Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 – modificări (O.U.G. nr. 171/2020)

16 oct. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 111

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
 

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

 

Legea educației naționale nr. 1/2011

(M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. și compl. ult.)

 

 

 

O.U.G. nr. 171/2020 privind modificarea și completarea art. 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011

(M. Of. nr. 950 din 15 octombrie 2020)

 

modificăart.58.

 

În M. Of. nr. 950 din 15 octombrie 2020 a fost publicată O.U.G. nr. 171/2020 privind modificarea și completarea art. 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse art. 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011.

 

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale
Art. 58 alin. (1) și (4)  (modificate prin O.U.G. nr. 171/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglemntare, art. 58 alin. (1) și (4) se prezentau sub următoarea formă:

„(1) Unitățile de învățământ, prin decizia consiliului de administrație, își pot extinde activitățile cu elevii după sau înaintea orelor de curs, prin programe «Școala după școală». Preșcolarii sau elevii până în clasa a IV-a pot opta pentru obținerea tichetelor educaționale în vederea achitării cheltuielilor din programul derulat în sistem public sau privat de tipul «Școala după școală».

(4) Statul finanțează programul «Școala după școală» pentru preșcolarii și elevii de până în clasa a IV-a inclusiv, ai căror părinți, reprezentanți legali sau, după caz, persoana care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea unui copil, pe perioada absenței părinților, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, solicită acest serviciu, prin tichete educaționale a căror valoare nominală lunară se raportează la indicatorul social de referință și este de 0,8 ISR, exprimat în lei, pentru fiecare copil înscris în programul «Școala după școală».”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 58 alin. (1) și (4) se modifică și vor avea următorul conținut:

(1) Unitățile de învățământ, prin decizia consiliului de administrație, își pot extinde activitățile cu elevii după sau înaintea orelor de curs, prin programe «Școala după școală» dacă dispun de infrastructura și de personalul de specialitate necesare implementării acestor programe. Pentru elevii până în clasa a IV-a inclusiv, părinții, reprezentanții legali sau, după caz, persoana care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea unui copil, pe perioada absenței părinților, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după caz, pot opta pentru obținerea tichetelor pentru educație pe suport electronic în vederea achitării cheltuielilor din programul derulat în sistem public sau privat de tipul «Școala după școală.»

(4) Statul finanțează, în limita sumelor alocate cu această destinație, programul «Școala după școală» pentru elevii de până în clasa a IV-a inclusiv ai căror părinți, reprezentanți legali sau, după caz, persoana care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea unui copil, pe perioada absenței părinților, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, solicită în scris acest serviciu, prin tichete pentru educație pe suport electronic a căror valoare nominală lunară se raportează la indicatorul social de referință și este de 0,8 ISR, exprimat în lei, pentru fiecare copil înscris în programul «Școala după școală».

 

 

 

Art. 58 alin. (5)-(9)  (modificate prin O.U.G. nr. 171/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, alin. (5)-(9) se prezentau sub următoarea formă:

„(5) Persoanele îndreptățite prevăzute la alin. (4) optează pentru aceste tichete educaționale, în scris, individual pentru fiecare copil, la sfârșitul fiecărui an școlar sau la momentul înscrierii copilului la școală sau la grădiniță pentru noul an școlar.

(6) Tichetele educaționale sunt bonuri de valoare destinate exclusiv acoperirii parțiale sau integrale a costurilor aferente programului «Școala după școală». Tichetele educaționale nu sunt transferabile altor persoane. Utilizarea tichetelor educaționale în alt scop îi obligă pe beneficiari la plata contravalorii.

(7) Tichetele educaționale se emit numai de către unitățile autorizate de Ministerul Finanțelor Publice, denumite în continuare unitățile emitente, în baza autorizației de funcționare. Cerințele privind emiterea, contractarea, utilizarea și decontarea tichetelor educaționale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Criteriile de autorizare a unităților emitente se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(8) Decontarea tichetelor educaționale între unitățile de învățământ sau organizațiile neguvernamentale care acceptă tichete educaționale ca mod de plată a costurilor aferente programului «Școala după școală» și unitățile emitente ale tichetelor educaționale se face numai prin intermediul unităților bancare.

(9) Finanțarea acordării tichetelor educaționale se face din bugetul de stat. Achiziția tichetelor educaționale se realizează de către inspectoratele școlare, în urma centralizării cererilor depuse de către persoanele îndreptățite potrivit prezentei legi, iar acestea se distribuie către unitățile de învățământ la care sunt înscriși copiii.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 58 alin. (5)-(9) se modifică și vor avea următorul conținut:

(5) Persoanele îndreptățite prevăzute la alin. (4) optează pentru aceste tichete pentru educație pe suport electronic, în scris, individual pentru fiecare copil, la sfârșitul fiecărui an școlar sau la momentul înscrierii copilului la școală pentru noul an școlar.

(6) Tichetele pentru educație pe suport electronic destinate programului «Școala după școală» sunt tichete de valoare pe suport electronic finanțate din fonduri externe nerambursabile și în completare de la bugetul de stat, destinate exclusiv acoperirii parțiale sau integrale a costurilor aferente programului al cărui scop final este de a oferi sprijin familiilor sau persoanelor în îngrijirea cărora se află elevii până în clasa a IV-a inclusiv, precum și de a contribui la îmbunătățirea competențelor educaționale dobândite de aceștia în timpul orelor de școală. Tichetele pentru educație pe suport electronic nu sunt transferabile, iar utilizarea lor în alt scop îi obligă pe beneficiari la plata contravalorii serviciilor educaționale de care au beneficiat.

(7) Tichetele pentru educație pe suport electronic se emit numai de către unitățile autorizate de Ministerul Finanțelor Publice, denumite în continuare unitățile emitente, în baza autorizației de funcționare.

(8) Decontarea tichetelor pentru educație pe suport electronic între unitățile de învățământ sau organizațiile neguvernamentale care acceptă tichete pentru educație pe suport electronic ca mod de plată a costurilor aferente programului «Școala după școală» și unitățile emitente ale tichetelor pentru educație pe suport electronic se face numai prin intermediul unităților bancare.

(9) Finanțarea acordării tichetelor pentru educație pe suport electronic se face din fonduri externe nerambursabile, în limita fondurilor alocate cu această destinație, cu respectarea criteriilor de eligibilitate specifice programului operațional în cauză, și în completare din bugetul de stat, în limita fondurilor alocate din bugetul de stat pentru această destinație.

 

 

 

Art. 58 alin. (9^1)-(9^4) (introduse prin O.U.G. nr. 171/2020)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după alin. (9) se introduc patru noi alineate, alin. (9^1)-(9^4), cu următorul cuprins:

(9^1) În vederea implementării măsurilor prevăzute la alin. (1), cu respectarea prevederilor alin. (41), în anul școlar 2020-2021, Ministerul Educației și Cercetării va demara și implementa un program național pilot «Școala după școală» care se adresează elevilor aflați în risc de părăsire timpurie a școlii, în special pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității rome, elevii din mediul rural, elevii cu dizabilități, elevii din comunitățile dezavantajate economic.

(9^2) Bugetul programului național pilot «Școala după școală» se încadrează în limita de 146.163 mii lei, echivalentul a 30.000.000 euro, și este alocat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020. Cheltuielile generate de implementarea programului național pilot «Școala după școală» vor respecta regulile de eligibilitate specifice Programului operațional Capital uman 2014-2020.

(9^3) În bugetul Ministerului Educației și Cercetării se cuprind creditele de angajament și creditele bugetare aferente valorii totale a programului prevăzut la alin. (91), cu respectarea prevederilor art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(9^4) Achiziția tichetelor pentru educație pe suport electronic finanțate din fonduri externe nerambursabile se realizează de către Ministerul Educației și Cercetării la propunerea inspectoratelor școlare, în urma centralizării cererilor depuse la unitățile de învățământ la care sunt înscriși copiii de către persoanele îndreptățite potrivit prezentei legi, iar acestea se distribuie prin inspectoratele școlare către unitățile de învățământ la care sunt înscriși copiii.

Legea educației naționale nr. 1/2011 – modificări (O.U.G. nr. 171/2020) was last modified: octombrie 16th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter