Hotărârile Curţii de Apel prin care a fost respinsă acţiunea în anulare. Respingerea ca inadmisibile a recursurilor declarate (NCPC, Constituţia României)

29 nov. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 220
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SC II) nr. 168/2021

NCPC: art. 24, art. 27, art. 248 alin. (1), art. 457, art. 482, art. 494, art. 608 alin. (1), art. 613 alin. (3); Constituția României: art. 129

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Examinând excepția inadmisibilității recursurilor, potrivit art. 494 C. proc. civ., raportat la art. 482 și la art. 248 alin. (1) din același Cod, care primează, întrucât vizează principiul legalității căilor de atac, Înalta Curte constată că este întemeiată pentru următoarele considerente:

Unul dintre principiile fundamentale ce guvernează procesul civil este acela al legalității căilor de atac și el presupune că părțile nu pot uza, în scopul apărării drepturilor și intereselor lor legitime, decât de mijloacele procedurale prevăzute de lege și astfel nu pot exercita decât căile de atac reglementate legal.

Principiul enunțat este consacrat la nivel constituțional în art. 129 din Constituția României, iar în C. proc. civ., adoptat prin Legea nr. 134/2010, în art. 457.

Recursurile deduse judecății în cauza de față au ca obiect sentința civilă nr. 119 din 26 mai 2017, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a V-a civilă, prin care s-au respins ca neîntemeiate cele două acțiuni în anulare, atât cea principală formulată de reclamanta A. împotriva sentinței arbitrale nr. 80/20.07.2016, pronunțate de Curtea de Arbitraj Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, în dosarul arbitral nr. x/2015, în contradictoriu cu pârâta COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., cât și acțiunea conexă formulată de pârâta COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. împotriva aceleiași sentințe arbitrale, în contradictoriu cu A., C. și B..

Potrivit art. 608 alin. (1) din C. proc. civ., hotărârea arbitrală poate fi desființată numai prin acțiune în anulare, pentru unul din motivele prevăzute la lit. a)-i) ale aceluiași alineat.

Conform art. 613 alin. (3) din același cod, admițând acțiunea în anulare, curtea de apel va anula hotărârea arbitrală și va trimite cauza spre judecată instanței competente să o soluționeze, potrivit legii sau spre rejudecare tribunalului arbitral, după caz, iar potrivit alin. (4) al aceluiași articol, în forma în vigoare la data inițierii procesului, „hotărârile curții de apel, pronunțate potrivit alin. (3), sunt supuse recursului”.

Din interpretarea textelor de lege anterior evocate, rezultă că hotărârile curții de apel, prin care a fost respinsă acțiunea în anulare, sunt definitive.

Textul articolului 613 alin. (4) din C. proc. civ. a fost modificat prin art. I pct. 11 din O.U.G. nr. 1/2016, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196/21.03.2017, în sensul că „hotărârea curții de apel prin care se soluționează acțiunea în anulare este supusă recursului”.

Însă, potrivit art. 24 C. proc. civ., dispozițiile legii noi de procedură se aplică numai proceselor începute după intrarea acesteia în vigoare, iar, potrivit art. 27 din același cod, hotărârile rămân supuse căilor de atac prevăzute de legea sub care a început procesul.

În speță, se constată că sunt incidente dispozițiile art. 613 alin. (4) din C. proc. civ., în forma în vigoare la data inițierii procesului, respectiv 15 august 2015, care nu deschideau calea de atac a recursului împotriva hotărârilor judecătorești de respingere a acțiunii în anulare.

Față de cele arătate, Înalta Curte va respinge ca inadmisibile recursurile declarate de recurenta-reclamantă A. și de recurenta-pârâtă COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. – C.N.A.I.R. S.A. (fostă COMPANIA NAȚIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ȘI DRUMURI NAȚIONALE DIN ROMÂNIA S.A. – C.N.A.D.N.R. S.A.) împotriva sentinței civile nr. 119 din 26 mai 2017, pronunțate de Curtea de Apel București, secția a V-a civilă.

Sursa informației: www.scj.ro.

Monitor Dosare
Hotărârile Curții de Apel prin care a fost respinsă acțiunea în anulare. Respingerea ca inadmisibile a recursurilor declarate (NCPC, Constituția României) was last modified: noiembrie 29th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.