Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor – modificări (Hotărârea CSM nr. 44/2016)

29 ian. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1009

Despre

  • M. Of. nr. 58 din 27 ianuarie 2016
  • Hotărârea CSM nr. 44/2016
  • Modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor

Actul modificatActul modificatorSumar
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 621/2006 (M. Of. nr. 825 din 6 octombrie 2006; cu modif. ult.)Hotărârea CSM nr. 44/2016
(M. Of. nr. 58 din 27 ianuarie 2016)
modifică: art. 7 alin. (1), art. 11 alin. (1) și (6), Art. 12 alin. (1) și (2), art. 14, art. 20 alin. (4)
introduce: art. 11 alin. (7), art. 20 alin. (41)

 

În M. Of. nr. 58 din 27 ianuarie 2016, s-a publicat Hotărârea CSM nr. 44/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 621/2006 (M. Of. nr. 825 din 6 octombrie 2006; cu modif. ult.).

 

Art. 7 alin. (1) din Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 44/2016)

Vechea reglementare

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

În vechea reglementare, art. 7 alin. (1) prevedea faptul că Plenul CSM, la propunerea Direcției resurse umane și organizare și a INM, după caz, numește Comisia de organizare a concursului, comisiile de elaborare a subiectelor și de soluționare a contestațiilor.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (1) prevede: „Comisia de organizare a concursului, comisiile de elaborare a subiectelor, comisiile de soluționare a contestațiilor și comisiile de mediere sunt numite de Plenul CSM, la propunerea Direcției resurse umane și organizare și a INM, după caz”.

 

Art. 11 alin. (1) și (6) din Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 44/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (1) stabilea faptul că Plenul CSM, la propunerea INM, numea Comisiile de elaborare a subiectelor și de soluționare a contestațiilor, distinct pentru judecători, respectiv procurori.

Conform art. 11 alin. (6), numărul membrilor comisiilor se stabilește de CSM pentru fiecare concurs, în funcție de numărul candidaților și de materiile pentru care aceștia au optat.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (1) și (6) prevăd: „(1) Comisiile de elaborare a subiectelor, comisiile de soluționare a contestațiilor și comisiile de mediere sunt numite prin hotărâre a Plenului CSM, la propunerea INM. Prin aceeași hotărâre, în cadrul acestor comisii sunt constituite subcomisii pentru fiecare materie de concurs. Comisiile de elaborare a subiectelor, comisiile de soluționare a contestațiilor și comisiile de mediere sunt numite distinct pentru judecători, respectiv procurori, cu excepția comisiilor prevăzute la alin. (4).

(…)

(6) Numărul membrilor comisiilor se stabilește de Consiliul Superior al Magistraturii pentru fiecare concurs, în funcție de numărul candidaților și de materiile pentru care aceștia au optat. Pentru fiecare materie de concurs, subcomisia de elaborare a subiectelor și subcomisia de soluționare a contestațiilor au același număr de membri, dar nu mai puțin de 3 membri”.

 

Art. 11 alin. (7) din Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 44/2016)

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala
Noua reglementare

La art. 11, după alin. (6) se introduce un nou alineat, alin. (7).

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (7) dispune: „Pentru fiecare materie de concurs, subcomisia de mediere este formată din membrii subcomisiei de elaborare a subiectelor, membrii subcomisiei de soluționare a contestațiilor și un alt membru”.

 

Art. 12 alin. (1) și (2) din Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 44/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 alin. (1) stabilea conducerea Comisiilor de elaborare a subiectelor și de soluționare a contestațiilor, de câte un președinte, distinct pentru judecători și procurori, membru al comisiei de elaborare a subiectelor, respectiv al comisiei de soluționare a contestațiilor. Președintele comisiilor de elaborare a subiectelor veghează la respectarea regulilor enumerate la art. 13 pct. 1, stabilește timpul de concurs și coordonează activitatea comisiilor. Președintele comisiilor de soluționare a contestațiilor coordonează activitatea acestora.

Art. 12 alin. (2) dispunea faptul că o persoană poate face parte dintr-o singură comisie pentru același concurs.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (1) și (2) stabilesc: „(1) Comisiile de elaborare a subiectelor, de soluționare a contestațiilor și de mediere sunt conduse de câte un președinte, desemnat dintre membrii acestora, prin hotărârea prevăzută la art. 11 alin. (1). Președintele comisiei de elaborare a subiectelor veghează la respectarea regulilor prevăzute la art. 13 pct. 1, stabilește timpul de concurs și coordonează activitatea comisiei. Președinții comisiilor de soluționare a contestațiilor și de mediere coordonează activitatea acestora.

(2) Cu excepția situației prevăzute la art. 11 alin. (7), o persoană poate face parte dintr-o singură comisie pentru același concurs”.

 

Art. 14 din Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 44/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 alin. (1) prevedea faptul că, sub coordonarea președintelui comisiilor și cu consultarea comisiilor de elaborare a subiectelor, Comisiile de soluționare a contestațiilor constituite pentru disciplinele de concurs examinează, contestațiile la bareme și adoptă baremele definitive, care se publică pe paginile de internet ale CSM și INM.

Art. 14 alin. (2) dispunea: Comisiile de soluționare a contestațiilor reevaluează lucrările scrise ale căror note inițiale au fost contestate și acordă note conform baremelor de evaluare și notare definitive.

Art. 14 alin. (3) stabilea faptul că instruirea corectorilor se efectuează de către președintele comisiilor.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 14 prevede: „(1) Subcomisiile de soluționare a contestațiilor constituite pentru fiecare disciplină de concurs examinează, sub coordonarea președintelui comisiei de soluționare a contestațiilor și cu consultarea subcomisiilor de elaborare a subiectelor, contestațiile la bareme.

(2) În cazul în care subcomisia de soluționare a contestațiilor respinge toate contestațiile, baremele inițiale de evaluare și notare devin definitive.

(3) În cazul în care membrii subcomisiei de soluționare a contestațiilor apreciază că răspunsul corect este altul decât cel indicat în barem sau că răspunsul corect indicat în barem nu este singurul răspuns corect ori că nu există niciun răspuns corect, iar membrii subcomisiei de elaborare a subiectelor sunt de acord cu această soluție, subcomisia de soluționare a contestațiilor adoptă baremele definitive.

(4) În situațiile prevăzute la alin. (3), dacă membrii subcomisiei de soluționare a contestațiilor și cei ai subcomisiei de elaborare a subiectelor nu ajung la un acord, baremele de evaluare și notare definitive se stabilesc de către subcomisia de mediere pentru materia respectivă. Subcomisia de mediere hotărăște cu votul majorității membrilor săi.

(5) Baremele definitive stabilite potrivit alin. (2)-(4) se publică pe paginile de internet ale CSM și INM.

(6) Subcomisiile de soluționare a contestațiilor reevaluează lucrările scrise ale căror note inițiale au fost contestate și acordă note conform baremelor de evaluare și notare definitive”.

 

Art. 20 alin. (4) din Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 44/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 20 alin. (4) prevedea faptul că baremele de evaluare și notare se afișează la centrele de concurs la încheierea probei scrise. În termen de 48 de ore de la publicarea baremelor pe paginile de internet ale CSM și INM candidații pot face contestații la bareme, care se depun la INM și se soluționează în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de contestare, potrivit art. 14 alin. (1). Soluția se motivează în termen de 3 zile de la expirarea termenului prevăzut pentru soluționarea contestațiilor. Baremele definitive stabilite în urma soluționării contestațiilor se publică de îndată pe paginile de internet ale CSM și INM.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 20 alin. (4) prevede: „Baremele de evaluare și notare se afișează la centrele de concurs la încheierea probei scrise. În termen de 48 de ore de la publicarea baremelor pe paginile de internet ale CSM și INM candidații pot face contestații la bareme, care se depun la INM și se soluționează potrivit art. 14 alin. (1)-(5)”.

 

Art. 20 alin. (41) din Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 44/2016)

Noua reglementare

La art. 20, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (41).

Potrivit noii reglementări, art. 20 alin. (41) prevede: „În situațiile prevăzute la art. 14 alin. (2) și (3), contestațiile la barem se soluționează în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de contestare, iar în situațiile prevăzute la art. 14 alin. (4), în termen de 72 de ore de la expirarea termenului de contestare. Soluția se motivează în termen de 3 zile de la expirarea termenului prevăzut pentru soluționarea contestațiilor. Baremele definitive stabilite în urma soluționării contestațiilor se publică de îndată pe paginile de internet ale CSM și INM”.

 

ISTORIC

Act modificatActe modificatoare
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 621/2006 (M. Of. nr. 825 din 6 octombrie 2006; cu modif. ult.)Hotărârea CSM nr. 659/2008 (M. Of. nr. 511 din 8 iulie 2008)
Hotărârea CSM nr. 2150/2009 (M. Of. nr. 47 din 21 ianuarie 2010)
Hotărârea CSM nr. 129/2010 (M. Of. nr. 124 din 24 februarie 2010)
Hotărârea CSM nr. 750/2011 (M. Of. nr. 807 din 15 noiembrie 2011)
Hotărârea CSM nr. 799/2012 (M. Of. nr. 698 din 11 octombrie 2012)
Hotărârea CSM nr. 545/2013 (M. Of. nr. 365 din 19 iunie 2013)
Hotărârea CSM nr. 832/2013 (M. Of. nr. 536 din 26 august 2013)
Hotărârea CSM nr. 148/2015 (M. Of. nr. 122 din 17 februarie 2015)
Hotărârea CSM nr. 1050/2015 (M. Of. nr. 861 din 19 noiembrie 2015)
Hotărârea CSM nr. 1378/2015 (M. Of. nr. 15 din 8 ianuarie 2015)
Hotărârea CSM nr. 44/2016 (M. Of. nr. 58 din 27 ianuarie 2016)

 

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor și procurorilor – modificări (Hotărârea CSM nr. 44/2016) was last modified: ianuarie 28th, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter