Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social – modificări (Legea nr. 222/2015)

3 aug. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1176

Despre

  • M. Of. nr. 567 din 29 iulie 2015
  • Legea nr. 222/2015
  • Organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 248/2013
(M. Of. nr. 456 din 24 iulie 2013)
Legea nr. 222/2015
(M. Of. nr. 567 din 29 iulie 2015)
modifică: art. 2 alin. (2) și (4), art. 3 alin. (2), art. 6 alin. (7), art. 7 alin. (1), art. 11 alin. (2) lit. c),  art. 4, art. 14, art. 15, art. 18 alin. (1), art. 21 alin. (1), art. 22 alin. (2), art. 23 alin. (2) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27 alin. (2), art. 31 alin. (3), art. 33 alin. (4) lit. b)  
introduce: art. 11 alin. (4), art. 13 alin. (2), art. 33 alin. (11), art. 33 alin. (5) alin. (6)—(8)
abrogă: art. 5 lit. d), art. 17 alin. (3)

În M. Of. nr. 567 din 29 iulie 2015 s-a publicat Legea nr. 222/2015 pentru modificarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social (M. Of. nr. 456 din 24 iulie 2013).

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Legii nr. 248/2013 prin Legea nr. 222/2015:

Art. 2 alin. (2) și (4) Legea nr. 248/2013 (modificată prin Legea nr. 222/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (2) prevedea faptul că domeniile de specialitate ale Consiliului Economic și Social erau:
a) politicile economice;
b) politicile financiare și fiscale;
c) relațiile de muncă, protecția socială și politicile salariate;
d) agricultură, dezvoltare rurală și protecția mediului;
e) protecția consumatorului și concurență loială;
f) cooperație, profesii liberale și activități independente;
g) drepturi și libertăți ale asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale;
h) politicile în domeniul sănătății;
i) politicile în domeniul educației, cercetării și culturii.

De asemenea, art. 2 alin. (4) dispunea faptul că în situațiile prevăzute la alin. (3) Consiliul Economic și Social emite puncte de vedere și recomandări pe care le comunică autorităților, instituțiilor sau organizațiilor patronale, sindicale ori ale societății civile cu atribuții, competențe sau interese în domeniu.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (2) prevede: „Domeniile de specialitate ale Consiliului Economic și Social sunt:

a) politicile economice;

b) politicile financiare și fiscale;

c) relațiile de muncă, protecția socială, politicile salariate și egalitatea de șanse și de tratament;

d) agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă;

e) protecția consumatorului și concurență loială;

f) cooperație, profesii liberale și activități independente;

Original Black Friday pe UJmag.ro!

g) drepturi și libertăți cetățenești;

h) politicile în domeniul sănătății;

i) politicile în domeniul educației, tineretului, cercetării, culturii și sportului”.

De asemenea, art. 2 alin. (4) dispune faptul că „În situațiile prevăzute la alin. (3) [Consiliul Economic și Social se poate autosesiza sau poate fi sesizat de orice autoritate publică ori de organizațiile patronale sau sindicale reprezentative la nivel național, precum și de reprezentanții societății civile asupra unor stări de fapt, evoluții ori evenimente economico-sociale de interes național] Consiliul Economic și Social emite puncte de vedere și recomandări pe care le comunică autorităților, instituțiilor sau organizațiilor patronale, sindicale ori ale societății civile cu atribuții, competențe sau interese în domeniu. În lipsa unui consens între părțile reprezentate în Consiliul Economic și Social, secretariatul tehnic va transmite, după caz, punctele de vedere sau recomandările formulate de fiecare parte”.

 

Art. 3 alin. (2) Legea nr. 248/2013 (modificată prin Legea nr. 222/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare art. 3 alin. (2) stabilea faptul că Sediul Consiliului Economic și Social era în municipiul București, potrivit actului de constituire sau statutului.

Noua reglementare

În noua reglementare, art. 3 alin (2) stabilește: „Sediul Consiliului Economic și Social este situat în municipiul București”.

 

Art. 4 Legea nr. 248/2013 (modificată prin Legea nr. 222/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 prevedea faptul că Consiliul Economic și Social se organiza și funcționa potrivit prevederilor prezentei legi, precum și ale regulamentului propriu de organizare și funcționare, care va fi fost adoptat în termen de maximum 30 de zile de la constituirea Plenului Consiliului Economic și Social.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 prevede: „Consiliul Economic și Social se organizează și funcționează potrivit prevederilor prezentei legi, precum și ale regulamentului propriu de organizare și funcționare”.

 

Art. 5 lit. d) Legea nr. 248/2013 (modificată prin Legea nr. 222/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare art. 5 lit. d) prevedea, cu privire la atribuțiile Consiliul Economic și Social, că urmărea îndeplinirea obligațiilor ce decurg din Convenția nr. 144/1976 a Organizației Internaționale a Muncii privitoare la consultările tripartite destinate să promoveze aplicarea normelor internaționale ale muncii, adoptată la 2 iunie 1976 la Geneva, ratificată de România prin Legea nr. 96/1992.

Noua reglementare

Art. 5 lit. d) – Abrogată.

 

Art. 6 alin. (7) Legea nr. 248/2013 (modificată prin Legea nr. 222/2015)

Vechea reglementare

Potrivit vechii reglementări, art. 6 alin. (7) dispunea faptul că în cazul în care nu se poate adopta un aviz în condițiile prevăzute la alin. (3)–(6), se vor transmite inițiatorului punctele de vedere ale părților prevăzute la art. 11 alin. (2), exprimate în Plenul Consiliului Economic și Social.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (7) dispune: „În cazul în care nu se poate adopta un aviz în condițiile prevăzute la alin. (3)—(6) [(3) Avizele favorabile nu se motivează. (4) Avizele cu observații și propuneri vor cuprinde motivarea completă a fiecărei obiecții sau propuneri. (5) Avizele nefavorabile vor cuprinde în mod obligatoriu motivarea acestora. (6) Avizele se adoptă prin votul plenului, cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor Consiliului Economic și Social prezenți], se vor transmite inițiatorului punctele de vedere ale părților prevăzute la art. 11 alin. (2) , exprimate în Plenul Consiliului Economic și Social, sau, după caz, exprimate în condițiile art. 19.”

 

Art. 7 alin. (1) Legea nr. 248/2013 (modificată prin Legea nr. 222/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (1) stabilea faptul că în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 5, Consiliul Economic și Social avea obligația de a analiza proiectele de acte normative primite și de a transmite avizul său în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (1) stabilește „În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 5, Consiliul Economic și Social are obligația de a analiza proiectele de acte normative primite și de a transmite avizul său în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării”.

 

Art. 11 alin. (2) lit. c) Legea nr. 248/2013 (modificată prin Legea nr. 222/2015)

Vechea reglementare

Potrivit vechii reglementări, art. 11 alin. (2) lit. c) prevedea faptul că 15 membri reprezentând societatea civilă, constituind partea societății civile, numiți prin decizie a prim-ministrului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în conformitate cu prevederile art. 12, din cadrul structurilor cooperatiste, profesiunilor liberale, organizațiilor pentru protecția consumatorilor, comunității științifice și academice, organizațiilor de agricultori, organizațiilor de pensionari, organizațiilor comunităților locale, asociațiilor care reprezintă familia și persoanele cu dizabilități și al altor organizații neguvernamentale cu activități în domeniile de competență ale Consiliului Economic și Social.

Noua reglementare

În noua reglementare, art. 11 alin. (2) lit. c) prevede: „ 15 membri, reprezentând structuri asociative ale societății civile, numiți prin decizie a prim-ministrului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Reprezentanții societății civile vor fi propuși, conform modelului Comitetului Economic și Social European, din următoarele structuri ale societății civile: organizații ale drepturilor omului, inclusiv ale drepturilor femeilor, tineretului și copiilor; organizații centre de resurse; organizații din domeniul sănătății și ale persoanelor cu dizabilități; organizații pentru servicii sociale și eradicarea sărăciei; organizații de mediu și probleme legate de mediul rural; asociații academice, profesionale, pentru protecția consumatorului; organizații ale economiei sociale; organizații cooperatiste ale profesiunilor liberale; organizații ale agricultorilor; organizații ale pensionarilor; organizațiile comunităților locale și alte organizații neguvernamentale cu activități în domeniile de competență ale Consiliului Economic și Social”.

 

Art. 11 alin. (4) Legea nr. 248/2013 (modificată prin Legea nr. 222/2015)

Noua reglementare

La art. 11, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4).

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (4) prevede: „În lipsa unui loc vacant, o nouă confederație patronală, respectiv sindicală, recunoscută ca reprezentativă la nivel național, va ocupa un loc vacantat de confederația patronală, respectiv sindicală, care deține cele mai multe locuri, iar, în caz de paritate, prin tragere la sorți între confederațiile patronale, respectiv sindicale, care dețin cel puțin două locuri în Consiliul Economic și Social. Procedura se stabilește prin regulamentul propriu de organizare și funcționare astfel încât între data cererii depuse de confederația nou-recunoscută ca reprezentativă la nivel național și data validării membrului propus de confederație să nu treacă mai mult de 30 de zile.”

 

Art. 13 alin. (2) Legea nr. 248/2013 (modificată prin Legea nr. 222/2015)

Vechea reglementare

Noua reglementare

La art. 13, după art. 13 alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (2).

Potrivit noii reglementări, art. 13 alin. (2) prevede: „Persoanele nominalizate și care sunt născute înainte de data de 1 ianuarie 1976 vor da o declarație pe propria răspundere, potrivit legii penale, în sensul că au avut ori nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia, redactată conform modelului prevăzut în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările ulterioare”.

 

Art. 14 Legea nr. 248/2013 (modificată prin Legea nr. 222/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 prevedea faptul că mandatul Plenului Consiliului Economic și Social era de 4 ani și că mandatul membrilor Plenului Consiliului Economic și Social putea fi reînnoit.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 14 prevede: „Mandatul de membru al Plenului Consiliului Economic și Social este de 4 ani și poate fi reînnoit”.

 

Art. 15 Legea nr. 248/2013 (modificată prin Legea nr. 222/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 15 la primul alineat prevedea faptul că organizațiile reprezentate vor fi înaintat Consiliului Economic și Social lista membrilor numiți, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor în activitate.

Potrivit următorului alineat, membrii numiți în Plenul Consiliului Economic și Social erau validați individual, prin verificarea de către secretariatul tehnic a îndeplinirii de către aceștia a condițiilor prevăzute la art. 13 și întocmirea unui raport de validare, prezentat plenului în activitate spre adoptare prin vot.

Ultimul alineat stabilea faptul că în cazul în care un membru numit nu îndeplinea condițiile prevăzute la art. 13, organizația care l-a desemnat urma să facă o altă propunere.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15 stabilește: „(1) Organizațiile reprezentate vor înainta Consiliului Economic și Social lista membrilor numiți, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor în activitate.

(2) Ședința de constituire a noului plen se convoacă de către secretarul general al Consiliului Economic și Social, cu 5 zile înainte de expirarea mandatului membrilor în activitate.

(3) Validarea noilor membri ai plenului se face individual, prin verificarea îndeplinirii condițiilor legale de către secretariatul tehnic, pe măsura depunerii documentelor prevăzute la art. 13.

(4) În cazul în care un membru numit nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 13, organizația care l-a desemnat urmează să facă o altă propunere.

(5) Dacă noul plen nu s-a constituit până la data expirării mandatului plenului în funcțiune, secretarul general al Consiliului Economic și Social are obligația ca, după verificarea și validarea a cel puțin 24 de membri, câte 8 membri de fiecare parte, să convoace prima ședință a noului plen, într-un termen care nu poate depăși 15 zile calendaristice”.

 

Art. 17 alin. (3) Legea nr. 248/2013 (modificată prin Legea nr. 222/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 17 alin. (3) prevedea faptul că înlocuirea unui membru al Plenului Consiliului Economic și Social se făcea pe perioada rămasă până la expirarea mandatului plenului.

Noua reglementare

Art. 17 alin. (3) – Abrogat.

 

Art. 18 alin. (1) Legea nr. 248/2013 (modificată prin Legea nr. 222/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 18 alin. (1) dispunea faptul că Plenul Consiliului Economic și Social se întrunea lunar sau ori de câte ori este nevoie, în sesiuni ordinare la convocarea președintelui.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 18 alin. (1) dispune: „Plenul Consiliului Economic și Social se întrunește săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui”.

 

Art. 21 alin. (1) Legea nr. 248/2013 (modificată prin Legea nr. 222/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 21. alin. (1) prevedea faptul că în exercitarea atribuțiilor sale prevăzute la art. 20 lit. c)–h), Plenul Consiliului Economic și Social adopta hotărâri, prin consensul părților.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 21 alin. (1) prevede: „În exercitarea atribuțiilor sale prevăzute la art. 20 lit. b)—h), Plenul Consiliului Economic și Social adoptă hotărâri, prin consensul părților”.

 

Art. 22 alin. (2) Legea nr. 248/2013 (modificată prin Legea nr. 222/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 22 alin. (2) prevedea faptul că funcția de președinte era asigurată prin rotație de fiecare parte, pe durata mandatului plenului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 22 alin. (2) prevede: „Funcția de președinte este asigurată prin rotație de fiecare parte pe durata mandatului stabilit la art. 23 alin. (2). Înlocuirea președintelui, înainte de termen, se face pe perioada rămasă până la expirarea mandatului”.

 

Art. 23 alin. (2) și (3) Legea nr. 248/2013 (modificată prin Legea nr. 222/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 23 alin. (2) și (3) stabileau faptul că mandatul președintelui Consiliului Economic și Social era valabil pe durata mandatului Plenului Consiliului Economic și Social. Revocarea președintelui Consiliului Economic și Social în condițiile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. d)–g) se făcea de către Plenul Consiliului Economic și Social cu votul a trei pătrimi din numărul total al membrilor.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 23 alin. (2) și (3) prevăd: „(2) Mandatul președintelui Consiliului Economic și Social este de 4 ani.

(3) Mandatul președintelui Consiliului Economic și Social în funcție încetează la data constituirii noului plen și/sau în condițiile prevăzute la art. 17 alin. (1)”.

 

Art. 26 alin. (3) Legea nr. 248/2013 (modificată prin Legea nr. 222/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 26 alin. (3) prevedea faptul că comisiile de specialitate erau conduse de un președinte, numit prin rotație de către fiecare parte. Președintele de comisie era ales în cazul fiecărei părți prin vot, conform unei proceduri stabilite prin regulament.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 26 alin. (3) prevede: „Comisiile de specialitate sunt conduse de un președinte, numit prin rotație anuală de către fiecare parte. Președintele de comisie este ales în cazul fiecărei părți prin vot, conform unei proceduri stabilite prin regulamentul propriu de organizare și funcționare”.

 

Art. 27 alin. (2) Legea nr. 248/2013 (modificată prin Legea nr. 222/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 27 alin. (2) prevedea faptul că Comisiile de specialitate permanente erau următoarele:
a) Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri;
b) Comisia pentru incluziune socială și protecție socială;
c) Comisia pentru relațiile de muncă și politică salariată;
d) Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală și protecția mediului;
e) Comisia pentru educație, cercetare, formare profesională, sănătate și cultură;
f) Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială;
g) Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente;
h) Comisia pentru drepturi și libertăți ale asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale;
i) Comisia pentru administrație publică și ordine publică.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 27 alin. (2) prevede: „Comisiile de specialitate permanente sunt următoarele:

a) Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri;
b) Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitatea de șanse și de tratament;
c) Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate;
d) Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă;
e) Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură;
f) Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială;
g) Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente;
h) Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile;
i) Comisia pentru administrație publică și ordine publică”.

 

Art. 31 alin. (3) Legea nr. 248/2013 (modificată prin Legea nr. 222/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 31 alin. (3) stabilea faptul că secretariatul tehnic al Consiliului Economic și Social era condus de un secretar general, numit de Plenul Consiliului Economic și Social conform prevederilor art. 20 lit. h), atribuțiile acestuia fiind stabilite prin regulamentul propriu de organizare și funcționare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 31 alin. (3) stabilește: „Secretariatul tehnic al Consiliului Economic și Social este condus de un secretar general, numit de Plenul Consiliului Economic si Social conform prevederilor art. 20 lit. h), atribuțiile acestuia fiind stabilite prin lege și prin regulamentul propriu de organizare și funcționare”.

 

Art. 33 alin. (11) Legea nr. 248/2013 (modificată prin Legea nr. 222/2015)

Noua reglementare

La art. 33, după alin. (1) se intorduce un nou alineat, alin. (11).

Potrivit noii reglementări, art. 33 alin. (11) prevede: „Pentru activitatea desfășurată, membrii comisiilor de specialitate permanente, care nu au calitatea de membru al Consiliului Economic și Social, au dreptul la o indemnizație lunară în cuantum de 10% din cuantumul indemnizației stabilite pentru președinte”.

 

Art. 33 alin. (4) lit. b) Legea nr. 248/2013 (modificată prin Legea nr. 222/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 33 alin. (4) lit. b) prevedea faptul că pentru organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social se alocau de la bugetul de stat, prin legile bugetare anuale, fondurile aferente următoarelor categorii de cheltuieli:
[…]
b) indemnizațiile și contribuțiile sociale aferente pentru membrii Plenului Consiliului Economic și Social;
[…]

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 33 alin. (4) lit. b) prevede: „indemnizațiile și contribuțiile sociale aferente pentru membrii Plenului și cei ai Biroului Executiv al Consiliului Economic și Social, precum și pentru membrii comisiilor de specialitate permanente care nu au calitatea de membri ai Consiliului Economic și Social;”.

 

Art. 33 alin. (5) alin. (6)—(8) Legea nr. 248/2013 (modificată prin Legea nr. 222/2015)

Noua reglementare

La art. 33, după alin. (5) se introduc trei alineate, alin. (6)-(8).

În noua regelementare, art. 33. alin. (6)-(8) stabilesc: „(6) Consiliul Economic și Social poate aplica în calitate de beneficiar pentru accesarea de fonduri nerambursabile.

(7) Fondurile nerambursabile accesate pot fi utilizate pentru creșterea numărului de colaboratori externi și pentru activitățile prevăzute la art. 5.

(8) Indemnizațiile membrilor comisiilor de specialitate și colaboratorilor pot fi completate din fonduri europene”.

Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social – modificări (Legea nr. 222/2015) was last modified: iulie 31st, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter