JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Greşita încadrare juridică. Eronata evaluare a tipicităţii obiective a faptei. Nelegalitatea soluţiei dispuse în privinţa cauţiunii

5 dec. 2018
Vizualizari: 33
  • Cod penal: art. 289 alin. (1)
  • Cod penal: art. 291 alin. (1) cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000
  • Cod penal: art. 292 alin. (1)
  • Cod penal: art. 297 alin. (1) rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000

Potrivit art. 175 alin. (1) C. pen. funcționar public este orice persoană care exercită permanent sau temporar, o însărcinare, retribuită sau nu, în serviciul unei unități din cele prevăzute în art. 176 C. pen. și că, potrivit alin. (2) al aceluiași articol sunt asimilați funcționarilor publici persoanele care exercită un serviciu de interes public fără a fi în serviciul unei persoane juridice de drept public și salarizat de acesta.
Asimilarea acestor persoane care nu sunt propriu zis funcționari publici cu această categorie noțională a fost justificată de comisia de redactare a Codului penal prin aceea că ele exercită atribute de autoritate publică, ce le au fost delegate printr un act al autorității statale competente și sunt supuse controlului acesteia.
Potrivit art. 175 alin. (2) C. pen. nu este suficient ca persoana să exercite un serviciu de interes public, ci trebuie să și fie învestită sau controlată, după caz, supravegheată, de autoritățile publice cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public. În plus, învestirea, controlul sau supravegherea din partea autorităților publice vizează exclusiv exercitarea de către funcționar a serviciului public, iar nu dreptul de practicare a profesiei în domeniul de competență necesar pentru îndeplinirea serviciului public respectiv. Mai mult, rezultă că între autoritatea publică și persoana care exercită serviciul de interes public nu există raporturi de serviciu, stabilite în baza unui contract individual sau colectiv de muncă, pentru că, în acest din urmă caz, respectiva persoană ar fi avut obligația să presteze munca sub autoritatea angajatorului, urmând a fi încadrată fie în categoria funcționarilor publici prevăzuți de art. 175 alin. (1) C. pen. – dacă angajatorul este o persoană de drept public, fie în cea reglementată de art. 308 alin. (1) C. pen. – dacă angajatorul era o persoană de drept privat. Sfera persoanelor care au calitatea de funcționar public în accepțiunea dispozițiilor art. 175 alin. (1) lit. b) teza a II a C. pen. poate fi determinată pe baza a două criterii: exercitarea unei funcții specifice în cadrul unui sistem public și finanțarea din fonduri publice a structurii în cadrul căreia este exercitată funcția specifică”.
Curtea a reținut că, în categoria funcționarilor publici asimilați în sensul art. 175
alin. (2) C. pen. intră persoanele care exercită o funcție de interes public, atunci când această exercitare necesită o abilitare specială (autorizare, licențiere etc.) din partea unei autorități publice, autoritate care are și abilitatea de exercitare a controlului asupra modului în care își desfășoară persoana fizică autorizată activitatea de interes public.
Cauțiunea garantează participarea inculpatului la procesul penal și respectarea de către acesta a obligațiilor impuse de organul judiciar, iar în cazul pronunțării unei hotărâri chiar nedefinitivă prin care se dispune condamnarea inculpatului, cauțiunea se restituie, însă, potrivit art. 217 alin. (7) C. pr. pen., numai în măsura în care nu se dispune plata din cauțiune a cheltuielilor judiciare.

(Curtea de Apel Oradea, Secția penală și pentru cauze cu minori, decizia penală nr. 579 din 5 decembrie 2018)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Nu aveți acces la acest articol!!!

JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Greșita încadrare juridică. Eronata evaluare a tipicității obiective a faptei. Nelegalitatea soluției dispuse în privința cauțiunii was last modified: decembrie 30th, 2023 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.