Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 – modificări (O.U.G. nr. 64/2016)

17 oct. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4291

Despre

  • M. Of. nr. 801 din data de 11 octombrie 2016
  • O.U.G. nr. 64/2016
  • Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012
(M. Of. nr. 485 din 16 iulie 2012; cu modif. și compl. ult.)
O.U.G. nr. 64/2016
(M. Of. nr. 801 din data de 11 octombrie 2016)
modifică: art. 124 alin. (1) lit. e); art. 177 alin. (31)-(33); art. 181 alin. (5); art. 194 pct. 351; art. 195 alin. (1) pct. 2 lit. f)
introduce: art. 143 alin. (1) lit. a1); art. 177 alin. (34)-(314);

 

În M. Of. nr. 801 din data de 11 octombrie 2016, a fost publicată O.U.G. nr. 64/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012.

Data Protection; Un an de la aplicarea GDPR în România, Ediția a VII-a

În continuare, vom prezenta respectivele modificări.

Art. 124 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 123/2012 (modificată prin O.U.G. nr. 64/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 124 alin. (1) lit. e) stabilea fapul că obligațiile principale ale producătorului de gaze naturale sunt:

(…)

e) să pună cu prioritate la dispoziția furnizorilor cantitățile de gaze naturale rezultate din activitatea de producție, necesare acoperirii consumului clienților casnici, inclusiv cantitățile destinate producătorilor de energie termică, numai pentru cantitățile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinate consumului populației, în conformitate cu reglementările ANRE și cu respectarea graficului de liberalizare a prețurilor și de asigurare a gazelor naturale pentru aceștia; furnizorii și clienții noncasnici care beneficiază de aceste cantități au obligația respectării destinației acestor cantități de gaze naturale; restul producției proprii realizate de producători, mai puțin cantitatea de gaze naturale aferentă consumului tehnologic definit la art. 100 pct. 35, va fi pus la dispoziția pieței concurențiale; (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 124 alin. (1) lit. e) dispune următoarele:

e) până la data de 31 martie 2017, să pună cu prioritate la dispoziția furnizorilor cantitățile de gaze naturale rezultate din activitatea de producție, necesare acoperirii consumului clienților casnici, inclusiv cantitățile destinate producătorilor de energie termică, numai pentru cantitățile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinate consumului populației, în conformitate cu reglementările ANRE și cu respectarea graficului de liberalizare a prețurilor și de asigurare a gazelor naturale pentru aceștia; furnizorii și clienții noncasnici care beneficiază de aceste cantități au obligația respectării destinației acestor cantități de gaze naturale; restul producției proprii realizate de producători, mai puțin cantitatea de gaze naturale aferentă consumului tehnologic definit la art. 100 pct. 35, va fi pus la dispoziția pieței concurențiale;”.

 

Art. 143 alin. (1) lit. a1) din Legea nr. 123/2012 (modificată prin O.U.G. nr. 64/2016)

 

Noua reglementare

La art. 143 alin. (1), după lit. a) se introduce o nouă literă, lit. a1).

Potrivit noii reglementări, art. 143 alin. (1) lit. a1) prevede următoarele: furnizorul de gaze naturale are, în principal, următoarele obligații:

a1) să achiziționeze gazele naturale pe care le furnizează clienților casnici, în condiții de minimizare a costului resurselor alocate, pe baza unor proceduri care să asigure caracterul transparent al procesului de achiziție a gazelor naturale și, în același timp, tratamentul egal și nediscriminatoriu ai persoanelor care participă la procedura de achiziție a gazelor naturale, în calitate de ofertanți;”.

 

Art. 177 alin. (31) – (33) din Legea nr. 123/2012 (modificată prin O.U.G. nr. 64/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 177 alin. (31)-(33) stabileau faptul că începând cu data de 15 iulie 2014 și până la 31 decembrie 2018, producătorii de gaze naturale din România sau afiliații acestora, după caz, au obligația să încheie tranzacții pe piețele centralizate din România, transparent și nediscriminatoriu, pentru vânzarea unei cantități minime de gaze naturale din producția proprie, destinată consumului intern, în conformitate cu reglementările emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.

De asemenea, începând cu data de 1 ianuarie 2015 și până la 31 decembrie 2016, furnizorii licențiați au obligația să încheie tranzacții pe piețe centralizate, transparent și nediscriminatoriu, pentru vânzarea/cumpărarea unei cantități minime de gaze naturale, în conformitate cu reglementările emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.

În vederea asigurării nediscriminării între aceleași categorii de consumatori, până la sfârșitul perioadei de reglementare, clienții casnici și producătorii de energie termică, numai pentru cantitățile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinate consumului populației au același tratament din punctul de vedere al asigurării cantităților și prețului de vânzare al gazelor naturale consumate, indiferent dacă au ales să fie eligibili sau reglementați.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 177 alin. (31)-(33) prevăd următoarele:

(31) În perioada 15 iulie 2014 – 30 noiembrie 2016, producătorii de gaze naturale din România sau afiliații acestora, după caz, au obligația să încheie tranzacții pe piețele centralizate din România, transparent și nediscriminatoriu, pentru vânzarea unei cantități minime de gaze naturale din producția proprie, destinată consumului intern, în conformitate cu reglementările emise de ANRE.

(32) În perioada 1 ianuarie 2015 – 30 noiembrie 2016, furnizorii licențiați au obligația să încheie tranzacții pe piețe centralizate, transparent și nediscriminatoriu, pentru vânzarea/cumpărarea unei cantități minime de gaze naturale, în conformitate cu reglementările emise de ANRE.

(33) În vederea asigurării nediscriminării între aceleași categorii de consumatori, până la data de 31 martie 2017, clienții casnici și producătorii de energie termică, numai pentru cantitățile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinate consumului populației, au același tratament din punctul de vedere al asigurării cantităților și prețului de vânzare al gazelor naturale consumate, indiferent dacă au ales să fie eligibili sau reglementați”.

 

Art. 177 alin. (34)-(314) din Legea nr. 123/2012 (modificată prin O.U.G. nr. 64/2016)

 

Noua reglementare

La art. 177, după alin. (33) se introduc unsprezece noi alineate, alin. (34)-(314).

Potrivit noii reglementări, art. 177 alin. (34)-(314) stabilesc următoarele:

(34) În perioada 1 decembrie 2016 – 31 decembrie 2017, fiecare producător de gaze naturale, în măsura în care contractează vânzarea de gaze naturale, are obligația să încheie contracte pe piețele centralizate din România, transparent și nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE, pentru vânzarea unei cantități minime de gaze naturale din producția proprie, care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală, stabilită prin hotărâre a Guvernului, din cantitatea de gaze naturale pentru care încheie contracte de vânzare-cumpărare, în perioada respectivă, în calitate de vânzător.

(35) În perioada 1 decembrie 2016 – 31 decembrie 2017, fiecare furnizor de gaze naturale care nu are și calitatea de producător, în măsura în care contractează vânzarea/cumpărarea de gaze naturale, are obligația să încheie contracte pe piețele centralizate din România, transparent și nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE, pentru:

a) cumpărarea unei cantități minime de gaze naturale care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală, stabilită prin hotărâre a Guvernului, din cantitatea de gaze naturale pentru care încheie contracte de vânzare-cumpărare, în perioada respectivă, în calitate de cumpărător;

b) vânzarea unei cantități minime de gaze naturale către Clienții angro, care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală, stabilită prin hotărâre a Guvernului, din cantitatea de gaze naturale pentru care încheie contracte de vânzare-cumpărare, în perioada respectivă, cu clienții angro, în calitate de vânzător.

(36) În perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2021, fiecare producător de gaze naturale, în măsura în care contractează vânzarea de gaze naturale într-un an calendaristic, are obligația să încheie, în acel an calendaristic, contracte pe piețele centralizate din România, transparent și nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE, pentru vânzarea unei cantități minime de gaze naturale din producția proprie care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală, stabilită prin hotărâre a Guvernului, din cantitatea de gaze naturale pentru care încheie contracte de vânzare-cumpărare, în anul calendaristic respectiv, în calitate de vânzător.

(37) În perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2021, fiecare furnizor de gaze naturale care nu are și calitatea de producător, în măsura în care contractează vânzarea/cumpărarea de gaze naturale, într-un an calendaristic, are obligația să încheie, în acel an calendaristic, contracte pe piețele centralizate din România, transparent și nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE, pentru:

a) cumpărarea unei cantități minime de gaze naturale care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală, stabilită prin hotărâre a Guvernului, din cantitatea de gaze naturale pentru care încheie contracte de vânzare-cumpărare gaze naturale, în anul calendaristic respectiv, în calitate de cumpărător;

b) vânzarea unei cantități minime de gaze naturale către clienții angro, care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală, stabilită prin hotărâre a Guvernului, din cantitatea de gaze naturale pentru care încheie contracte de vânzare-cumpărare gaze naturale, în anul calendaristic respectiv, cu clienții angro, în calitate de vânzător.

(38) Prevederile alin. (34) și (35) nu sunt aplicabile cantităților de gaze naturale furnizate, până la data de 31 martie 2017, în conformitate cu prevederile art. 124 alin. (1) lit. e).

(39) Prevederile alin. (34) și (36) nu sunt aplicabile cantităților de gaze naturale pentru care producătorul transferă proprietatea, indiferent sub ce formă, către un afiliat, care are calitatea de furnizor, fără a avea și calitatea de producător, cu condiția ca aceste cantități să fie tranzacționate de afiliat în condițiile și cu respectarea limitelor cantitative stabilite prin alin. (34) și (36), în sarcina producătorului.

(310) Prevederile alin. (35) lit. b) și ale alin. (37) lit. b) nu sunt aplicabile furnizorilor care nu încheie contracte de vânzare-cumpărare cu clienții angro, în calitate de vânzător.

(311) Până la data de 30 noiembrie 2016, ANRE va aproba, cu avizul Consiliului Concurenței, regulile specifice care vor fi aplicate pe piețele centralizate de gaze naturale, în scopul tranzacționării gazelor naturale, în condiții concurențiale și în mod transparent, public și nediscriminatoriu.

(312) Până la data de 30 noiembrie 2016, ANRE va emite, cu avizul Consiliului Concurenței, reglementările necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului articol, astfel încât să fie asigurate condițiile de concurență și de acces transparent și nediscriminatoriu al cumpărătorilor la cantitățile de gaze naturale ofertate pe piața concurențială.

(313) Cotele procentuale prevăzute la alin. (34) și (35) vor fi stabilite de Guvern, la propunerea ministerului de resort, până cel târziu în data de 15 octombrie 2016.

(314) Cotele procentuale prevăzute la alin. (36) și (37) vor fi stabilite de Guvern, la propunerea ministerului de resort, până cel târziu în data de 31 august a fiecărui an calendaristic anterior anului calendaristic pentru care se instituie obligația de tranzacționare pe piețele centralizate a cantităților minime de gaze naturale”.

 

Art. 181 alin. (5) din Legea nr. 123/2012 (modificată prin O.U.G. nr. 64/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 181 alin. (5) stabilea faptul că prețul de achiziție a gazelor naturale din producția internă pentru clienții casnici și producătorii de energie termică, numai pentru cantitățile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinate consumului populației se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort, în concordanță cu prevederile Calendarului de eliminare treptată a prețurilor reglementate pentru clienții finali.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 181 alin. (5) dispune următoarele:

(5) Până la data de 31 martie 2017, prețul de achiziție a gazelor naturale din producția internă pentru clienții casnici și pentru producătorii de energie termică, numai pentru cantitățile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinate consumului populației, se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort”.

 

Art. 194 pct. 351 din Legea nr. 123/2012 (modificată prin O.U.G. nr. 64/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 194 pct. 351 prevedea faptul că constituie contravenții la normele privind desfășurarea activităților în sectorul gazelor naturale următoarele fapte:

(…)

351. neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare de către producătorii de gaze naturale din România, afiliații acestora, precum și furnizorii licențiați a obligațiilor prevăzute la art. 177 alin. (31) și (32); (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 194 pct. 351 stabilește următoarele:

351. neîndeplinirea de către producători sau afiliații acestora, după caz, precum și de către furnizorii licențiați a obligațiilor prevăzute la art. 177 alin. (31), (32) și (34)-(37);”.

 

Art. 195 alin. (1) pct. 2 lit. f) din Legea nr. 123/2012 (modificată prin O.U.G. nr. 64/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 195 alin. (1) pct. 2 lit. f) prevedea faptul că contravențiile prevăzute la art. 194 se sancționează astfel:

2. în cazul în care au fost săvârșite de către persoane juridice: (…)

f) cu amendă cuprinsă de la 50.000 lei la 100.000 lei, cea de la pct. 351.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 195 alin. (1) pct. 2 lit. f) dispune următoarele: contravențiile prevăzute la art. 194 se sancționează astfel:

2. în cazul în care au fost săvârșite de către persoane juridice: (…)

f) cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, pentru neîndeplinirea de către producători sau afiliații acestora, după caz, precum și de către furnizorii licențiați a obligațiilor prevăzute la art. 177 alin. (31) și (32), și cu amendă cuprinsă între 0,2% și 1% din cifra de afaceri anuală pentru neîndeplinirea de către producători sau afiliații acestora, după caz, precum și de către furnizorii licențiați a obligațiilor prevăzute la art. 177 alin. (34)-(37)”.

 

Alte prevederi relevante

 

Prevederile art. I pct. 7 [art. 195 alin. (1) pct. 2, lit. f)]  intră în vigoare la 30 de zile de la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență.

 

Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 – modificări (O.U.G. nr. 64/2016) was last modified: octombrie 14th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter