Hotărârea CEDO în Cauza Nicolae-Corneliu Diaconiţă împotriva României

20 dec. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4377

În M. Of nr. 1007 din 19 decembrie 2017, s-a publicat Hotărârea CEDO din 5 septembrie 2017 în Cauza Nicolae-Corneliu Diaconiță împotriva României.

Reproducem mai jos textul hotărârii, așa cum a fost acesta publicat în Monitorul Oficial:

Hotărârea (CEDO) din 5 septembrie 2017 în Cauza Nicolae-Corneliu Diaconiță împotriva României

(Cererea nr. 18.492/14)

– M. Of. nr. 1007 din 19 decembrie 2017 –

– (extras) –

Campanie Craciun UJmag 2020

Dreptul intern relevant

CPP– art. 64 alin. (1) [art. 97 NCPP]; art. 64 alin. (2) [art. 102 NCPP]

Dreptul internațional relevant

CEDO– art. 6; art. 39

SECȚIA A PATRA

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a patra), reunită la 5 septembrie 2017 într-un comitet compus din: Paulo Pinto de Albuquerque, președinte, Egidijus Kuris, Iulia Motoc, judecători, și Andrea Tamietti, grefier adjunct de secție, având în vedere cererea sus-menționată introdusă la 27 noiembrie 2013, având în vedere declarațiile formale de acceptare a unei soluționări pe cale amiabilă a cauzei, după ce a deliberat în acest sens, pronunță următoarea decizie:

ÎN FAPT ȘI PROCEDURA

1. Reclamantul, domnul Nicolae-Corneliu Diaconiță, este resortisant român, s-a născut în 1952 și are domiciliul în Târgoviște. A fost reprezentat în fața Curții de D. Hatneanu, avocat în București.

2. Guvernul român (Guvernul) a fost reprezentat de agentul guvernamental, doamna C. Brumar, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

3. Invocând art. 6 din Convenție, reclamantul se plânge că nu a beneficiat de un proces echitabil întrucât instanțele de apel l-au condamnat fără a administra în mod direct probele care au condus la pronunțarea achitării sale în primă instanță.

4. La 24 martie și 30 iunie 2017, Curtea a primit declarațiile de acceptare a unei soluționări pe cale amiabilă, semnate de părți. Prin aceste declarații, Guvernul s-a angajat să îi plătească reclamantului suma de 2.400 (două mii patru sute) euro, plus orice sumă ce poate fi datorată cu titlu de impozit de către reclamant, iar acesta din urmă a renunțat la orice altă pretenție împotriva României în legătură cu faptele aflate la originea cererii sale. Respectiva sumă, care va acoperi toate prejudiciile, va fi convertită în moneda statului pârât la cursul de schimb aplicabil la data plății. Aceasta va fi plătită în termen de trei luni de la data notificării deciziei Curții. În caz de neplată în termenul stabilit, Guvernul se obligă să plătească, de la expirarea termenului menționat și până la momentul plății efective a sumei respective, o dobândă simplă, la o rată egală cu rata dobânzii facilității de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale. Această plată va reprezenta soluționarea definitivă a cauzei.

ÎN DREPT

5. Curtea ia act de soluționarea pe cale amiabilă la care au ajuns părțile. Aceasta consideră că soluționarea se întemeiază pe respectarea drepturilor omului, astfel cum sunt recunoscute prin Convenție și protocoalele sale și nu constată niciun motiv care să justifice continuarea examinării cererii. În consecință, este necesară scoaterea cauzei de pe rol.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
În unanimitate,
C U R T E A:

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

decide să radieze cauza de pe rol, în temeiul art. 39 din Convenție.
Redactată în limba franceză, apoi comunicată în scris la 28 septembrie 2017.

Hotărârea CEDO în Cauza Nicolae-Corneliu Diaconiță împotriva României was last modified: ianuarie 22nd, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter