Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 – modificări (O.U.G. nr. 50/2021)

18 iun. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 132

Actul modificat

Actul modificatorSumar
 

Legea educației naționale nr. 1/2011

(M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. și compl. ult.)

 

O.U.G. nr. 50/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

(M. Of. nr. 606 din 17 iunie 2021)

– modifică: art. 84 alin. (1^3);

– introduce: art. 84 alin. (1^4) – (1^9);

– abrogă: art. 104 alin. (2), lit. e).

 

În M. Of. nr. 606 din 17 iunie 2021 s-a publicat O.U.G. nr. 50/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011.

Redăm, în continuare, modificările și completările aduse prin respectivul act normativ.

 

Art. 84 alin. (1^3)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 84 alin. (1^3) se prezenta sub următoarea formă:

„(1^3) Elevii au dreptul la decontarea cheltuielilor cu transportul de interes public desfășurat în alte condiții decât sub forma unui serviciu public. Decontarea se va realiza de către unitatea de învățământ.”

 

Noua reglementare

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Potrivit noii reglementări, art. 84 alin. (1^3) se modifică și va avea următorul conținut:

(1^3) Elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport între localitatea de domiciliu și localitatea unde sunt școlarizați, pe durata cursurilor școlare, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați, în limita a 50 km.

 

 

Art. 84 alin. (1^4) – (1^9)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 84, după alin. (1^3) se introduc șase noi alineate, alin. (1^4) – (1^9), cu următorul cuprins:

(1^4) Elevilor care sunt cazați la internat sau în gazdă în localitatea unde studiază li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați.

(1^5) Elevii aflați în situațiile prevăzute la alin. (13) și (14) pot solicita acordarea sumei în avans, cu decontare în luna următoare.

(1^6) Modalitatea de decontare se stabilește printr-o metodologie aprobată prin ordin al ministrului educației.

(1^7) Decontarea cheltuielilor de transport, pe baza documentelor emise de operatorii de transport rutier, pentru facilitățile de transport acordate elevilor, prevăzute la alin. (13) și (14), se asigură la nivelul valorii documentelor de transport lunare, dar nu mai mult de 30 lei/lună pentru distanța de 3 km. Pentru distanțele ce depășesc 3 km, până la limita de 50 km, suma de 30 lei/lună se suplimentează cu 3 lei pentru fiecare kilometru/lună, dar nu mai mult decât valoarea documentelor de transport lunare.

(1^8) Prin excepție de la prevederile alin. (17), elevilor care se deplasează de la domiciliu către unitatea de învățământ la distanțe mai mari de 50 km și nu sunt cazați la internat sau în gazdă în localitatea în care studiază li se decontează suma aferentă distanței de 50 km, la care se adaugă 1 leu/km/lună, pentru distanțele ce depășesc 50 km.

(1^9) Operatorii de transport au obligația să emită documente lunare de transport, cu încadrare în tarifele maxime per kilometru/lună prevăzute la alin. (17) și (18), și să asigure transportul elevilor.

Legea educației naționale nr. 1/2011 – modificări (O.U.G. nr. 50/2021) was last modified: iunie 18th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter