[UPDATE: Validare rezultate] INR. Examenul de definitivat 2023

20 nov. 2023
5.826 views

Update: Validare rezultate

Institutul Notarial Român (INR) a publicat rezultatele finale ale examenului de definitivat organizat în zilele de 17 și 19 octombrie 2023, astfel cum au fost validate prin Hotărârea Consiliului UNNPR nr. 76/16.11.2023.

Rezultatele validate sunt disponibile aici.

Sursa informației


Update: Rezultate finale

Institutul Notarial Român (INR) a publicat rezultatele finale obținute de candidați la examenul de definitivat și pentru concursul de admitere în funcția de notar public.

Rezultatele finale sunt disponibile aici.

Totodată, rezultatele contestațiilor la examen pot fi consultate aici.

Sursa informației


Update: Rezultate

Institutul Notarial Român (INR) a publicat rezultatele obținute de candidați la examenul de definitivat și pentru concursul de admitere în funcția de notar public.

Rezultatele sunt disponibile aici.

Candidații pot formula și depune contestație împotriva notării lucrărilor, la sediul Camerei la care au depus dosarul de înscriere la examen, până la data de 27 octombrie 2023, ora 16.00.

Sursa informației


Update: Barem probă practică

Institutul Notarial Român (INR) a publicat baremul de notare la proba practică din cadrul examenului de definitivat, desfășurată în 19 octombrie 2023.

Contestațiile la baremul de notare se pot formula și depune la sediul INR ori prin e-mail la adresa definitivat@inr.ro, în termen de maximum 24 de ore de la afișarea baremului de notare.

Baremul se poate consulta aici.

Sursa informației


Update: Barem/Contestații

Institutul Notarial Român (INR) a publicat baremul de notare la proba teoretică din cadrul examenului de definitivat, desfășurată în 17 octombrie 2023.

Contestațiile la baremul de notare se pot formula și depune la sediul INR ori prin e-mail la adresa definitivat@inr.ro, în termen de maximum 24 de ore de la afișarea baremului de notare.

Baremul se poate consulta aici.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Sursa informației


Update: Rezultate înscriere

Institutul Notarial Român (INR) a publicat situația centralizată a notarilor stagiari ale căror cereri de înscriere la examenul de definitivat au fost admise.

Rezultatele cererilor de înscriere sunt disponibile aici.


Update: Dată examen

Institutul Notarial Român (INR) a stabilit data de organizare pentru examenul de definitivat și pentru concursul de admitere în funcția de notar public, în zilele de 17 și 19 octombrie 2023.

Dosarul de înscriere la examenul de definitivat se depune la sediul Camerei, în a cărei circumscripție se află postul pentru care s-a susținut examenul sau concursul de dobândire a calității de notar stagiar, în perioada 10 iulie-15 septembrie 2023.

Totodată, taxa de înscriere pentru participarea la examenul de definitivat este în cuantum de 4.000 lei/candidat.

Lista locurilor vacante de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat pentru anul 2022 se poate consulta aici.

Lista unităților sanitare și a cabinetelor psihologice acreditate, potrivit legii, cu care Camerele Notarilor Publici au încheiat protocoale de colaborare în vederea eliberării certificatelor medicale și a avizelor psihologice necesare înscrierii la examen/concurs este disponibilă aici.


Anunț – Menținere tematică și bibliografie

Institutul Notarial Român (INR) a publicat Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 17/25.04.2023, privind aprobarea, pentru anul 2023, a tematicii și a bibliografiei cu caracter teoretic și cu caracter practic, pentru examenul de definitivat și pentru concursul de admitere în funcția de notar public.

Redăm, în continuare, principalele dispoziții ale Hotărârii:

Art. 1 – (1) Pentru anul 2023, se aprobă actualizarea tematicii și bibliografiei cu caracter teoretic atât pentru examenul de definitivat, cât și pentru concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică.

(2) Forma actualizată a tematicii și bibliografiei cu caracter teoretic, potrivit dispozițiilor alin. (1) este cea prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – (1) Pentru anul 2023, se aprobă actualizarea tematicii și bibliografiei cu caracter practic atât pentru examenul de definitivat, cât și pentru concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică.

(2) Forma actualizată a tematicii și bibliografiei cu caracter practic, potrivit dispozițiilor alin. (1) este cea prevăzuta în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 – Prezenta hotărâre va fi comunicată Ministerului Justiției în vederea obținerii acordului cu privire tematică și bibliografia prevăzute la art. 1 și la art. 2 din prezenta hotărâre.

Art. 4 – După obținerea acordului Ministerului Justiției, prezenta hotărâre va fi comunicată Institutului Notarial Român și celor interesați prin intermediul Camerelor Notarilor Publici și se va posta pe site-ul Uniunii Naționale a Notarilor Publici și pe site-ul Institutului Notarial Român.

Pentru detalii suplimentare, vă invităm să accesați sursa informației.

[UPDATE: Validare rezultate] INR. Examenul de definitivat 2023 was last modified: noiembrie 20th, 2023 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: