Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului – modificări (Legea nr. 9/2018)

10 ian. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 809

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 35/1997
(rep. M. Of. nr. 277 din 15 aprilie 2014; cu modif. ult.)
Legea nr. 9/2018
(M. Of. nr. 17 din 8 ianuarie 2018)
– modifică: art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (1), art. 38

– introduce: art. 1 alin. (1^1), art. 11 alin. (1^1), art. 12^1, art. 12^2, art. 13 lit. j^1), art. 13 alin. (1^1), 36 alin. (5^1)

În M. Of. nr. 17 din 8 ianuarie 2018, a fost publicată Legea nr. 9/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului (rep. M. Of. nr. 277 din 15 aprilie 2014; cu modif. ult.).

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Art. I din Legea nr. 9/2018 prevede faptul că Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului se modifică și se completează.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 35/1997 prin Legea nr. 9/2018.

 

Art. 1 alin. (1^1) din Legea nr. 35/1997 (modificat prin Legea nr. 9/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 1, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:

„(1^1) Instituția Avocatul Poporului este instituție națională pentru promovarea și protecția drepturilor omului, în sensul stabilit prin Rezoluția Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU) nr. 48/134 din 20 decembrie 1993, prin care au fost adoptate Principiile de la Paris”.

 

Art. 10 alin. (1) din Legea nr. 35/1997 (modificat prin Legea nr. 9/2018)
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 alin. (1) prevedea:

„(1) Avocatul Poporului este asistat de adjuncți, specializați pe următoarele domenii de activitate:

a) drepturile omului, egalitate de șanse între bărbați și femei, culte religioase și minorități naționale;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

b) drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap;

c) armată, justiție, poliție, penitenciare;

d) proprietate, muncă, protecție socială, impozite și taxe.

e) prevenirea torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante în locurile de detenție”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 10, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Avocatul Poporului este asistat de adjuncți, specializați pe următoarele domenii de activitate:

a) drepturile omului, egalitate de șanse între bărbați și femei, culte religioase și minorități naționale;

b) drepturile familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap;

c) apărarea, protecția și promovarea drepturilor copilului;

d) armată, justiție, poliție, penitenciare;

e) proprietate, muncă, protecție socială, impozite și taxe;

f) prevenirea torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante în locurile de detenție, prin Mecanismul Național de Prevenire”.

 

Art. 11 alin. (1) din Legea nr. 35/1997 (modificat prin Legea nr. 9/2018)
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (1) prevedea:

„(1) Adjuncții Avocatului Poporului sunt numiți pe o durată de 5 ani de către birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului, la propunerea Avocatului Poporului, cu avizul comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului. Condițiile pentru ocuparea funcției de adjunct al Avocatului Poporului se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a instituției Avocatul Poporului”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 11, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Adjuncții Avocatului Poporului sunt numiți pe o durată de 5 ani de către birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului, la propunerea Avocatului Poporului, cu avizul comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului”.

 

Art. 11 alin. (1^1) din Legea nr. 35/1997 (modificat prin Legea nr. 9/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 11, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:

„(1^1) Condițiile cumulative pentru numirea în funcția de adjunct al Avocatului Poporului sunt următoarele:

a) să fie absolvent cu studii superioare de științe juridice, științe administrative, științe politice, științe economice sau științe umaniste;

b) să aibă o vechime de cel puțin 8 ani în specialitatea studiilor absolvite prevăzute la lit. a) sau să fi exercitat timp de un mandat funcția de deputat sau de senator;

c) să aibă capacitate deplină de exercițiu și o bună reputație morală;

d) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare;

e) să nu aibă antecedente penale;

f) să nu aibă apartenență politică”.

 

Art. 12^1 și 12^2 din Legea nr. 35/1997 (modificat prin Legea nr. 9/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 12 se introduc două noi articole, art. 12^1 și 12^2, cu următorul cuprins:

„Art. 12^1

(1) Domeniul privind apărarea, protecția și promovarea drepturilor copilului este coordonat de un adjunct al Avocatului Poporului, denumit în continuare Avocatul Copilului.

(2) Avocatul Copilului, sub coordonarea Avocatului Poporului, acționează în scopul promovării și protejării drepturilor copiilor în vârstă de până la 18 ani, susține și încurajează respectarea și promovarea drepturilor copiilor, în condițiile prezentei legi, respectiv ale Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12^2

În îndeplinirea mandatului specific domeniului protecției și promovării drepturilor copilului, Avocatul Copilului îndeplinește următoarele atribuții:

a) soluționează sesizările individuale făcute de copii sau de reprezentanți ai acestora în legătură cu acțiunile instituțiilor publice din domeniul sănătății, educației, protecției speciale a copilului, din domeniul aplicării măsurilor privative și neprivative de libertate prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind răspunderea penală a minorilor, precum și ale oricăror instituții a căror activitate este incidentă domeniului protecției și promovării drepturilor copilului;

b) soluționează orice sesizare în legătură cu încălcarea unuia sau mai multor drepturi ale copilului;

c) promovează drepturile copilului în rândul copiilor și adulților;

d) colaborează cu structurile formale ale copiilor și, în măsura în care consideră necesar, sesizează autoritățile competente;

e) formulează propuneri de măsuri menite să încurajeze participarea copiilor la luarea deciziilor care îi privesc;

f) elaborează studii cu privire la exercitarea și respectarea drepturilor copilului și recomandă, dacă este cazul, măsuri pentru respectarea drepturilor copilului la nivel de politici publice și la nivel legislativ, inclusiv prin întocmirea de rapoarte speciale;

g) efectuează vizite inopinate de control, din oficiu sau la cerere, împreună cu reprezentanții Mecanismului Național de Prevenire a torturii în locurile de detenție, la centrele educative sau de detenție în care minorii execută măsurile privative de libertate prevăzute de Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, în domeniul răspunderii penale a minorilor, la persoanele însărcinate cu supravegherea și îndrumarea minorilor aflați în executarea măsurilor neprivative de libertate prevăzute de Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, în domeniul răspunderii penale a minorilor, la centrele de plasament, locuințele de tip familial, asistență maternală și plasament familial în care minorul este plasat ca măsură de protecție specială prevăzută de Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la familia extinsă, precum și la spitalele de pediatrie;

h) sesizează de îndată, din oficiu sau la cerere, organele de urmărire penală atunci când constată existența unor indicii privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală împotriva copiilor”.

 

Art. 13 lit. j^1) din Legea nr. 35/1997 (modificat prin Legea nr. 9/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 13 alin. (1), după lit. j) se introduce o nouă literă, lit. j^1), cu următorul cuprins:

„j^1) poate formula cereri de chemare în judecată ori plângeri penale și poate reprezenta în fața instanței de judecată minorul, atunci când acesta a fost victimă a violenței fizice sau psihice din partea părinților, tutorelui sau reprezentantului legal, a abuzului, violenței și exploatării sexuale, a exploatării prin muncă, a traficului de ființe umane, a neglijării și exploatării, precum și a oricărei forme de violență asupra copilului, prevăzute și sancționate de legislația internă și internațională la care România este parte;”.

 

Art. 13 alin. (1^1) din Legea nr. 35/1997 (modificat prin Legea nr. 9/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 13, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:

„(1^1) Avocatul Poporului asigură apărarea, protecția și promovarea drepturilor copilului prin mijloace specifice prevăzute de prezenta lege prin domeniul privind apărarea, protecția și promovarea drepturilor copilului sau, după caz, prin Mecanismul Național de Prevenire”.

 

Art. 36 alin. (5^1) din Legea nr. 35/1997 (modificat prin Legea nr. 9/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 36, după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (5^1), cu următorul cuprins:

„(5^1) Instituția Avocatul Poporului poate închiria, concesiona sau primi în administrare, în condițiile legii, în vederea desfășurării activității proprii, bunuri mobile și imobile, proprietate publică sau privată”.

 

Art. 38 din Legea nr. 35/1997 (modificat prin Legea nr. 9/2018)
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 38 prevedea:

„Regulamentul de organizare și funcționare a instituției Avocatul Poporului se aprobă de către birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului, la propunerea Avocatului Poporului”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 38 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Regulamentul de organizare și funcționare a instituției Avocatul Poporului se aprobă prin ordin de către Avocatul Poporului și se publică în Monitorul Oficial al României”.

 

Alte prevederi din Legea nr. 9/2018

Potrivit art. II din Legea nr. 9/2018, începând cu data de 1 ianuarie 2018, numărul de posturi finanțate potrivit legii, pentru instituția Avocatul Poporului, se suplimentează cu 18 posturi, dintre care 4 posturi la sediul central și câte un post la cele 14 birouri teritoriale.

Art. III din Legea nr. 9/2018 stabilește faptul că Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 15 aprilie 2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului – modificări (Legea nr. 9/2018) was last modified: ianuarie 9th, 2018 by Redacția ProLege

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter