Introducerea cu rea-credinţă, a unor cereri principale, accesorii, adiţionale sau incidentale, precum şi pentru exercitarea unei căi de atac, vădit netemeinice. Cerere de revizuire, contestaţia în anulare și recurs respinse ca inadmisibile (NCPC, L. nr. 134/2010)

10 apr. 2019
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 701

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SC I) nr. 2711/2018

NCPC: art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a), art. 475, art. 493 alin. (5), art. 508 alin. (4), art. 513 alin. (5); L. nr. 134/2010: art. 483 alin. (3)

Biblioteca Universul Juridic Sintact

Prin decizia ce se tinde a fi revizuită, a fost respinsă, ca inadmisibilă, cererea de revizuire formulată de petent împotriva deciziei nr. 269/14.02.2017 Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția I civilă.

Principiul legalității căilor de atac înscris în art. 475 C. proc. civ. presupune că o hotărâre judecătorească nu poate fi supusă decât căilor de atac reglementate expres de lege, în afara cărora nu pot fi folosite alte mijloace procedurale pentru a obține reformarea sau retractarea hotărârii judecătorești.

Rezultă că împotriva hotărârii judecătorești se pot exercita căile de atac prevăzute de lege prin dispoziții imperative, de la care nu se poate deroga, deoarece se întemeiază pe interesul general de a înlătura orice cauze care ar putea ține în loc, în mod nedefinit, judecata unui proces.

Art. 457 alin. (1) C. proc. civ. prevede că hotărârea judecătorească este supusă numai căilor de atac prevăzute de lege, în condițiile și termenele stabilite de aceasta, indiferent de mențiunile din dispozitivul ei.

În aceeași idee, a legalității căilor de atac, legiuitorul a statuat, prin alin. (2) al aceluiași text legal că mențiunea inexactă din cuprinsul hotărârii cu privire la calea de atac deschisă contra acesteia nu are nici un efect asupra dreptului de a exercita calea de atac prevăzută de lege.

Promovând o cerere de revizuire împotriva unei hotărâri a unei instanțe de recurs prin care s-a respins, ca inadmisibilă, o altă cerere de revizuire, recurentul nu se conformează exigențelor textelor legale menționate, situație față de care demersul judiciar al acestuia nu poate fi primit.

Aceasta întrucât decizia nr. 1934/14.10.2016 pronunțată de Înalta Curte în dosar nr. x/2013 împotriva căreia revizuentul a formulat contestația în anulare respinsă, ca inadmisibilă, prin decizia nr. 269/14.02.2017, este o decizie pronunțată în procedura filtru a recursului care, conform art. 493 alin. (5) C. proc. civ. și propriilor mențiuni, nu are deschisă nici o cale de atac. Cu toate acestea, împotriva ei, revizuentul a exercitat calea extraordinară de atac a contestației în anulare, ce a fost soluționată prin decizia nr. 269/14.02.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

De asemenea, decizia nr. 269/14.02.2017 pronunțată de Înalta Curte în dosar nr. x/2017, prin care s-a respins, ca inadmisibilă, contestația în anulare împotriva deciziei nr. 1934/14.10.2016 se circumscrie dispozițiilor art. 508 alin. (4) C. proc. civ., potrivit cărora hotărârea dată în contestație în anulare este supusă acelorași căi de atac ca și hotărârea atacată. Așadar, nici această hotărâre nu era susceptibilă de a fi atacată prin nicio cale de atac. În pofida acestui fapt, revizuentul a exercitat împotriva sa calea extraordinară de atac a revizuirii, soluționată prin decizia nr. 898/25.05.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Decizia nr. 898/25.05.2017 pronunțată de Înalta Curte în dosar nr. x/2017, prin care s-a respins, ca inadmisibilă, cererea de revizuire a deciziei nr. 269/14.02.2017, indiferent de mențiunea din dispozitivul acesteia, se circumscrie dispozițiilor art. 513 alin. (5) C. proc. civ., conform art. 483 alin. (3) din Legea nr. 134/2010 privind C. proc. civ. hotărârea dată asupra revizuirii este supusă căilor de atac prevăzute de lege pentru hotărârea revizuită, hotărâre care, precum s-a reținut în cele de mai sus, nici ea nu era susceptibilă de a fi contestată prin căile de atac ordinare sau extraordinare.

Astfel fiind, întrucât hotărârea atacată pe calea prezentei revizuiri, respectiv decizia nr. 898/25.05.2017 nu poate fi, potrivit legii, contestată prin nicio cale de atac, se apreciază că revizuentul nu avea deschisă calea de atac extraordinară a revizuirii pe care a promovat-o împotriva acesteia, împrejurarea față de care se constată că cererea formulată este inadmisibilă.

În referire la aplicarea sancțiunii amenzii judiciare, se constată că revizuentul din prezenta cauză a exercitat, în mod repetat, căi extraordinare de atac inadmisibile, astfel: prin decizia nr. 898/25.05.2017 (obiect al prezentei revizuiri), a fost respinsă, ca inadmisibilă, cererea de revizuire formulată de petent împotriva deciziei nr. 269/14.02.2017; prin decizia nr. 269/14.02.2014 a fost respinsă, ca inadmisibilă, contestația în anulare formulată împotriva deciziei nr. 1934/14.10.2016; prin decizia nr. 1934 din 14.10.2016 a fost respins, ca inadmisibil, recursul împotriva deciziei nr. 309/30.03.2016 a Curții de Apel București, secția a III a civilă și pentru cauze cu minori și de familie; prin decizia nr. 309/30.03.2016 a Curții de Apel București, secția a III a civilă și pentru cauze cu minori și de familie a fost respins, ca inadmisibil, recursul împotriva deciziei nr. 391/14.10.2015 a Tribunalului Giurgiu.

Or, formularea repetată a unor cereri fără finalitate juridică, în mod constant respinse de instanță ca inadmisibile, atrage incidența în cauză a dispozițiilor art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) C. proc. civ., ce reglementează sancționarea cu amendă judiciară de la 100 RON la 1000 RON „introducerea cu rea-credință, a unor cereri principale, accesorii, adiționale sau incidentale, precum și pentru exercitarea unei căi de atac, vădit netemeinice”.

Aceasta întrucât prin introducerea unor astfel de cereri informe și care nu se circumscriu exigențelor căilor de atac prevăzute de lege, partea exercită în mod abuziv drepturile procesuale. Consecința unor astfel de demersuri inadmisibile este doar aceea a încărcării în mod nejustificat a rolului instanțelor, atât în ceea ce privește instrumentarea unor dosare în care nu se dezbat decât chestiuni procedurale fără finalitate juridică, cât și prin efectuarea unor activități specifice judecății (emiterea de citații, adrese, calcularea unor taxe de timbru, etc.) complexe și costisitoare.

Pentru toate considerentele arătate, cererea de revizuire va fi respinsă, ca inadmisibilă și, în temeiul art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) C. proc. civ., va fi aplicată revizuentului sancțiunea amenzii judiciare în cuantum de 200 RON.

Sursa informației: www.scj.ro.

Introducerea cu rea-credință, a unor cereri principale, accesorii, adiționale sau incidentale, precum și pentru exercitarea unei căi de atac, vădit netemeinice. Cerere de revizuire, contestația în anulare și recurs respinse ca inadmisibile (NCPC, L. nr. 134/2010) was last modified: aprilie 5th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter