Infracţiunea de complicitate la contrabandă asimilată. Recursuri în casație respinse ca nefondate

13 sept. 2023
Vizualizari: 114
 • Legea nr. 86/2006: art. 270 alin. (3)
 • Legea nr. 86/2006: art. 274
 • NCP: art. 48 alin. (1)
 • NCP: art. 75 alin. (2) lit. a)
 • NCP: art. 76
 • NCP: art. 79 alin. (3)
 • NCPP: art. 275 alin. (2)
 • NCPP: art. 375
 • NCPP: art. 396 alin. (10)
 • NCPP: art. 438 alin. (1) pct. 12
 • NCPP: art. 442 alin. (2)
 • NCPP: art. 448 alin. (1) pct. 1 lit. a)

Prin sentința penală nr. 337/16.03.2021 pronunțată de Judecătoria Constanța, în dosarul penal nr. x/2020, s-au hotărât următoarele:

În baza art. 270 alin. (3) cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006, art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 396 alin. (10) C. proc. pen.., a condamnat pe inculpatul A. la pedeapsa de 5 ani închisoare.

Pedeapsa s-a dispus a se executa în regim de detenție, potrivit art. 60 C. pen.

În baza art. 67 alin. (2) C. pen., s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen. pe o durată de 3 ani.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen., s-a interzis inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 72 alin. (1) C. pen., s-a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reținerii, din 17.06.2020.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 123/RC din 16 martie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând recursurile în casație formulate de recurenții inculpați D. și C. împotriva deciziei penale nr. 821/P din data de 29 octombrie 2021, pronunțate de Curtea de Apel Constanța, secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie, prin prisma cazului de casare prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen.. și în limitele încheierii de admitere în principiu, Înalta Curte constată următoarele:

Recursul în casație este o cale extraordinară de atac, prin intermediul căreia este analizată conformitatea hotărârilor definitive cu regulile de drept prin raportare la cazurile de casare expres și limitativ prevăzute de art. 438 din C. proc. pen. care vizează exclusiv legalitatea hotărârii atacate.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

În ceea ce privește cazul de casare prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 12 din C. proc. pen., hotărârile sunt supuse casării când s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege.

În cadrul acestui caz de casare, stabilirea unei pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege se referă nu numai la aplicarea unei pedepse principale într-un cuantum situat sub minimul sau peste maximul prevăzut de lege, ci vizează întreg regimul sancționator aplicat unei situații juridice concrete, respectiv ansamblul pedepselor prevăzute de lege pentru infracțiunea reținută, și anume, pedepse principale, complementare sau accesorii, pe care legiuitorul le prevede în mod explicit stabilind astfel limitele legale ale sancțiunilor ce pot fi aplicate și modalitatea de individualizare a aplicării sau a executării pedepsei.

Potrivit art. 442 alin. (2) din C. proc. pen., instanța de recurs în casație examinează cauza numai în limitele motivelor de casare prevăzute la art. 438 din C. proc. pen., invocate în cererea de recurs în casație.

În cauză, s-a invocat cazul de casare prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 12 din C. proc. pen., în conformitate cu care hotărârile sunt supuse casării în cazul în care „s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de legea penală”, relativ la aplicarea pedepselor în alte limite decât cele prevăzute de lege, în raport de reducerea limitelor de pedeapsă cu o treime, în baza art. 396 alin. (10) din C. proc. pen., prevalându-se de procedura recunoașterii învinuirii prevăzute de art. 375 din C. proc. pen., dar și de cele prevăzute de art. 76 raportat la art. 75 alin. (2) lit. a) C. pen., privind efectele reținerii circumstanțelor atenuante.

Instanța de apel a făcut aplicarea art. 75 alin. (2) lit. a) C. pen. și art. 79 alin. (3) C. pen. și a redus pedeapsa principală aplicată inculpatului C. pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă asimilată prevăzute de art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 396 alin. (10) C. proc. pen. de la 4 ani și 3 luni închisoare la 2 ani și 9 luni închisoare și în privința inculpatului D. a făcut aplicarea art. 75 alin. (2) lit. a) C. pen. și art. 79 alin. (3) C. pen. și a redus pedeapsa principală aplicată acestuia pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă asimilată prevăzute de art. 48 alin. (1) C. pen. în referire art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 396 alin. (10) C. proc. pen. de la 4 ani și 3 luni închisoare la 2 ani și 9 luni închisoare.

Conform art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006, infracțiunea de contrabandă în formă calificată constă în „colectarea, deținerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia” de două sau mai multe persoane.

Infracțiunea este continuată când o persoană săvârșește la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții și împotriva aceluiași subiect pasiv, acțiuni sau inacțiuni care prezintă, fiecare în parte, conținutul aceleiași infracțiuni – art. 35 alin. (1) C. pen.

Potrivit art. 36 alin. (1) din C. pen., infracțiunea continuată se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită, al cărei maxim se poate majora cu cel mult 3 ani în cazul pedepsei închisorii, respectiv cu cel mult o treime în cazul pedepsei amenzii.

Potrivit art. 274 din Legea nr. 86/2006, faptele prevăzute la art. 270 -273, săvârșite de una sau mai multe persoane înarmate ori de două sau mai multe persoane împreună, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.

Conform 396 alin. (10) C. proc. pen., când judecata s-a desfășurat în condițiile art. 375 alin. (1), (11) și (2), când cererea inculpatului ca judecata să aibă loc în aceste condiții a fost respinsă sau când cercetarea judecătorească a avut loc în condițiile art. 377 alin. (5) ori art. 395 alin. (2), iar instanța reține aceeași situație de fapt ca cea recunoscută de către inculpat, în caz de condamnare sau amânare a aplicării pedepsei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime, iar în cazul pedepsei amenzii, cu o pătrime.

Potrivit art. 75 alin. (2) lit. a) C. pen., privind efectele reținerii circumstanțelor atenuante pot constitui circumstanțe atenuante judiciare: a) eforturile depuse de infractor pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii; iar conform art. 76 alin. (1) din C. pen., în cazul în care există circumstanțe atenuante, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea săvârșită se reduc cu o treime.

În conformitate cu dispozițiile art. 79 alin. (3) din C. pen., când în cazul aceleiași infracțiuni sunt incidente una sau mai multe cauze de reducere a pedepsei și una sau mai multe cauze de majorare a pedepsei, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea săvârșită se reduc conform alin. (1), după care limitele de pedeapsă rezultate se majorează conform alin. (2).

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Acest caz de recurs în casație este incident atunci când sunt încălcate limitele prevăzute în partea specială, dispozițiile privind concursul de infracțiuni, recidivă, circumstanțe atenuante sau măsuri educative. Jurisprudența referitoare la acest caz de casare este relevantă, stabilindu-se că o pedeapsă depășește, de regulă, limitele prevăzute de lege dacă se situează în afara limitelor speciale ale pedepsei prevăzute de C. pen. pentru o anumită infracțiune.

În jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție s-a reținut că „legiuitorul, prin «pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege», a avut în vedere limitele de pedeapsă ce sunt prevăzute de textul de lege în raport de încadrarea juridică și de cauzele de atenuare sau agravare a pedepsei a căror incidență a fost stabilită cu titlu definitiv de către instanța de apel”. (decizia nr. 463/RC/2019, Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală, www.x.ro).

Rezultă că se circumscriu cazului de casare menționat acele situații în care este înfrânt principiul legalității pedepsei, printre altele, prin depășirea limitelor legale, respectiv, stabilirea unei pedepse care, fie depășește limitele generale ale pedepsei ori se situează sub aceste limite, fie depășește sau se situează sub limitele speciale ale pedepsei prevăzute pentru infracțiunea săvârșită.

În ceea ce privește critica recurenților inculpați D. și C. care au susținut că pedeapsa de 2 ani și 9 luni închisoare nu a fost corect stabilită de instanța de apel în raport de reducerea limitelor de pedeapsă cu o treime, în baza art. 396 alin. (10) din C. proc. pen., precum și de cele prevăzute de art. 76 raportat la art. 75 alin. (2) lit. a) C. pen., privind efectele reținerii circumstanțelor atenuante, Înalta Curte constată că această critică nu este întemeiată.

Înalta Curte constată că pedeapsa de 2 ani și 9 luni închisoare aplicată recurentului C. prin decizia recurată, este legală, pentru infracțiunea de contrabandă în formă calificată.

Astfel, în temeiul art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., art. 396 alin. (10) C. proc. pen. și cu aplicarea art. 75 alin. (2) lit. a) C. pen. s-a dispus condamnarea inculpatului C. la pedeapsa de 2 ani și 9 luni închisoare.

Conform art. 79 alin. (1) C. pen., când în cazul aceleiași infracțiuni sunt incidente două sau mai multe dispoziții care au ca efect reducerea pedepsei, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea săvârșită se reduc prin aplicarea succesivă a dispozițiilor privitoare la tentativă, circumstanțe atenuante și cazuri speciale de reducere a pedepsei, în această ordine.

Potrivit alin. (3) al aceluiași articol când în cazul aceleiași infracțiuni sunt incidente una sau mai multe cauze de reducere a pedepsei și una sau mai multe cauze de majorare a pedepsei, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea săvârșită se reduc conform alin. (1), după care limitele de pedeapsă rezultate se majorează conform alin. (2).

Art. 76 alin. (1) C. pen. prevede că în cazul în care există circumstanțe atenuante, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea săvârșită se reduc cu o treime, iar, conform art. 396 alin. (10) C. proc. pen., când judecata s-a desfășurat în condițiile art. 375 alin. (1), (11) și (2), când cererea inculpatului ca judecata să aibă loc în aceste condiții a fost respinsă sau când cercetarea judecătorească a avut loc în condițiile art. 377 alin. (5) ori art. 395 alin. (2), iar instanța reține aceeași situație de fapt ca cea recunoscută de către inculpat, în caz de condamnare sau amânare a aplicării pedepsei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime (…).

Art. 36 alin. (1) C. pen. prevede că infracțiunea continuată se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită, al cărei maxim se poate majora cu cel mult 3 ani în cazul pedepsei închisorii (…).

În speță, pedeapsa pentru infracțiunea prevăzută de art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 este închisoarea de la 5 la 15 ani, reducându-le cu o treime, conform art. 76 alin. (1) C. pen., limitele sunt de la 3 ani și 4 luni la 10 ani închisoare. Aceste limite se reduc cu o treime conform art. 396 alin. (10) C. proc. pen., rezultând pedeapsa de la 2 ani, 2 luni și 20 de zile la 6 ani și 8 luni închisoare, a cărei limită maximă se majorează conform art. 36 alin. (1) C. pen., pedeapsa fiind de la 2 ani, 2 luni și 20 de zile la 9 ani și 8 luni închisoare.

Înalta Curte constată că pedeapsa stabilită de instanța de apel pentru inculpatul C., în cuantum de 2 ani și 9 luni închisoare, este situată în limite legale, pentru infracțiunea de contrabandă în formă continuată, prevăzută de art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., art. 396 alin. (10) C. proc. pen. și cu aplicarea art. 75 alin. (2) lit. a) C. pen. și art. 79 alin. (3) C. pen.

De asemenea, Înalta Curte constată că pedeapsa aplicată recurentului D. prin decizia recurată, pentru complicitate la infracțiunea de contrabandă în formă calificată, de 2 ani și 9 luni închisoare, este legală.

Astfel, în temeiul art. 48 alin. (1) C. pen. cu referire art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., art. 396 alin. (10) C. proc. pen. și cu aplicarea art. 75 alin. (2) lit. a) C. pen. s-a dispus condamnarea inculpatului D. la pedeapsa de 2 ani și 9 luni închisoare.

Conform art. 49 alin. (1) C. pen., coautorul, instigatorul și complicele la o infracțiune săvârșită cu intenție se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru autor.

Limitele de pedeapsă stabilite conform art. 79 alin. (3) C. pen., la fel ca în cazul inculpatului C., sunt de la 2 ani, 2 luni și 20 de zile la 9 ani și 8 luni închisoare.

Înalta Curte constată că pedeapsa stabilită de instanța de apel pentru inculpatul D., în cuantum de 2 ani și 9 luni închisoare, este situată în limite legale, pentru infracțiunea de contrabandă în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. (1) C. pen. în referire la art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., art. 396 alin. (10) C. proc. pen. și cu aplicarea art. 75 alin. (2) lit. a) C. pen. și art. 79 alin. (3) C. pen.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 448 alin. (1) pct. 1 lit. a) teza a III-a din C. proc. pen., Înalta Curte va respinge, ca nefondate, recursurile în casație formulate de recurenții inculpați D. și C. împotriva deciziei penale nr. 821/P din data de 29 octombrie 2021, pronunțate de Curtea de Apel Constanța, secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie.

În baza art. 275 alin. (2) C. proc. pen., va obliga recurenții inculpați la plata sumei de câte 200 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat vor rămâne în sarcina statului.

În baza art. 275 alin. (6) C. proc. pen., onorariile parțiale cuvenite apărătorilor desemnați din oficiu pentru recurenți, în sumă de câte 160 RON, vor rămâne în sarcina statului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Infracțiunea de complicitate la contrabandă asimilată. Recursuri în casație respinse ca nefondate was last modified: septembrie 13th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.