Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 – modificări (Legea nr. 251/2019)

31 dec. 2019
Vizualizari: 1486

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996

(M. Of. nr. 720 din 24 septembrie 2015; cu modif. ult.)

 

 

Legea nr. 251/2019 pentru modificarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996

(M. Of. nr. 1044 din 24 decembrie 2019)

– modifică: art. 3 alin. (2^1)-(2^2), art. 9 alin. (30) și alin. (34^5).

 

În M. Of. nr. 1044 din 24 decembrie 2019, s-a publicat Legea nr. 251/2019 pentru modificarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996.

 

Art. 3 alin. (2^1)-(2^2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (modificat prin Legea nr. 251/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 3, alin. (2^1)-(2^2) prevedeau:

„(2^1) Directorul oficiului teritorial este numit, concediat sau revocat din funcție, în condițiile legii, prin ordin al directorului general al Agenției Naționale, contractul individual de muncă al acestuia fiind încheiat pe perioadă nedeterminată.

(2^2) Concedierea sau revocarea din funcție a directorului oficiului teritorial, dispusă, în condițiile legii, prin ordinul prevăzut la alin. (2^1), reprezintă un caz de încetare de drept a contractului individual de muncă. Fac excepție persoanele încadrate prin concurs pe un post în cadrul oficiului teritorial, anterior preluării la Agenția Națională, care pot opta pentru încadrarea pe o funcție de execuție vacantă în cadrul oficiului teritorial, dacă persoana îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru ocuparea respectivei funcții”.

 

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3, alin. (2^1)-(2^2) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(2^1) Directorul oficiului teritorial este numit, concediat sau revocat din funcție, în condițiile prezentei legi, prin ordin al directorului general al Agenției Naționale, contractul individual de muncă al acestuia fiind încheiat pe perioadă nedeterminată.

(2^2) Concedierea sau revocarea din funcție a directorului oficiului teritorial, dispusă, în condițiile prezentei legi, prin ordinul prevăzut la alin. (21), reprezintă un caz de încetare de drept a contractului individual de muncă. Fac excepție persoanele încadrate prin concurs pe un post în cadrul oficiului teritorial, anterior preluării la Agenția Națională, care pot opta pentru încadrarea pe o funcție de execuție vacantă în cadrul oficiului teritorial, dacă persoana îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru ocuparea respectivei funcții”.

 

Art. 9 alin. (30) și alin. (34^5) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (modificat prin Legea nr. 251/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 9, alin. (30) și alin. (34^5) prevedeau:

„(30) Taxa pe valoarea adăugată se adaugă, potrivit legii, la sumele prevăzute la alin. (29) și (34^5), ce se decontează de Agenția Națională pentru cofinanțarea sau finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică contractate de unitățile administrativ-teritoriale.

(…)

(34^5) Agenția Națională finanțează lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale în condițiile alin. (34^1) și (34^2) într-un cuantum de maximum 60 lei/carte funciară, cu excepția terenurilor situate în zone cu forme de relief ce au categorii ridicate de dificultate prevăzute de Instrucțiunile de aplicare a Normelor de timp pentru operațiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Național de Cartografie, aprobate prin ordin al directorului general al Agenției Naționale, caz în care cuantumul se majorează proporțional cu coeficienții aferenți categoriilor de dificultate. Lista unităților administrativ-teritoriale, precum și coeficienții corespunzători se aprobă ca anexă la acest ordin”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 9, alin. (30) și alin. (34^5) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(30) Agenția Națională cofinanțează lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale în condițiile alin. (29) într-un cuantum de maximum 60 lei + TVA/carte funciară, cu excepția terenurilor situate în zone cu forme de relief ce au categorii ridicate de dificultate prevăzute de Instrucțiunile de aplicare a Normelor de timp pentru operațiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Național de Cartografie, aprobate prin ordin al directorului general al Agenției Naționale, caz în care acest cuantum se majorează cu coeficientul de 1,4 și, ulterior, proporțional cu coeficienții aferenți categoriilor de dificultate. Lista unităților administrativ-teritoriale, precum și coeficienții corespunzători se aprobă ca anexă la acest ordin.

(…)

(34^5) Agenția Națională finanțează lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale în condițiile alin. (341) și (342) într-un cuantum de maximum 60 lei + TVA/carte funciară, cu excepția terenurilor situate în zone cu forme de relief ce au categorii ridicate de dificultate prevăzute de Instrucțiunile de aplicare a Normelor de timp pentru operațiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Național de Cartografie, aprobate prin ordin al directorului general al Agenției Naționale, caz în care acest cuantum se majorează cu coeficientul de 1,4 și, ulterior, proporțional cu coeficienții aferenți categoriilor de dificultate. Lista unităților administrativ-teritoriale, precum și coeficienții corespunzători se aprobă ca anexă la acest ordin”.

Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 – modificări (Legea nr. 251/2019) was last modified: decembrie 29th, 2019 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.