Asigurarea obligatorie a locuinţelor – modificări (Legea nr. 191/2015)

9 iul. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 6465

Despre

  • M. Of. nr. 494 din 6 iulie 2015
  • Legea nr. 191/2015
  • Modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Art. 17 alin. (11) Legea nr. 260/2008 (modificată prin Legea nr. 191/2015)

Noua reglementare

Conferința Noi reglementări în agricultură

La art. 17, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (11).

Potrivit noii reglementări, art. 17 alin. (11) prevede: „Societățile de asigurare-reasigurare autorizate să încheie asigurări de locuințe vor transmite semestrial către PAID lista proprietarilor, persoane fizice și juridice, care au încheiat o poliță facultativă pentru un imobil cu destinația de locuință, astfel cum este definită aceasta în prezenta lege”.

 

Art. 17 alin. (2) și (3) Legea nr. 260/2008 (modificată prin Legea nr. 191/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 17 alin. (2) prevedea faptul că PAID transmitea lunar primarilor lista proprietarilor care nu încheiaseră contracte de asigurare obligatorie a locuințelor și valoarea primei obligatorii datorate de fiecare.

De asemenea, art. 17 alin. (3) dispunea faptul că primarul, prin compartimentul de specialitate, trimitea în termen de 3 zile de la data primirii listei scrisori de înștiințare, cu confirmare de primire, către debitori.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 17 alin. (2) dispune: „PAID va pune semestrial la dispoziția primăriilor, în format electronic, lista proprietarilor care au încheiat contracte de asigurare obligatorie”.

De asemenea, art. 17 alin. (3) stabilește: „Primarul, prin compartimentul de specialitate, va trimite, în termen de 3 zile de la data primirii listei, scrisori de înștiințare, cu confirmare de primire, către persoanele care nu au încheiat PAD pentru locuințele pe care le dețin în proprietate”.

 

Art. 17 alin. (4) și (5) Legea nr. 260/2008 (modificată prin Legea nr. 191/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 17 alin. (4) prevedea faptul că în cazul proprietarilor de construcții cu destinația de locuință care declarau și o adresă de poștă electronică personală, PAID putea folosi, cu acordul acestora, un asemenea mod de comunicare pentru avertizarea privind expirarea sau neîncheierea PAD. În mesajul electronic se menționa valoarea primei de asigurare. Acest mesaj electronic era trimis și către compartimentul de specialitate al primarului din unitatea administrativ-teritorială unde se afla clădirea în cauză, dacă existau condiții tehnice de primire a mesajului respectiv.

Potrivit art. 17 alin. (5), lista proprietarilor care nu contractaseră o PAD și a persoanelor care beneficiau de subvenționarea parțială sau totală a primei obligatorii se punea la dispoziția societăților de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, cu respectarea normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul pieței concurențiale, reglementarea expresă fiind făcută prin norme emise de A.S.F.

Noua reglementare

Art. 17 alin. (4) și (5) – Abrogate.

 

Art. 19 alin. (2) și (3) Legea nr. 260/2008 (modificată prin Legea nr. 191/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 19 alin. (2) prevedea faptul că, în cazul proprietarilor care beneficiau de subvenționarea primei de asigurare, cererea de despăgubire se adresa direct PAID și, prin derogare de la prevederile alin. (1), constatarea și evaluarea prejudiciilor, respectiv lichidarea daunelor se puteau face și de o societate desemnată conform normelor emise de A.S.F.

Potrivit art. 19 alin. (3), constatarea și evaluarea prejudiciilor, precum și finalizarea dosarelor de daună se vor face în termenele și condițiile stabilite de A.S.F. prin normele de aplicare a respectivei legi.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 19 alin. (2) prevede: „În cazul polițelor emise direct de PAID, cererea de despăgubire se adresează direct PAID și, prin derogare de la prevederile alin. (1), constatarea și evaluarea prejudiciilor, respectiv lichidarea daunelor se pot face și de o societate desemnată de PAID, conform normelor emise de A.S.F.”.

De asemenea, art. 19 alin. (3) dispune: „În cazul în care asigurătorul care a eliberat PAD informează în scris PAID cu privire la imposibilitatea realizării în termenele prevăzute a instrumentării dosarelor de daună, PAID poate desemna o altă societate, conform normelor emise de A.S.F.”.

 

Art. 23 Legea nr. 260/2008 (modificată prin Legea nr. 191/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 23 la primul alineat prevedea faptul că, pentru condominiile în care sunt cel puțin 4 apartamente, elementele de construcții, spațiile și utilitățile fiind în proprietate indiviză comună, se încheia câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuință în parte, în acest caz, prima de asigurare se plătea pe fiecare locuință în parte.

În continuare, dispunea faptul că în situația prevăzută anterior, valoarea sumei asigurate obligatoriu, respectiv a primei obligatorii se constituia din totalul sumelor care ar fi fost datorate pentru fiecare locuință în parte, iar procentul din prima de asigurare, datorat de fiecare persoană coasigurată, se stabilea în raport cu numărul de locuințe aflate în proprietatea acesteia, respectiv în funcție de cota-parte care revine persoanei respective, din locuința aflată în coproprietate. Modul de repartizare la proprietari a sumelor plătite de asigurător cu titlu de despăgubire în cazul producerii riscului asigurat se stabilește prin regulamentul-cadru emis de A.S.F.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 23 prevede: „În cazul condominiilor se încheie câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuință în parte”.

 

Art. 24 alin .(2) lit. a) și c) Legea nr. 260/2008 (modificată prin Legea nr. 191/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 24 alin. (2) lit. a și c) prevedeau atribuțiile PAID:

a) tipărea PAD;

(…)

c) administra baza de date privind evidența construcțiilor cu destinația de locuință care trebuie asigurate obligatoriu, precum și a celor asigurate.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 24 alin. (2) lit. a) și c) prevăd: „PAID are următoarele atribuții: art. 24 alin. (2) lit. a) și c) prevăd:

a) tipărește sau emite în sistem electronic PAD;

(…)

c) administrează baza de date privind evidența construcțiilor cu destinația de locuință, pentru care au fost emise polițe PAD”.

 

Art. 26 Legea nr. 260/2008 (modificată prin Legea nr. 191/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 26 prevedea faptul că PAID plătea acționarilor dividende din profit, dacă acesta exista, pentru capitalul vărsat la constituirea acestuia.

Noua reglementare

Art. 26 – Abrogat.

 

Alte prevederi ale Legii nr. 191/2015

Potrivit art. II, pentru asigurările facultative multianuale existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, obligația prevăzută la art. 3 alin. (9) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se aplică începând cu prima aniversare anuală.

Conform art. III, în tot cuprinsul Legii nr. 260/2008, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, sintagma „ordin al președintelui Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.)” se înlocuiește cu sintagma „normă A.S.F”.

Art. IV prevede faptul că Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 15 octombrie 2013, cu modificările și completările aduse prin respectiva lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Asigurarea obligatorie a locuințelor – modificări (Legea nr. 191/2015) was last modified: iulie 13th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Gânduri (ne)juridice DIN LUMEA JURIDICA

Vezi tot

Abonează-te la newsletter