Legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii (M. Of. nr. 412/11.06.2015)

16 iun. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1889

Despre

  • M. Of. nr. 412 din 11 iunie 2015
  • Legea nr. 141/2015
  • Arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul normativSumar
Legea nr. 141/2015
(M. Of. nr. 412 din 11 iunie 2015)
Cap. I („Steagurile unităților administrativ-teritoriale”)
Cap. II („Arborarea și folosirea steagurilor unităților administrativ-teritoriale”)
Cap. III („Dispoziții finale”)


 
În M. Of. nr. 412 din 11 iunie 2015, s-a publicat Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii.

Vă prezentăm, în continuare, prevederile respectivei legi:

Conferința Noi reglementări în agricultură

Cap. I („Steagurile unităților administrativ-teritoriale”)

Art. 1 alin. (1) stabilește obiectul de reglementare al respectivei legi, și anume, condițiile privind aprobarea, arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, ca simbol local.

De asemenea, art. 1 alin. (2) dispune faptul că fiecare unitate administrativ-teritorială poate supune aprobării Guvernului steagul propriu și unic pe baza hotărârii autorității deliberative.

În sfârșit, la ultimul alineat stabilește faptul că două sau mai multe unități administrativ-teritoriale nu pot avea steaguri identice.

Art. 2 are următorul conținut:

„(1) Forma și dimensiunile steagului unității administrativ-teritoriale sunt cele stabilite, în condițiile legii, pentru drapelul României.

(2) Aprobarea modelului steagurilor unităților administrativ-teritoriale se face prin hotărâre a Guvernului.

(3) Culoarea și însemnele distinctive ale steagurilor unităților administrativ-teritoriale nu pot aduce atingere simbolurilor naționale și nu pot conține simboluri naționale ale altor state.

(4) Pe steagurile unităților administrativ-teritoriale pot fi reproduse și stemele unităților administrativ-teritoriale, aprobate conform legii, precum și denumirile acestora în formatul comună/oraș/municipiu, după caz, județul și România.

(5) În unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând minorităților naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, denumirea unității administrativ-teritoriale poate fi menționată și în limba minorităților naționale respective. Denumirea în limba minorităților naționale va avea aceeași mărime a literelor, caracterelor și culorilor ca denumirea oficială în limba română și va fi amplasată sub aceasta din urmă”.

Art. 3 stabilește următoarele:

„(1) Proiectul modelului de steag al unităților administrativ-teritoriale este supus dezbaterii publice și consultării locuitorilor, în vederea stabilirii variantei reprezentative.

(2) Hotărârea consiliului județean/local, după caz, privind aprobarea proiectului modelului de steag se transmite, împreună cu un memoriu justificativ, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

(3) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice transmite documentele primite conform alin. (2) Comisiei Naționale de Heraldică, Genealogie și Sigilografie a Academiei Române, denumită în continuare Comisia Națională.

(4) În baza documentelor prevăzute la alin. (2) și după primirea avizului consultativ al Comisiei Naționale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice elaborează proiectul de hotărâre și îl supune Guvernului spre aprobare”.

 

Cap. II („Arborarea și folosirea steagurilor unităților administrativ-teritoriale”)

Art. 4 prevede următoarele:

„(1) Unitățile administrativ-teritoriale arborează steagurile proprii numai la sediile autorităților administrației publice locale, precum și la cele ale instituțiilor/serviciilor publice de interes local, la intrarea principală, deasupra acesteia, și numai împreună cu drapelul României și drapelul Uniunii Europene.

(2) Steagul propriu al unității administrativ-teritoriale poate fi folosit și cu prilejul unor manifestări de interes local, precum și în cadrul acțiunilor protocolare sau festive, în condițiile prezentei legi.

(3) Steagul propriu al unității administrativ-teritoriale nu va depăși în dimensiuni și număr de exemplare drapelul României și drapelul Uniunii Europene și va fi amplasat la același nivel cu acestea.

(4) Municipiile, orașele, comunele pot arbora și steagurile județelor, împreună cu steagurile proprii, în condițiile prezentei legi.

(5) Drapelele și steagurile prevăzute la alin. (3) și (4) vor încadra cele două steme, respectiv stema României și stema proprie a unității administrativ-teritoriale, după caz, aprobată în condițiile legii. În toate cazurile, stema României va fi așezată în stânga stemei unității administrativ-teritoriale privind stemele din față.

(6) Drapelele și steagurile vor fi așezate conform alin. (5), în următoarea ordine: drapelul României, drapelul Uniunii Europene, steagul județului și, după caz, steagul propriu al unității administrativ-teritoriale.

(7) Steagurile unităților administrativ-teritoriale aprobate de prezenta lege, drapelul României și drapelul Uniunii Europene sunt arborate în bernă în zilele de doliu național, stabilite prin hotărâre a Guvernului”.

 

Cap. III („Dispoziții finale”)

Art. 5 alin. (1) prevede faptul că nerespectarea prevederilor respectivei legi constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Potrivit art. 5 alin. (2), constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se fac de către prefecți și împuterniciții acestora, când se aplică conducătorului autorității sau instituției publice, primarului, președintelui consiliului județean, și de către organele de poliție, când se aplică persoanei fizice sau juridice vinovate de săvârșirea contravenției.

De asemenea la alineatul următor se prevede faptul că la sancțiunea contravențională prevăzută la alin. (2) se aplică măsura complementară de confiscare a steagurilor care nu respectă prevederile respectivei legi.

În sfârșit, potrivit ultimului alineat, contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (M. Of. nr. 410 din 25 iulie 2001; cu modif. ult.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 (M. Of. nr. 268 din 22 aprilie 2002).

 

Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii (M. Of. nr. 412/11.06.2015) was last modified: iunie 15th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter