[UPDATE: Rezultate] INR. Examenul de definitivat – sesiunea aprilie 2024

16 apr. 2024
Vizualizari: 1440

Update: Rezultate

Institutul Notarial Român (INR) a publicat rezultatele obținute de cadidați la examenul de definitivat pentru ocuparea posturilor de notar public destinate notarilor stagiari.

De asemenea, candidații nemulțumiți de nota obținută la oricare dintre probe pot formula și depune contestație, la sediul Camerei la care au depus dosarul de înscriere la examen, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor.

Redăm, în continuare, rezultatele examenului de definitivat:

Anexa nr. 5 – Lista cuprinzând rezultatele examenului de definitivat.

Sursa informației


Update: Tematică și bibliografie

Institutul Notarial Român (INR) a publicat Hotărârea Consiliului UNNPR nr. 86/16.12.2023, potrivit căreia, pentru anul 2024, nu se impune modificarea tematicii și a bibliografiei cu caracter teoretic și cu caracter practic, pentru susținerea examenului de definitivat și a concursului de admitere în funcția de notar public.

Tematica și bibliografia au fost actualizate prin Hotărârea Consiliului UNNPR nr. 17/25.04.2023, avizate de Ministerul Justiției pentru anul 2023 prin adresa nr.3/30225/2023/11.05.2023.

Hotărârea Consiliului UNNPR nr. 86/16.12.2023 este disponibilă aici.

Redăm, în continuare, tematica pentru probele din cadrul examenului de definitivat:

TEMATICA CU CARACTER PRACTIC;

TEMATICA CU CARACTER TEORETIC.

Sursa informației


Institutul Notarial Român (INR) informează despre organizarea, în zilele de 10 și 12 aprilie 2024, a examenului de definitivat pentru ocuparea posturilor de notar public destinate notarilor stagiari.

Dosarul de înscriere la examenul de definitivat se depune la sediul Camerei, în a cărei circumscripție se află postul pentru care s-a susținut examenul sau concursul de dobândire a calității de notar stagiar, în perioada 19 februarie-8 martie 2024, în timpul programului de lucru cu publicul al Camerei.

Taxa de înscriere pentru participarea la examenul de definitivat este în cuantum de 4.000 lei/candidat.

Posturile vacante de notar public destinate notarilor stagiari au fost aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 1483/C/10.08.2023, modificat prin Ordinul ministrului justiției nr. 311/C/06.02.2024.

Lista posturilor vacante de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat pentru anul 2023 este disponibilă aici.

De asemenea, lista unităților sanitare și a cabinetelor psihologice acreditate, potrivit legii, cu care Camerele Notarilor Publici au încheiat protocoale de colaborare în vederea eliberării certificatelor medicale și a avizelor psihologice necesare înscrierii la examen/concurs se pot consulta aici.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

Vezi și [UPDATE: Validare rezultate] INR. Examenul de definitivat 2023

 

[UPDATE: Rezultate] INR. Examenul de definitivat – sesiunea aprilie 2024 was last modified: aprilie 16th, 2024 by Universul Juridic

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: