Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – modificări (Legea nr. 287/2018)

6 dec. 2018
1 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 5 (1 votes, average: 1,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 853

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Contenciosul administrativ roman Rarincescu
Actul modificatorSumar
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

(M. Of. nr. 492 din 28 iunie 2017; cu modif. ult.)

Legea nr. 287/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

(M. Of. nr. 1029 din 04 decembrie 2018)

 

modifică: anexa nr. 1 cap. I lit. A pct. 2 nr. crt. 3, anexa nr. II cap. I pct. 2 lit. a) subpct. a.1) nr. crt. 44, anexa nr. V cap. II nr. crt. 10, anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. I subpct. 1 lit. a) nr. crt. 7;

introduce: anexa nr. VIII cap. I lit. B art. 8, anexa nr. VIII cap. II lit. I art. 5.

 

 

În M. Of. nr. 1029 din 04 decembrie 2018, s-a publicat Legea nr. 287/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Astfel, respectivul act normativ se aduc modificări, dar și completări Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (M. Of. nr. 492 din 28 iunie 2017; cu modif. ult.).

Una dintre cele mai importante completări aduse respectivului act normative vizează introducerea unui articol referitor personalul contractual din administrația publică locală cu locul de muncă în localitățile din Rezervația Biosferei „Delta Dunării”, prevăzute în anexa la H.G. nr. 395/1996. Astfel, acest personal beneficiază de un spor de izolare de până la 20% din salariul de bază, iar mărimea concretă a sporului, precum și condițiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanților salariaților. Pe de altă parte, sporul de izolare nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensațiilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor prevăzute la art. 25.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

 

Anexa nr. 1 cap. I lit. A pct. 2 nr. crt. 3 din Legea-cadru nr. 153/2017 (modificat prin Legea nr. 287/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la anexa nr. 1 cap. I lit. A pct. 2, nr. crt. 3 prevedea:

„A. Salarii de bază pentru funcțiile din învățământ

(…)

2. Funcțiile de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar

(…)

 

3.Director casa corpului didactic*) S 725078712,903,15”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări la anexa nr. 1 cap. I lit. A pct. 2, nr. crt. 3 se modifică și va avea următorul conținut:

A. Salarii de bază pentru funcțiile din învățământ

(…)

2. Funcțiile de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar

(…)

 

3Director didacticcasacorpuluiS787186783,153,47”.

 

Anexa nr. II cap. I pct. 2 lit. a) subpct. a.1) nr. crt. 44 din Legea-cadru nr. 153/2017 (modificat prin Legea nr. 287/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la anexa nr. II cap. I pct. 2 lit. a) subpct. a.1), nr. crt. 44 prevedea:

2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unități sanitare și unități de asistență medico-socială

Unitățile clinice cuprind: spitale clinice județene de urgență, spitale județene de urgență, spitale regionale, spitale clinice de specialitate de urgență, spitale clinice, spitale de urgență, spitale de specialitate, Spitalul Universitar de Urgență «Elias»*), Institutul Național de Sănătate Publică, institute și centre medicale, institute de medicină legală, centre de transfuzie sanguină județene și al municipiului București, Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă din subordinea Academiei Române*), Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă.

a) Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar

a.1. Unități clinice

(…)

  44Soră medicală, principal *4)    M         3750          1,50”.  

 

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări la anexa nr. II cap. I pct. 2 lit. a) subpct. a.1), nr. crt. 44 se modifică și va avea următorul conținut:

„2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unități sanitare și unități de asistență medico-socială

Unitățile clinice cuprind: spitale clinice județene de urgență, spitale județene de urgență, spitale regionale, spitale clinice de specialitate de urgență, spitale clinice, spitale de urgență, spitale de specialitate, Spitalul Universitar de Urgență «Elias»*), Institutul Național de Sănătate Publică, institute și centre medicale, institute de medicină legală, centre de transfuzie sanguină județene și al municipiului București, Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă din subordinea Academiei Române*), Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă.

a) Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar

a.1. Unități clinice

(…)

 

44Soră medicală, principal*4)M38001,52.

 

Anexa nr. V cap. II nr. crt. 10 din Legea-cadru nr. 153/2017 (modificat prin Legea nr. 287/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la anexa nr. V cap. II, nr. crt. 10 prevedea:

„10Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier – arhivar, grefier – registrator treapta IMPeste 20 ani52122,08
M15-20 ani51102,04
M10-15 ani50082,00
M5-10 ani49051,96
MBaza 1-5 ani48191,93”.

 

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări la anexa nr. V cap. II, nr. crt. 10 se modifică și va avea următorul conținut:

„10Grefier,
grefier-statistician,
grefier-documentarist,
grefier-arhivar,
grefier-registrator,
treapta I
MPeste 20 ani52122,08
M15-20 ani51102,04
M10-15 ani50082,00
M5-10 ani49051,96
MBaza 6 luni-5 ani48191,93”.

 

 

Anexa nr. VIII cap. I lit. B art. 8 din Legea-cadru nr. 153/2017 (introdus prin Legea nr. 287/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări la anexa nr. VIII cap. I lit. B, după art. 7 se introduce un nou articol, art. 8, cu următorul conținut:

„Art. 8

(1) Funcționarii publici din administrația publică locală cu locul de muncă în localitățile din Rezervația Biosferei «Delta Dunării» prevăzute în anexa la H.G. nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri și acțiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a județului Tulcea și a Rezervației Biosferei «Delta Dunării», cu modificările ulterioare, beneficiază de un spor de izolare de până la 20% din salariul de bază. 

(2) Mărimea concretă a sporului, precum și condițiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanților salariaților. Sporul de izolare nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensațiilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor prevăzute la art. 25. 

(3) Personalului prevăzut la alin. (1) nu îi sunt aplicabile prevederile altor acte normative privind sporul de izolare”.

 

Anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. I subpct. 1 lit. a) nr. crt. 7 din Legea-cadru nr. 153/2017 (modificat prin Legea nr. 287/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. I subpct. 1 lit. a), nr. crt. 7 prevedea:

„A. Salarizarea personalului contractual din administrația publică centrală de specialitate, servicii deconcentrate ale ministerelor și ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii județene, municipii, administrația publică locală – consilii, primării și servicii publice din subordinea acestora

I. Salarii pentru administrația publică centrală

1. Salarii de bază pentru funcții de specialitate

a) Funcții de conducere

(…)

7Director adjunct, inspector șef adjunct, contabil șef, inginer șefS8949100023,584,00”.

 

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări la anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. I subpct. 1 lit. a), nr. crt. 7 se modifică și va avea următorul conținut:

„7Director adjunct, inspector șef adjunct, contabil șef, inginer șefS8700100023,484,00”

 

 

Anexa nr. VIII cap. II lit. I art. 5 din Legea-cadru nr. 153/2017 (introdus prin Legea nr. 287/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări la anexa nr. VIII cap. II lit. I, după art. 4 se introduce un nou articol, art. 5, cu următorul conținut:

Art. 5

(1) Personalul contractual din administrația publică locală cu locul de muncă în localitățile din Rezervația Biosferei «Delta Dunării» prevăzute în anexa la H.G. nr. 395/1996, cu modificările ulterioare, beneficiază de un spor de izolare de până la 20% din salariul de bază. 

(2) Mărimea concretă a sporului, precum și condițiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanților salariaților. Sporul de izolare nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensațiilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor prevăzute la art. 25. 

(3) Personalului prevăzut la alin. (1) nu îi sunt aplicabile prevederile altor acte normative privind sporul de izolare”.

 

Alte dispoziții

 

Conform art. II, începând cu luna decembrie, salariul de bază va fi recalculat, după caz, prin raportarea salariului de bază astfel cum a fost stabilit în urma aplicării prevederilor art. 38 alin. (3) la salariile de bază stabilite în anexele la Legea-cadru și în aplicarea prevederilor art. 38 alin. (6) din același act normativ.

Art. III stabilește faptul că, începând cu drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul încadrat pe funcții de specialitate din cadrul Aeroclubului României și Școlii Superioare de Aviație Civilă se majorează cu 50%, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017.

Totodată, conform art. IV, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul încadrat pe funcții de specialitate din federațiile sportive și din unitățile sportive din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului se majorează cu 10%, începând cu drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2018. De asemenea, începând cu aceiași lună, cuantumul brut al salariilor de bază ale personalului din cadrul Autorității Feroviare Române – AFER se majorează cu 15%.

Potrivit art. VI, din aceiași perioadă, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul din cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța se majorează cu 20%.

 

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – modificări (Legea nr. 287/2018) was last modified: decembrie 6th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter