Cuvinte-cheie "Cautiune"

 • Aplicarea principiului recunoaşterii reciproce a judecăţilor în cazuri penale impunând sentinţe de custodie sau măsuri implicând privarea de libertate în scopul aplicării lor în Uniunea Europeană

 • Solicitare privind instituirea popririi asigurătorii asupra conturilor bancare ale pârâtei reprezentând remuneraţia restantă datorată. Stabilirea despăgubirilor

 • Solicitare privind suspendarea executării deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de restituire a cauţiunii. Citarea părţilor. Condiţii şi efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cauțiune consemnată în vederea soluționării cererii de suspendare a unui act administrativ-fiscal. Cerere de restituire. Condiții

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cauțiune consemnată în vederea soluționării cererii de suspendare a unui act administrativ-fiscal. Cerere de restituire. Condiții

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Respingerea cererii de restituire a cauțiunii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Greşita încadrare juridică. Eronata evaluare a tipicităţii obiective a faptei. Nelegalitatea soluţiei dispuse în privinţa cauţiunii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea provizorie a urmăririi silite individuale îndreptate împotriva debitorului până la omologarea concordatului sau până la respingerea ofertei de concordat

 • Cuantumul cauţiunii – motiv de împiedicare a liberului acces la justiţie?

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice