Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 – completare (Legea nr. 116/2022)

29 apr. 2022
Vizualizari: 916

Actul modificat

Actul modificatorSumar
 

 Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000

(M. Of. nr. 200 din 9 mai 2000; cu modif. și compl. ult.)

 

Legea nr. 116/2022 pentru completarea art. 3 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000

(M. Of. nr. 408 din 28 aprilie 2022)

 

– introduce: art. 3 alin. (4).

 

 

În M. Of. nr. 408 din 28 aprilie 2022 s-a publicat Legea nr. 116/2022 pentru completarea art. 3 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000.

Redăm, în cele ce urmează, completarea adusă respectivului act normativ.

 

Art. 3 alin. (4)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după alin. (3) al art. 3 se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:

(4) Ministerul Sportului poate organiza în fiecare an «Săptămâna mișcării în România»:

a) Ministerul Sportului poate organiza/coordona «Săptămâna mișcării în România» prin direcțiile județene de sport, respectiv Direcția pentru Sport a Municipiului București, cluburile sportive, complexurile sportive naționale, casele de cultură ale studenților.

b) Ministerul Sportului poate organiza «Săptămâna mișcării în România» în parteneriat cu Ministerul Educației, prin Federația Sportul Școlar și Universitar, pe bază de protocol și ordin comun al celor doi miniștri.

c) Ministerul Sportului poate organiza «Săptămâna mișcării în România» în parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român și federațiile sportive naționale.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

d) Comitetul Olimpic și Sportiv Român, federațiile sportive naționale și Federația Sportul pentru Toți, care vor încheia contracte de finanțare a activității sportive cu Ministerul Sportului, pot include sume în cererea de finanțare pentru susținerea «Săptămânii mișcării în România».

e) Unitățile administrativ-teritoriale pot aloca sume în vederea susținerii «Săptămânii mișcării în România» în baza unui protocol încheiat între acestea și direcțiile județene de sport, respectiv Direcția pentru Sport a Municipiului București, cluburile sportive, organizațiile nonguvernamentale cu atribuții în domeniul sport și tineret de pe teritoriul României.

f) Direcțiile județene de sport, respectiv Direcția pentru Sport a Municipiului București, cluburile sportive, organizațiile nonguvernamentale au obligația să înștiințeze Ministerul Sportului cu privire la acțiunile ce urmează a fi desfășurate.

g) Ministerul Sportului centralizează/coordonează toate acțiunile prevăzute la lit. f).

h) Ministerul Sportului are obligația să asigure cel puțin un număr egal de acțiuni în cele două medii, rural/urban.

i) Ministerul Sportului poate încheia contracte de voluntariat prin deconcentratele sale cu sportivi sau foști sportivi, antrenori sau foști antrenori, mari personalități ale sportului românesc, în vederea promovării și implementării cu succes a «Săptămânii mișcării în România».

j) Ministerul Sportului poate oferi distincții celor prevăzuți la lit. i), cu mențiunea Ambasador al «Săptămânii mișcării în România» și/sau alte distincții, ca urmare a implicării acestora în scopul prezentei legi.

k) Ministerul Sportului va prezenta public, în maximum 120 de zile de la eveniment, un raport al activităților cuprinse în «Săptămâna mișcării în România», bugetele alocate de toate instituțiile și organizațiile implicate, numărul de participanți, clasamentele finale, premiile și distincțiile oferite.

l) «Săptămâna mișcării în România» va cuprinde și activități sportive dedicate tinerilor, copiilor și adulților cu dizabilități.”

(Copyright foto: freepik)

Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 – completare (Legea nr. 116/2022) was last modified: aprilie 29th, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.