Cuvinte-cheie "Functionar public"

 • Incompatibilitatea calității de funcţionar public. Deţinerea şi desfăşurarea altor activităţi în cadrul instituţiei publice

 • Cerere privind reducerea limitelor legale ale pedepsei. Respingerea recursului ca nefondat

 • Cerere de recurs privind încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material. Respingerea recursului ca fiind nefondat

 • Asigurarea celerităţii procesului penal prin desfăşurarea acestuia într-un termen rezonabil. Cazurile în care se poate exercita recursul în casaţie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Funcționari Publici. Salarizare. Sporul de studii superioare (sume compensatorii). Necesitatea cercetării fondului raportului juridic dedus judecății

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Opere create de proprii angajaţi, recrutaţi ca formatori, realizate în afara îndeplinirii atribuţiilor de serviciu sau în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Consecințe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Notar public. Sesizare formulată împotriva unui funcţionar public. Solicitarea demarării unei anchete disciplinare. Acţiune în răspundere civilă delictuală îndreptată împotriva petiţionarului. Invocarea unei atingeri aduse onoarei, demnităţii şi prestigiului profesional. Inexistenţa faptei ilicite

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dare de mită. Renunţarea la aplicarea pedepsei. Amânarea aplicării pedepsei. Pedeapsă prevăzută de lege

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Calitatea de funcționar public a notarului. Eroarea asupra normei extrapenale. Abuz în serviciu. Desfiinţarea unui înscris în cazul clasării

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Competența materială a cauzelor având ca obiect raportul de serviciu al funcţionarului public

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice