Hotărârea privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2019 ca zi liberă (în sistemul bugetar) și alte acte normative (adoptate de Guvern)

29 mart. 2019
Vizualizari: 2063
Data adoptăriiActele normativeSumar
29 martie 2019Ordonanțe de urgență– Ordonanța de urgență privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor – Administrația Națională „Apele Române”

– Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative

– Ordonanța de urgență de modificare a Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere

 

Hotărâri– Hotărârea privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2019 ca zi liberă

– Hotărârea privind aprobarea obiectivului de investiții „Mărirea gradului de siguranță a Acumulării Colibița, județul Bistrița-Năsăud” precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia

– Hotărârea privind aprobarea obiectivului de investiții „Amenajare complexă râu Bârzava și afluenți pe sectorul Bocșa-Gătaia-Denta, județul Caraș-Severin și județul Timiș” precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia

– Hotărârea privind completarea anexei nr. 2 la H.G. nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare

– Hotărârea privind actualizarea anexei nr. 9 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării

– Hotărârea pentru modificarea art. 7 alin. (1) și (2) din Regulamentul-cadru prevăzut la art. 23 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru personalul din familia ocupațională de funcții bugetare „Învățământ”, aprobat prin H.G. nr. 34/2018

– Hotărârea privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Mehedinți, Constanța, Dolj, Călărași, Bihor, Sibiu, Olt, Covasna, Gorj, Argeș, Ilfov, Timiș și municipiul București în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru modificarea anexei nr. 4 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

– Hotărârea pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Achiziția echipamentelor pentru verificarea calității lucrărilor de construcție, reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere în vederea asigurării viabilității și siguranței traficului”

– Hotărârea privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „Extinderea implementării soluției tehnice de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II”

– Hotărârea privind trecerea unei construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-U.M 0827 Cluj-Napoca, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

– Hotărârea privind rechemarea unui consul general

– Hotărârea privind acordarea cetățeniei române doamnei „Gladun Daria”

– Hotărârea pentru aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul sănătății și al științelor medicale, semnat la Ankara la 15 octombrie 2018

– Hotărârea privind aprobarea stemei județului Brașov

– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Ghilad, județul Timiș

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Ineu, județul Bihor

– Hotărârea privind aprobarea modelului steagului comunei Nicolae Bălcescu, județul Vâlcea

– Hotărârea privind aprobarea modelului steagului comunei Răcășdia, județul Caraș-Severin

– Hotărârea privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Giurgiu de către Puțaru Adriana

– Hotărârea privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Giurgiu de către Crișu Nina-Carmen

– Hotărârea privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Ilfov de către Tortora Laurenția-Georgeta

– Hotărârea privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Ilfov de către Voicu Vincențiu

– Hotărârea pentru completarea art. 10 din H.G. nr. 1174/2014 privind instituirea schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină utilizată în agricultură

– Hotărârea pentru completarea art. 14 din H.G. nr. 748/2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină utilizat în acvacultură

– Hotărârea pentru modificarea unor acte normative din domeniul activității de îmbunătățiri funciare

– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional

– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/școlar

– Hotărârea pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Fondului de mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu

– Hotărârea privind aprobarea numărului maxim de personal pe anul 2019 pentru operatorii economici din industria națională de apărare, care desfășoară activități conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare

– Hotărârea privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru autostrada Târgu Neamț-Iași

 

Potrivit site-ului oficial (www.gov.ro), în ședinta din 29 martie 2019, au fost adoptate mai multe acte normative.

Vă prezentăm, în continuare, lista privind respectivele acte:

II. Ordonanțe de urgență

– Ordonanța de urgență privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor – Administrația Națională „Apele Române”;

– Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative;

– Ordonanța de urgență de modificare a Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere.

 

I. Hotărâri

– Hotărârea privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2019 ca zi liberă

– Hotărârea privind aprobarea obiectivului de investiții „Mărirea gradului de siguranță a Acumulării Colibița, județul Bistrița-Năsăud” precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia

– Hotărârea privind aprobarea obiectivului de investiții „Amenajare complexă râu Bârzava și afluenți pe sectorul Bocșa-Gătaia-Denta, județul Caraș-Severin și județul Timiș” precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia

– Hotărârea privind completarea anexei nr. 2 la H.G. nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare

– Hotărârea privind actualizarea anexei nr. 9 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării

– Hotărârea pentru modificarea art.7 alin. (1) și (2) din Regulamentul-cadru prevăzut la art.23 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru personalul din familia ocupațională de funcții bugetare „Învățământ”, aprobat prin H.G. nr. 34/2018

– Hotărârea privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Mehedinți, Constanța, Dolj, Călărași, Bihor, Sibiu, Olt, Covasna, Gorj, Argeș, Ilfov, Timiș și municipiul București în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru modificarea anexei nr. 4 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

– Hotărârea pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Achiziția echipamentelor pentru verificarea calității lucrărilor de construcție, reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere în vederea asigurării viabilității și siguranței traficului”

– Hotărârea privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „Extinderea implementării soluției tehnice de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II”

– Hotărârea privind trecerea unei construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-U.M 0827 Cluj-Napoca, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

– Hotărârea privind rechemarea unui consul general

– Hotărârea privind acordarea cetățeniei române doamnei „Gladun Daria”

– Hotărârea pentru aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul sănătății și al științelor medicale, semnat la Ankara la 15 octombrie 2018

– Hotărârea privind aprobarea stemei județului Brașov

– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Ghilad, județul Timiș

– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Ineu, județul Bihor

– Hotărârea privind aprobarea modelului steagului comunei Nicolae Bălcescu, județul Vâlcea

– Hotărârea privind aprobarea modelului steagului comunei Răcășdia, județul Caraș-Severin

– Hotărârea privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Giurgiu de către Puțaru Adriana

– Hotărârea privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Giurgiu de către Crișu Nina-Carmen

– Hotărârea privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Ilfov de către Tortora Laurenția-Georgeta

– Hotărârea privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Ilfov de către Voicu Vincențiu

– Hotărârea pentru completarea art. 10 din H.G. nr. 1174/2014 privind instituirea schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină utilizată în agricultură

– Hotărârea pentru completarea art. 14 din H.G. nr. 748/2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină utilizat în acvacultură

– Hotărârea pentru modificarea unor acte normative din domeniul activității de îmbunătățiri funciare

– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional

– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/școlar

– Hotărârea pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Fondului de mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu

– Hotărârea privind aprobarea numărului maxim de personal pe anul 2019 pentru operatorii economici din industria națională de apărare, care desfășoară activități conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare

– Hotărârea privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru autostrada Târgu Neamț-Iași.

Sursa informației

Hotărârea privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2019 ca zi liberă (în sistemul bugetar) și alte acte normative (adoptate de Guvern) was last modified: martie 29th, 2019 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.