Infracţiuni de corupţie. Dispunerea restabilirii situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunilor (NCPP)

15 iul. 2020
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 153

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SP) nr. 109/A/2020

NCPP: art. 25 alin. (3), art. 275 alin. (2), art. 598 alin. (1) lit. c)

Contestația la executare este un mijloc jurisdicțional de rezolvare a unor incidente ivite în cursul executării hotărârii, pe această cale putându-se invoca numai aspecte ce țin de executarea acestora, iar nu și de legalitatea și temeinicia lor.

Astfel, potrivit dispozițiilor art. 598 alin. (1) lit. c) C. proc. pen., împotriva executării unei hotărâri penale se poate face contestație când se ivește vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută (teza I) sau vreo împiedicare la executare (teza a II-a), cerere care, în conformitate cu prevederile art. 598 alin. (2) C. proc. pen., trebuie depusă la instanța care a pronunțat respectiva hotărâre. Pe de altă parte, conform dispozițiilor art. 111 alin. (6) din Regulamentul de ordine interioară a instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Plenului C.S.M. nr. 1375 din 17 decembrie 2015, contestațiile la executare prevăzute de art. 598 alin. (1) lit. c) teza I C. proc. pen. se soluționează de completul care a pronunțat hotărârea a cărei lămurire se solicită, judecătorii urmând a se reuni chiar dacă nu mai fac parte, împreună, din același complet. Dacă la data apariției oricăreia dintre situațiile menționate numai unul sau unii dintre respectivii judecători își desfășoară activitatea în cadrul secției, completul va fi întregit cu unul ori, după caz, 2 judecători din lista de permanență de la data înregistrării cererii de îndreptare a erorilor materiale sau a cererii de completare ori lămurire a hotărârii, respectiv a contestației la executare.

Din cererea formulată rezultă că petenta S.C. VV. S.R.L. a solicitat lămurirea deciziei penale nr. 32/A din 7 februarie 2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală, în dosarul nr. x/2008, în sensul de a se preciza dacă terenul aflat în proprietatea sa, identificat cu număr cadastral x (număr top x), se regăsește printre cele pentru care există obligația Statului român sau a Unității Administrativ Teritoriale municipiul Constanța de a lua măsurile legale în vederea restabilirii situației anterioare în contextul în care titlul originar, constând în dispoziția de primar nr. 3694 din 5 noiembrie 2002, a fost desființat în parte prin această hotărâre. S-a apreciat, astfel, ca fiind incident cazul de contestație la executare prevăzut de art. 598 alin. (1) lit. c) teza I C. proc. pen.

Examinând, în acest context, actele dosarului, Înalta Curte constată că terenul intravilan reprezentând lotul x în suprafață de 440,97 mp, înregistrat cu număr cadastral x și intabulat (la momentul achiziției) în Cartea funciară nr. x (provenită din conversia pe hârtie a cărții funciare nr. 30876), cu referire la care s-a solicitat lămurirea deciziei nr. 32/A din 7 februarie 2019 a instanței supreme, a fost achiziționat (în baza contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. x din 9 august 2007 la Biroul Notarilor Publici asociați WW. și XX., filele x ds. I.C.C.J.) de contestatoarea S.C. VV. S.R.L. de la numita Z. și, anterior, a făcut parte din imobilul în suprafață de 3.528 mp, înregistrat cu număr cadastral x și intabulat în Cartea funciară nr. x deschisă la Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanța, cumpărat de cea din urmă (prin contractul de vânzare cumpărare autentificat prin încheierea nr. 261 din 29 ianuarie 2003 a Biroului Notarilor Publici YY., filele x ds. I.C.C.J.) de la numitul ZZ., care, la rândul său, l-a dobândit în baza Legii nr. 10/2001, conform dispoziției nr. 3694 din 5 noiembrie 2002 emisă de primarul municipiului Constanța (rectificată prin dispoziția primarului nr. 3776 din 15 noiembrie 2002, de îndreptare a erorii materiale din dispoziția nr. 3694 din 5 noiembrie 2002, filele x ds. I.C.C.J.). Totodată, se observă că imobilul în suprafață de 3.528 mp, înregistrat cu număr cadastral x și intabulat în Cartea funciară nr. x deschisă la Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanța, a fost dezmembrat prin actul de lotizare autentificat sub nr. x din 7 iulie 2003, la Biroul Notarilor Publici asociați WW. și XX., în opt loturi, după cum urmează: lotul x având suprafața de 441,33 mp (nr. cadastral x), lotul x cu suprafața de 441,03 mp (nr. cadastral x), lotul x cu suprafața de 440,12 mp (nr. cadastral x), lotul x cu suprafața de 440,66 mp (nr. cadastral x), lotul x cu suprafața de 441,21 mp (nr. cadastral x), lotul x având suprafața de 441,74 mp (nr. cadastral x), lotul x cu suprafața de 440,97 mp (nr. cadastral x) și lotul x având suprafața de 440,94 mp (nr. cadastral x).

Deopotrivă, se observă că, la pagina 29 din minuta deciziei penale nr. 32/A din 7 februarie 2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală, în dosarul nr. x/2008, în baza art. 25 alin. (3) C. proc. pen., s-a dispus desființarea, printre altele, a dispoziției nr. 3694 din 5 noiembrie 2002 emisă de primarul municipiului Constanța (în parte), pentru ca, în continuare, să se constate că terenurile cu privire la care s-a intabulat dreptul de proprietate, prin încheierile nr. 21282 din 07 iunie 2006 și nr. 20992 din 07 iunie 2006 ale Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, în favoarea Municipiului Constanța, aparțin domeniului public al Statului Român, urmând ca Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de reprezentant, să facă demersurile necesare pentru a intra în posesia acestor bunuri imobile.

Ca urmare, în baza art. 397 alin. (3) C. proc. pen. raportat la art. 256 C. proc. pen. și art. 25 alin. (3) C. proc. pen., s-a dispus restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunilor, în sensul revenirii unui număr de 80 terenuri în domeniul public al statului sau, după caz, în domeniul public ori privat al Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Constanța, imobile ce au fost identificate la paginile 32-36 din minută cu suprafață, număr de Carte Funciară, număr cadastral și, după caz, adresă sau lot.

Așadar, terenurile cu privire la care există obligația Ministerului Finanțelor Publice, ca reprezentant al Statului Român, și a Unității Administrativ Teritorială Municipiul Constanța de a întreprinde, în condițiile legii civile, demersurile necesare pentru a intra în posesia bunurilor în privința cărora s-a restabilit situația anterioară, au fost expres indicate la paginile 32-36 din minută, iar printre acestea nu se regăsește și cel aflat în proprietatea contestatoarei, având suprafața de 440,97 mp și identificat cu număr cadastral x (număr top x, provenit din conversia pe hârtie a cărții funciare nr. 30876).

Astfel, se observă că singurele terenuri situate în Constanța, Zona I., în privința cărora, prin decizia menționată, s-a dispus revenirea în domeniul public al statului sau, după caz, în domeniul public ori privat al Unității Administrativ Teritoriale municipiul Constanța, sunt cele în suprafață de 440,12 mp, lot x, intabulat în CF nr. x, cu nr. cadastral x, și în suprafață de 441,74 mp, lot x, intabulat în CF nr. x, cu nr. cadastral x, care sunt, de altfel, și singurele loturi din imobilul în suprafață de 3.528 mp (cu număr cadastral x, intabulat în Cartea funciară nr. x a Biroului de carte funciară de pe lângă Judecătoria Constanța), ce a fost achiziționat de numita Z. de la ZZ. (care l-a dobândit în baza Legii nr. 10/2001, conform dispoziției nr. 3694 din 5 noiembrie 2002 emisă de primarul municipiului Constanța), asupra cărora, prin ordonanța nr. 29/P/2005 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție, s-a dispus instituirea sechestrului asigurător, cu consecința notării acestuia în cartea funciară prin încheierea nr. 13957/28.02.2008 emisă de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța.

Prin urmare, constatând că, în cauză, nu există nicio nelămurire cu privire la imobilele pentru care, prin decizia penală nr. 32/A din 7 februarie 2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția Penală, în dosarul nr. x/2008, s-a dispus restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunilor cercetate în cauză și există obligația instituțiilor statului de a întreprinde demersuri pentru a intra în posesia lor, imobile printre care nu se regăsește terenul indicat de contestatoare, astfel că nu este necesară o intervenție în condițiile art. 598 alin. (1) lit. c) teza I C. proc. pen., Înalta Curte urmează a respinge, ca nefondată, contestația la executare formulată contestatoarea S.C. VV. S.R.L.

Totodată, în temeiul art. 275 alin. (2) C. proc. pen., față de culpa procesuală, o va obliga pe contestatoare la plata sumei de câte 200 RON cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Sursa informației: www.scj.ro.

Infracțiuni de corupție. Dispunerea restabilirii situației anterioare săvârșirii infracțiunilor (NCPP) was last modified: iulie 14th, 2020 by Redacția ProLege
Pachet: Principiile procedurei judiciare
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter