Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare

4 nov. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2103
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Actul normativSumar
Legea nr. 237/2015
(M. Of. nr. 800 din 28 octombrie 2015)
Partea I („Regimul de supraveghere Solvabilitate II”)
Titlul I („Asigurători și reasigurători”)
Cap. I („Obiectul și domeniul de aplicare”)
Cap. II („Dispoziții generale privind procesul de supraveghere, competențele și atribuțiile A.S.F. ”)
Cap. III („Procesul de autorizare”)
Cap. IV („Desfășurarea activității”)
Cap. V („Solvabilitatea”)
Cap. VI („Asigurătorii aflați în dificultate”)
Cap. VII („Legea aplicabilă și condițiile contractelor de asigurare directă”)
Cap. VIII („Retragerea autorizației”)
Cap. IX („Dreptul de stabilire și libertatea de a presta servicii”)
Cap. X („Sucursalele societăților din state terțe”)
Cap. XI („Dispoziții specifice”)
Titlul II („Grupuri”)
Cap. I („Domeniul de aplicare”)
Cap. II („Solvabilitatea la nivel de grup”)
Cap. III („Supravegherea concentrării riscurilor la nivel de grup, a tranzacțiilor intragrup și a sistemului de guvernanță”)
Cap. IV („Raportul public”)
Cap. V („Societățile-mamă cu sediul central în state terțe”)
Titlul III („Alte dispoziții”)
Cap. I („Sancțiuni”)
Cap. II („Dispoziții aplicabile în etapele de tranziție”)
Partea a II-a („Regimul național de supraveghere”)
Partea a III-a („Dispoziții finale”)

 

Original Black Friday pe UJmag.ro!

 

În M. Of. nr. 800 din 28 octombrie 2015, s-a publicat Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare.

Vă prezentăm, în continuare, structura Legii nr. 237/2015:

Partea I („Regimul de supraveghere Solvabilitate II”): art. 1-171

Titlul I („Asigurători și reasigurători”): art. 1-132

Cap. I („Obiectul și domeniul de aplicare”): art. 1-5

Cap. II („Dispoziții generale privind procesul de supraveghere, competențele și atribuțiile A.S.F. ”): art. 6-19

Cap. III („Procesul de autorizare”): art. 20-24

Cap. IV („Desfășurarea activității”): art. 25-51

Cap. V („Solvabilitatea”): art. 52-97

Cap. VI („Asigurătorii aflați în dificultate”): art. 98-102

Cap. VII („Legea aplicabilă și condițiile contractelor de asigurare directă”): art. 103-109

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Cap. VIII („Retragerea autorizației”): art. 110

Cap. IX („Dreptul de stabilire și libertatea de a presta servicii”): art. 111-114

Cap. X („Sucursalele societăților din state terțe”): art. 115-123

Cap. XI („Dispoziții specifice”): art. 124-132

Titlul II („Grupuri”): art. 133-162

Cap. I („Domeniul de aplicare”): art. 133-136

Cap. II („Solvabilitatea la nivel de grup”): art. 137-156

Cap. III („Supravegherea concentrării riscurilor la nivel de grup, a tranzacțiilor intragrup și a sistemului de guvernanță”): art. 157-159

Cap. IV („Raportul public”): art. 160 și 161

Cap. V („Societățile-mamă cu sediul central în state terțe”): art. 162

Titlul III („Alte dispoziții”): art. 163-171

Cap. I („Sancțiuni”): art. 163-165

Cap. II („Dispoziții aplicabile în etapele de tranziție”): art. 166-171

Partea a II-a („Regimul național de supraveghere”): art. 172-177

Partea a III-a („Dispoziții finale”): art. 178-182

 

Obiectul de reglementare

Potrivit art. 1 alin. (1), respectiva lege reglementează:

a) autorizarea și funcționarea societăților de asigurare și reasigurare cu sediul pe teritoriul României, denumite în continuare societăți;

b) supravegherea desfășurării activității societăților prevăzute la lit. a) în România, pe teritoriul celorlalte state membre și pe teritoriul statelor terțe;

c) autorizarea, funcționarea și supravegherea sucursalelor societăților din state terțe;

d) supravegherea grupurilor de asigurare și de reasigurare;

e) atribuțiile Autorității de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în calitate de autoritate competentă cu reglementarea, autorizarea și supravegherea societăților, relația acesteia cu supraveghetorii din state membre sau din state terțe, cu Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale, denumită în continuare EIOPA, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei, cu Comisia Europeană și cu alte autorități, instituții sau organisme.

 

Domeniul de aplicare

Art. 2 la primul alineat prevede faptul că dispozițiile reglementate în Partea I se aplică cu respectarea principiului proporționalității:

a) asigurătorilor care solicită autorizație de funcționare în conformitate cu cap. III și să fie supravegheați conform prezentei părți;

b) asigurătorilor care solicită autorizație de funcționare în conformitate cu partea a II-a și din planul de afaceri prezentat reiese că cel puțin unul dintre cuantumurile menționate la alin. (2) urmează a fi depășit în următorii 5 ani sau se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (2) lit. f)-h);

c) asigurătorilor stabiliți pe teritoriul României care îndeplinesc condițiile menționate la alin. (2) și (4);

d) asigurătorilor autorizați în România și care solicită să fie supravegheați conform prezentei părți, chiar dacă nu îndeplinesc niciuna dintre condițiile menționate la alin. (2) și (4) sau se află în situațiile menționate la alin. (3) și art. 3;

e) reasigurătorilor.

Potrivit alineatului următor, fără a aduce atingere prevederilor art. 4 și 5, dispozițiile respectivei părți se aplică asigurătorilor care îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții:

a) volumul primelor brute subscrise, denumite în continuare PBS, anual excedează echivalentului în lei al 5.000.000 euro;

b) volumul total al rezervelor tehnice brute excedează echivalentului în lei al 25.000.000 euro;

c) în cazul în care asigurătorul aparține unui grup, volumul total al rezervelor tehnice brute ale grupului, înainte de deducerea cuantumurilor din contractele de reasigurare și din vehiculele investiționale, excedează echivalentului în lei al 25.000.000 euro;

d) volumul PBS din primirile în reasigurare excedează echivalentului în lei al cel puțin uneia dintre următoarele valori:

(i) 500.000 euro;

(ii) 10% din volumul total al PBS;

e) volumul rezervelor tehnice brute provenit din primirea în reasigurare excedează echivalentului în lei al cel puțin uneia dintre următoarele valori:

(i) 2.500.000 euro;

(ii) 10% din totalul rezervelor sale tehnice brute;

f) desfășoară activitate de asistentă furnizată persoanelor aflate în dificultate în timpul deplasărilor ori absențelor de la domiciliu sau de la reședința obișnuită;

g) desfășoară activități în baza dreptului de stabilire sau a libertății de a presta servicii;

h) subscriu riscuri de răspundere civilă, de credit și de garanții.

În continuare, stabilește faptul că dispozițiile prezentei părți nu se aplică asigurătorilor care nu îndeplinesc niciuna dintre condițiile menționate la alin. (2) lit. a)-g) și subscriu riscul de răspundere civilă doar ca risc auxiliar în condițiile art. 20 alin. (11).

Potrivit alineatului următor, în cazul în care un asigurător nu îndeplinește prevederile alin. (2) la data intrării în vigoare a respectivei legi, dar excedează unuia dintre cuantumurile menționate la alin. (2), pe o perioadă de 3 ani consecutiv, dispozițiile prezentei părți i se aplică începând cu cel de-al patrulea an.

În continuare, stabilește faptul că activitatea menționată la alin. (2) lit. f) constă în asistarea imediată a beneficiarului unui contract de asistență aflat în dificultate ca urmare a unui eveniment neprevăzut, în cazurile și condițiile menționate în contract; asistarea respectivă constă fie în plata unei indemnizații, fie în prestarea unor servicii în natură care pot fi furnizate prin personalul și cu echipamentul prestatorului, fără a include servicii de verificare și reparare, de mentenanță, postvânzare ori simpla indicație sau prevedere a unui ajutor în calitate de intermediar.

Potrivit alineatului următor, în ceea ce privește asigurările de viață, prevederile prezentei părți se aplică:

a) următoarelor activități, desfășurate pe bază contractuală:

(i) asigurări de supraviețuire la termen, asigurări de deces, asigurări de viață cu restituirea primelor, asigurări mixte, asigurări de căsătorie, asigurări de naștere;

(ii) anuități;

(iii) asigurări suplimentare, asigurări de vătămări corporale, inclusiv pentru incapacitate de muncă, deces cauzat de accidente și invaliditate cauzată de accidente sau boli;

b) următoarelor operațiuni, desfășurate pe bază contractuală și supravegheate de A.S.F:

(i) asocieri ale unor persoane cu scopul de a-și capitaliza contribuțiile și de a distribui ulterior activele astfel acumulate urmașilor sau beneficiarilor unei persoane decedate, asocieri cunoscute sub numele de tontine;

(ii) capitalizări bazate pe calcule actuariale prin care, în schimbul unei plăți unice sau periodice stabilite în avans, se îndeplinesc angajamente cu durată și valoare specifice;

(iii) administrarea fondurilor colective de pensii, inclusiv administrarea investițiilor și a activelor care reprezintă rezervele organismelor care efectuează plăți în caz de deces sau supraviețuire ori de întrerupere sau diminuare a activității;

(iv) operațiunile menționate la pct. (iii) în cazul în care sunt însoțite de asigurări care acoperă fie conservarea capitalului, fie plata unei dobânzi minime;

c) operațiunilor legate de durata vieții umane definite sau prevăzute de legislația asigurărilor sociale, dacă sunt efectuate sau administrate de asigurători pe propriul lor risc.

Potrivit penultimului alineat, pentru societățile autorizate înainte de 1 ianuarie 2016, datele cantitative menționate la alin. (2) sunt cele raportate și auditate pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014.

În sfârșit, la ultimul alineat se prevede faptul că în ceea ce privește asigurările generale, prevederile respectivei părți se aplică claselor prevăzute în anexa nr. 1 secțiunile A și B.

Excluderi de la aplicare

Potrivit art. 3, dispozițiile respectivei părți încetează a se mai aplica asigurătorilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) niciunul dintre cuantumurile prevăzute la art. 2 alin. (2) nu a fost depășit 3 ani consecutiv;

b) niciunul dintre cuantumurile prevăzute la art. 2 alin. (2) nu urmează a fi depășit în următorii 5 ani, conform previziunilor.

Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare was last modified: noiembrie 3rd, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter