ÎN CURÂND PE UJMAG.RO

26 mart. 2024
Vizualizari: 25
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Drept penal. Partea specială. Volumul V

Drept penal. Partea specială. Volumul V

Drept penal. Partea specială. Volumul V

În ultimul volum al cursului universitar sunt examinate infracțiunile cuprinse în titlurile VIII-XII din Partea specială a Codului penal român.

Într-o modalitate asemănătoare volumelor anterioare, am avut în vedere practica judiciară recentă, iar în cazul în care am considerat că aceasta rămâne de actualitate, am folosit și jurisprudența relevantă din legea anterioară.

Pe fondul lipsei practicii judiciare, infracțiunile cuprinse în ultimele titluri au fost examinate cu trimitere directă doar la doctrina română sau străină, prezentă sau mai veche.

În ceea ce privește doctrina, într-o modalitate asemănătoare celei din volumele anterioare, am făcut trimiteri frecvente la cele mai cunoscute opere ale celor mai cunoscuți autori în acest domeniu.

Am avut în vedere și modificările și completările operate de legiuitor în structura unor texte de incriminare, ultimele fiind cele de la sfârșitul anului 2023.

În ceea ce privește practica judiciară, am avut în primul rând în vedere deciziile promovate de Curtea Constituțională și Înalta Curte de Casație și Justiție în cadrul unor recursuri în interesul legii sau hotărâri prealabile. În trimiterile realizate, am insistat asupra unor decizii de speță ale instanței supreme, precum și a unora de la nivelul curților de apel, tribunalelor sau judecătoriilor.

📕PRECOMANDĂ ACUM!
 
 
 
 

Drept administrativ. Volumul II. Ediția a IV-a, revăzută și adăugită

Drept administrativ. Volumul II. Ediția a IV-a, revăzută și adăugită

Drept administrativ. Volumul II. Ediția a IV-a, revăzută și adăugită

Lucrarea a fost concepută ca un instrument de studiu pentru studenții și masteranzii de la facultățile de drept sau de administrație publică.

Volumul al II-lea al cursului este structurat în 14 capitole, organizate în patru părți. Prima parte abordează problematica activității administrației publice, insistându-se în mod necesar pe actul administrativ, care este cea mai importantă formă a acestei activități. În capitolele corespunzătoare acestei părți sunt prezentate principalele aspecte conceptuale privind actul administrativ și sunt analizate pe larg condițiile de valabilitate și efectele juridice ale actului administrativ. Un capitol separat este dedicat contractului administrativ, instituție juridică care cunoaște în ultimii ani o dezvoltare fără precedent. A doua parte are în vedere domeniul public și, în mod special, modalitățile de valorificare a bunurilor ce fac obiect al proprietății publice. A treia parte a lucrării este consacrată controlului asupra activității administrației publice, reprezentând o cercetare aprofundată asupra contenciosului administrativ (noțiune, trăsături, condiții de admisibilitate ale acțiunii directe, acte administrative exceptate de la controlul de legalitate în contenciosul administrativ, procedura contenciosului administrativ). Ultima parte se referă la răspunderea administrativă, fiind analizate particularitățile celor trei forme ale acestei răspunderi juridice: răspunderea administrativ-disciplinară, răspunderea administrativ-contravențională și răspunderea administrativ-patrimonială.

Lucrarea valorifică o amplă bibliografie, fiind evidentă preocuparea autorului de a prezenta principalele opinii și teorii exprimate în doctrina cu privire la instituțiile administrative analizate. O parte dintre aceste opinii sunt abordate într-o manieră critică, cu sublinierea elementelor de divergență și asumarea unei perspective personale. Fiind destinată în primul rând studenților, lucrarea este construită într-un limbaj accesibil, textul fiind structurat pe capitole, secțiuni și paragrafe în scopul delimitării ideilor esențiale. În afară de aspectele doctrinare, autorul a avut în vedere și modificările normative recente cu incidență în tematica lucrării, precum și principalele interpretări din practica judiciară.

📕PRECOMANDĂ ACUM!
 
 
 
 

Omorul. Jurisprudență comentată. Analiză juridică și psihologică

Omorul. Jurisprudență comentată. Analiză juridică și psihologică

Omorul. Jurisprudență comentată. Analiză juridică și psihologică

Lucrarea de față oferă o perspectivă captivantă asupra practicii judiciare și psihologice în contextul infracțiunilor de omor. Coautorii aduc în prim-plan o analiză minuțioasă a implicațiilor psihologice ale acțiunilor criminale, oferind un instrument inedit ce servește drept ghid comprehensibil pentru juriști și psihologi judiciari. Comentariile detaliate și studiile de caz prezentate și adnotate îmbogățesc înțelegerea complexă a factorilor psihologici ce stau la baza comiterii unor astfel de fapte, astfel că lucrarea reprezintă o resursă esențială pentru cei interesați de intercorelarea aspectelor psihologice și procesul judiciar în cazurile de omor.

Lucrarea concentrează 50 de spețe principale cu frecvență ridicată în jurisprudența națională, care pun în valoare cele mai importante și, pe alocuri, controversate aspecte asociate laturii subiective și obiective a infracțiunii de omor simplu sau calificat, cu accent pe delimitarea infracțiunii de alte incriminări apropiate sau aflate în relație de specialitate, activitate necesară în procesul de stabilire a încadrării juridice.

Demersul este nuanțat prin adnotările care însoțesc fiecare speță, care privesc diferite aspecte precum participația penală, natura intenției reale a făptuitorului, frecvența anumitor circumstanțe atenuante în această materie precum provocarea la infracțiune și valențele legitimei apărări, violența în familie sau individualizarea judiciară – omorul fiind printre puținele infracțiuni din legislația penală în care, față de valoarea socială protejată, există posibilitatea aplicării unor pedepse în general foarte mari, chiar detențiunea pe viață.

Prin analiza captivantă și edificatoare a coautorilor, cartea nu se limitează doar la exemplificări concrete, ci aduce în prim-plan o susținere solidă pentru importanța cheie a analizei psihologice detaliate. Aceste analize nu numai că luminează calea pentru cititori, inclusiv pentru practicienii neinițiați, ci reprezintă, de asemenea, o cheie esențială în dezvăluirea subtilităților psihismului uman și fenomenelor care pot perturba echilibrul individului, îndreptându-l către acțiuni criminale. Astfel, volumul nu doar demistifică, ci pune în evidență cu putere importanța capitală a analizelor amănunțite, contribuind la conturarea unei perspective clare asupra interdependenței dintre aspectele psihologice și norma de incriminare, în sistemul judiciar penal.

📕PRECOMANDĂ ACUM!
 
 
 
 

Drept roman. Îndrumar pentru seminare. Ediția a IV-a, revăzută și adăugită

Drept roman. Îndrumar pentru seminare. Ediția a IV-a, revăzută și adăugită

Drept roman. Îndrumar pentru seminare. Ediția a IV-a, revăzută și adăugită

„Ediția a patra păstrează structura edițiilor precedente, însă au fost necesare adăugiri și modificări proporționale cu materia cuprinsă în «Manual elementar de drept privat roman», elaborat de către prof. univ. dr. Mircea-Dan Bob-Bocșan în anul 2022. În același timp, am prelucrat și am completat capitolul dedicat subiectelor propuse la examen.

Cu această ocazie, întărim invitația adusă studenților, anume de a veni cu idei în vederea conturării unui «Îndrumar pentru seminare» cât mai util lor.

Scopul unui caiet de seminare este ca viitorii absolvenți să înțeleagă domeniul pentru care se pregătesc, iar nu acela ca ei să țină discursuri savante despre disciplina respectivă. În același timp, caietul de seminare vine în sprijinul informațiilor pe care studenții le primesc în timpul cursului de Drept Roman, fiind o bază teoretică minimală în acest sens.”

📕PRECOMANDĂ ACUM!
 
 
 
 

Investigarea criminalistică a infracțiunii de falsificare de monede

Investigarea criminalistică a infracțiunii de falsificare de monede

Investigarea criminalistică a infracțiunii de falsificare de monede

Lucrarea reprezintă un studiu complex cu caracter monografic, în cuprinsul căruia sunt prezentate și examinate din perspectivă istorică, comparativă, teoretică și practică cele mai importante elemente ce caracterizează activitatea de investigare criminalistică a infracțiunii de falsificare de monede.

Studiul analizează temeinic și obiectiv reglementările juridice în materie, identifică modurile de operare utilizate de infractori, precizează metodele și tehnicile moderne de depistare, identifică cauzele care generează și condițiile care favorizează comiterea de astfel de infracțiuni, propune măsuri concrete de prevenire și combatere, analizează riguros și comparativ spațiul legislativ european și internațional care reglementează această infracțiune de falsificare de monede, relevând asemănările și deosebirile dintre sistemele legislative, stabilește particularitățile metodologice de investigare și cercetare a infracțiunii, reliefând problemele pe care trebuie să le clarifice cercetarea și principalele activități de urmările penală prin care se pot administra probele, identifică lipsa reglementărilor juridice cu privire la moneda virtuală sau criptomonedă și face propunere de lege ferenda în acest scop.

📕PRECOMANDĂ ACUM!
 
 
 
 

ÎN CURÂND PE UJMAG.RO was last modified: martie 26th, 2024 by Universul Juridic

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: