Infracțiunile de spălare de bani, constituirea unui grup infracţional organizat şi fraudă. Contestație la executare respinsă ca nefondată (NCP, NCPP, L. nr. 656/2002, L. nr. 302/2004)

20 oct. 2020
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 241

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SP) nr. 273/2020

L. nr. 656/2002: art. 29 alin. (1); NCP: art. 249, art. 327; L. nr. 302/2004: art. 58 alin. (2) lit. c), art. 84 alin. (1), art. 87, art. 97 alin. (1), (2), art. 99 alin. (1) și (2), art. 104 alin. (5), art. 109 alin. (1), art. 114 alin. (1); NCPP: art. 275 alin. (2), art. 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. b) 

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

Din analiza actelor și lucrărilor dosarului, rezultă că autoritățile judiciare din Spania (Judecătoria Centrală de Instrucție nr. 5 din Madrid), au emis, la data de 31 ianuarie 2020, în dosarul nr. x/2018, un mandat european de arestare pe numele persoanei solicitate A., în vederea efectuării urmăririi penale cu privire la comiterea infracțiunilor de spălare de bani, constituirea unui grup infracțional organizat și fraudă, cu corespondent în art. 29 alin. (1) din Legea nr. 656/2002, art. 249 C. pen. – frauda informatică și art. 327 C. pen. – falsul privind identitatea, în raport cu următoarea situație de fapt: persoana solicitată, în calitate de autor, a constituit un grup infracțional organizat compus din mai mulți cetățeni români, având ca scop deschiderea de conturi bancare prezentând înscrisuri false, conturi care au fost alimentate prin comiterea de fraude online, creând astfel un prejudiciu de 8.000.000 euro.

În cauză sunt îndeplinite condițiile art. 97 alin. (1), (2) din Legea nr. 302/2004, infracțiunile de fraudă informatică, grup infracțional organizat, fraudă și spalare de bani, indiferent de denumirea pe care o au în legislația statului emitent, făcând parte din categoria faptelor care dau loc la predare între statele Uniunii Europene ce au semnat Decizia-Cadru nr. 2002/584/JAI/13.06.2002 a Consiliului Uniunii Europene, nemaifiind supuse verificării îndeplinirii condiției dublei încriminări. Cu toate acestea, faptele imputate persoanei solicitate sunt încriminate și de legea penală română, în dispozițiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 656/2002, art. 249 C. pen. și art. 327 C. pen., prima dintre infracțiuni fiind pedepsită cu închisoarea de la 3 la 10 ani.

Potrivit dispozițiilor art. 84 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, mandatul european de arestare este o decizie judiciară prin care o autoritate judiciară competentă a unui stat membru al Uniunii Europene solicită arestarea și predarea de către un alt stat membru a unei persoane, în scopul efectuării urmăririi penale, judecății sau executării unei pedepse ori a unei măsuri de siguranță privative de libertate.

Alineatul 2 al aceluiași articol prevede că mandatul european de arestare se execută pe baza principiului recunoașterii și încrederii reciproce, în conformitate cu dispozițiile Deciziei-cadru a Consiliului nr. 2002/584/JAI din 13 iunie 2002.

Pe de altă parte, potrivit dispozițiilor art. 109 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, cu ocazia pronunțării asupra executării mandatului european de arestare, instanța ține seama de toate împrejurările cauzei și de necesitatea executării mandatului european de arestare.

Analizând actele dosarului, se constată că, în cauză, mandatul european de arestare are conținutul și forma prevăzute de art. 87 din Legea nr. 302/2004 și nu există niciun motiv, obligatoriu sau opțional, de refuz al executării acestuia, dintre cele prevăzute în art. 99 alin. (1) și (2) din Legea nr. 302/2004.

Potrivit art. 104 alin. (5) din Legea nr. 302/2004, în cazul în care persoana solicitată declară că este de acord cu predarea sa, despre consimțământul acesteia se întocmește un proces-verbal, în cuprinsul căruia se menționează dacă persoana solicitată a renunțat sau nu la drepturile conferite de regula specialității. Conform alin. (6) al aceluiași articol, în cazul prevăzut la alin. (5), dacă nu este incident vreunul dintre motivele de refuz al executării prevăzute la art. 99, judecătorul se poate pronunța prin sentință, potrivit art. 109, deopotrivă asupra arestării și predării persoanei solicitate.

Dispozițiile art. 104 alin. (7) din aceeași lege prevăd că, dacă persoana solicitată nu consimte la predarea sa către autoritatea judiciară emitentă, procedura de executare a mandatului european de arestare continuă cu audierea persoanei solicitate, care se limitează la consemnarea poziției acesteia față de existența unuia dintre motivele obligatorii sau opționale de neexecutare, precum și la eventuale obiecții în ceea ce privește identitatea.

Conform art. 104 alin. (8) din Legea nr. 302/2004, în cazurile prevăzute la alin. (5) și (7), atunci când judecătorul apreciază necesar să acorde un termen pentru luarea unei hotărâri cu privire la predare, arestarea persoanei solicitate în cursul procedurii de executare a mandatului european de arestare se dispune prin încheiere motivată.

În cauză, în fața instanței de fond, persoana solicitată nu a formulat obiecții în ceea ce privește identitatea și, fiind ascultată, după ce i-au fost aduse la cunoștință posibilitatea de a consimți la predare, caracterul irevocabil al unui astfel de consimțământ, precum și conținutul și efectele regulii specialității, a declarat că nu este de acord să fie predată către autoritatea judiciară emitentă a mandatului european de arestare, afirmațiile sale fiind consemnate în cuprinsul procesului-verbal de audiere întocmit în ședința publică din data de 28 aprilie 2020.

Împrejurarea invocată de către apărare, în sensul că, din anul 2017 (de când datează faptele pentru care contestatorul este cercetat de către autoritățile judiciare spaniole) și până în prezent, acestuia nu i s-a mai imputat nicio altă faptă penală, nu poate constitui un motiv opțional de refuz al executării mandatului european de arestare, în sensul dispozițiilor art. 99 alin. (2) din Legea nr. 302/2004.

În acest context, Înalta Curte constată că instanța de fond a apreciat în mod corect că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Legea nr. 302/2004 pentru executarea mandatului european de arestare emis de Judecătoria Centrală de Instrucție nr. 5 din Madrid – Spania, la data de 31 ianuarie 2020, pe numele persoanei solicitate A., hotărârea atacată, de predare a acesteia către autoritățile judiciare solicitante, cu respectarea drepturilor conferite de regula specialității, fiind pronunțată cu respectarea dispozițiilor legale incidente în materie.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Pe de altă parte, Înalta Curte apreciază că solicitarea contestatorului referitoare la amânarea predării nu este întemeiată.

Potrivit art. 114 alin. (1) raportat la art. 58 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 302/2004 republicată, predarea poate fi amânată atunci când, din cauza unor împrejurări speciale, predarea imediată ar avea consecințe grave pentru persoana solicitată sau familia acesteia. În acest caz, predarea poate fi amânată cel mult 3 luni și numai o singură dată.

În prezenta cauză, se constată că instanța de fond a realizat o analiză corespunzătoare sub aspectul existenței unor împrejurări speciale de natură să producă urmări grave asupra situației persoanei solicitate, reținând în mod just că temeiul legal invocat de către apărare (art. 58 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 302/2004) nu este incident, având în vedere că, la data de 15 mai 2020, încetează starea de urgență în România, iar pe de altă parte, toate statele europene (inclusiv Spania) au adoptat măsuri pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

Pentru considerentele expuse, în conformitate cu dispozițiile art. 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. b) C. proc. pen., Înalta Curte va respinge, ca nefondată, contestația formulată de persoana solicitată A. împotriva sentinței penale nr. 39/F din data de 28 aprilie 2020 a Curții de Apel Pitești, secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, pronunțată în dosarul nr. x/2020.

În temeiul art. 275 alin. (2) C. proc. pen., contestatorul persoană solicitată va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare către stat, conform dispozitivului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Infracțiunile de spălare de bani, constituirea unui grup infracțional organizat și fraudă. Contestație la executare respinsă ca nefondată (NCP, NCPP, L. nr. 656/2002, L. nr. 302/2004) was last modified: octombrie 19th, 2020 by Redacția ProLege

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter