Lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017 – 2020 (O.U.G. nr. 8/2017)

27 ian. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 904

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
O.U.G. nr. 8/2017
(M. Of. nr. 68 din 26 ianuarie 2017)
În cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat se lansează Programul de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, denumit în continuare Programul, pentru perioada 2017 – 2020.

În M. Of. nr. 68 din 26 ianuarie 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017 – 2020.

Monitor Dosare

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei ordonanțe de urgență.

Art. 1 din O.U.G. nr. 8/2017

Art. 1 stabilește faptul că în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat se lansează Programul de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, denumit în continuare Programul, pentru perioada 2017 – 2020.

Art. 2 din O.U.G. nr. 8/2017

Art. 2 prevede faptul că suma de la bugetul de stat pentru susținerea internaționalizării operatorilor economici români se va aproba distinct în bugetul anual al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

Suma aprobată cu această destinație în bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat nu va putea fi redistribuită în vederea utilizării la alte capitole de cheltuieli.

Art. 3 din O.U.G. nr. 8/2017

Art. 3 stabilește faptul că prin Program se finanțează, prin alocație financiară nerambursabilă, următoarele tipuri de activități în vederea internaționalizării operatorilor economici români: participări individuale la târguri și expoziții internaționale organizate în străinătate, cu stand propriu; participări individuale la misiuni economice organizate în străinătate; crearea identității vizuale a unui operator economic român (marcă, siglă, slogan); realizarea unui site pe internet/aplicație pentru mobil, pentru prezentarea activității solicitantului și a produselor promovate, în limba română și cel puțin într-o limbă de circulație internațională; participări la cursuri de pregătire, în țară și/sau în străinătate, în domeniul tehnicilor de promovare a produselor/serviciilor pe noi piețe; documentare de piață și alte tipuri de activități de promovare și susținere a internaționalizării.

Art. 4 din O.U.G. nr. 8/2017

Art. 4 prevede faptul că sumele necesare pentru implementarea Programului se vor asigura anual, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

Bugetul alocat Programului pentru anul 2017 se constituie prin alocarea unei sume din bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, capitolul 80.01 „Acțiuni generale, economice și de muncă”, titlul „Subvenții” în valoare de 40.000.000 lei.

De asemenea, alocația financiară nerambursabilă este în cuantum de maximum 50 mii lei/beneficiar, reprezentând maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru un număr maxim de 500 de beneficiari anual, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute în prezenta ordonanță de urgență și respectă prevederile normelor de implementare ce vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

În cadrul acestui program, fiecare beneficiar poate obține pe parcursul unui an o alocație financiară nerambursabilă totală de maximum 50.000 lei.

Art. 5 din O.U.G. nr. 8/2017

Art. 5 stabilește faptul că pentru încadrarea în Program, beneficiarul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) este înregistrat, potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, și își desfășoară activitatea în România;
b) se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, în condițiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;
c) nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la data depunerii cererii de înscriere. Solicitanții care au datorii eșalonate nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
d) nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalitățile aferente;
e) nu se află în procedura de executare silită, închidere operațională, dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvență colectivă, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității și nu îndeplinește criteriile prevăzute de lege pentru a fi supus unei proceduri de insolvență colectivă la cererea creditorilor lui;
f) nu este considerat în dificultate în sensul liniilor directoare ale Comisiei Europene;
g) produsele/serviciile corespund cu profilul acțiunii la care se solicită participarea;
h) produsele sunt fabricate în România;
i) nu beneficiază de finanțare de la alți furnizori de minimis pentru acoperirea acelorași categorii de cheltuieli eligibile;
j) nu folosește ajutorul pentru achiziționarea de vehicule de transport rutier de mărfuri.

Art. 6 din O.U.G. nr. 8/2017

Art. 6 prevede faptul că prin Program se instituie o schemă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din data de 24 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Procedurile necesare inițierii unei noi scheme de ajutor de minimis prevăzute la art. 7 și 10 din O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, vor fi efectuate până la elaborarea și aprobarea hotărârii Guvernului prevăzute la art. 8.

Art. 7 din O.U.G. nr. 8/2017

Art. 7 stabilește faptul că recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, și ale O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, ajutorul de minimis care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din data de 30 aprilie 2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din data de 24 septembrie 2015.

Art. 8 din O.U.G. nr. 8/2017

Art. 8 prevede faptul că în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat va elabora și va supune aprobării Guvernului normele metodologice de aplicare a respectivei ordonanțe de urgență, ce vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului și vor cuprinde: modalitatea de accesare, sumele alocate fiecărei activități, modalitatea de acordare și decontare a alocației financiare nerambursabile, normele de implementare a schemei de ajutor de minimis.

Lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017 – 2020 (O.U.G. nr. 8/2017) was last modified: ianuarie 27th, 2017 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter