Hotărârea CEDO din 30 martie 2023 în Cauza S. şi alţii împotriva României (Cererea nr. 36.127/19 şi alte 7 cereri)

6 feb. 2024
Vizualizari: 161

Hotărârea CEDO din 30 martie 2023 în Cauza S. și alții împotriva României (Cererea nr. 36.127/19 și alte 7 cereri conexate)

În M. Of. nr. 102 din data de 5 februarie 2024 s-a publicat Hotărârea CEDO din 30 martie 2023 în Cauza S. și alții împotriva României (Cererea nr. 36.127/19 și alte 7 cereri).

Vă prezentăm, în continuare, dispozițiile respectivei hotărâri.

I. Cu privire la conexarea cererilor

5. Având în vedere obiectul similar al cererilor, Curtea consideră necesar să conexeze examinarea acestora în vederea pronunțării unei singure hotărâri.

II. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 6 § 1 din Convenție și a art. 1 din Protocolul nr. 1

6. Reclamanții s-au plâns de neexecutarea sau executarea cu întârziere a deciziilor interne pronunțate în favoarea lor. Aceștia au invocat, în mod expres sau în esență, art. 6 § 1 din Convenție și art. 1 din Protocolul nr. 1.

7. Curtea reiterează că executarea unei hotărâri pronunțate de orice instanță trebuie considerată ca o parte integrantă din „proces”, în sensul art. 6. De asemenea, Curtea reamintește jurisprudența sa cu privire la neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor definitive interne (a se vedea Hornsby împotriva Greciei, nr. 18.357/91, pct. 40, Culegere de hotărâri și decizii 1997-II).

8. În Cauza principală Fundația Cămine de Elevi ale Bisericii Reformate și Stanomirescu împotriva României, nr. 2.699/03 și 43.597/07, 7 ianuarie 2014, Curtea a constatat deja o încălcare în privința unor aspecte similare cu cele din prezenta cauză, atunci când statul era debitor.

9. În continuare, Curtea observă că hotărârile interne din prezentele cereri obligau diferite autorități publice să plătească reclamanților diferite sume de bani sau le obligau să întreprindă alte acțiuni specifice (a se vedea tabelul anexat pentru detalii ale dispozițiilor instanțelor). Prin urmare, Curtea consideră că deciziile în litigiu constituie „bunuri” în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1.

10. După ce a examinat toate probele prezentate, Curtea nu a identificat niciun fapt sau argument care să o poată conduce la o altă concluzie cu privire la admisibilitatea și fondul acestor capete de cerere. Având în vedere jurisprudența sa în materie, Curtea consideră că, în prezenta cauză, autoritățile nu au depus toate eforturile necesare pentru a executa în totalitate și în timp util deciziile pronunțate în favoarea reclamanților.

(…)

III. Cu privire la celelalte pretinse încălcări ale Convenției

12. În Cererea nr. 36.127/19 reclamantul s-a plâns și în temeiul art. 13 din Convenție de lipsa unei căi de atac efective, care să permită depunerea unei cereri privind orice întârziere în executarea hotărârii interne definitive.

13. Curtea constată că acest capăt de cerere este legat de cele examinate mai sus și trebuie așadar să fie, de asemenea, declarat admisibil.

Hotărârea Curții: 

1. decide să conexeze cererile;

2. declară cererile admisibile;

3. hotărăște că aceste cereri indică o încălcare a art. 6 § 1 din Convenție și a art. 1 din Protocolul nr. 1 cu privire la neexecutarea sau executarea cu întârziere a deciziilor interne, conform informațiilor din tabelul anexat;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

4. hotărăște că nu este necesar să examineze separat capătul de cerere întemeiat pe art. 13 din Convenție;

5. hotărăște că statul pârât trebuie să asigure, prin mijloace adecvate, în termen de 3 luni, executarea în totalitate a deciziilor interne menționate în tabelul anexat, cu excepția hotărârii din cererile nr. 50.088/20 și nr. 52.089/21 care a fost executată în întregime;

6. hotărăște:

a) că statul pârât trebuie să plătească reclamanților, în termen de 3 luni, sumele indicate în tabelul anexat, care trebuie convertite în moneda statului pârât la rata de schimb aplicabilă la data plății;

b) că, de la expirarea termenului menționat și până la efectuarea plății, aceste sume trebuie majorate cu o dobândă simplă, la o rată egală cu rata dobânzii facilității de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul acestei perioade și majorată cu trei puncte procentuale.

 

ANEXĂ: LISTA cererilor în care s-a invocat încălcarea art. 6 § 1 din Convenție și a art. 1 din Protocolul nr. 1 (neexecutarea sau executarea cu întârziere a deciziilor interne)

Nr.Cererea nr. Data introduceriiNumele reclamantului Anul nașterii/înregistrăriiNumele reprezentantului și loculDecizia internă relevantăData începerii perioadei de neexecutareData încheierii perioadei de neexecutare Durata procedurii de punere în executareDispoziția naționalăSuma acordată pentru prejudiciul moral și pentru cheltuieli de judecată per reclamant

(în euro)

1.36.127/19

26 iunie 2019

A.M.S.

1979

Judecătoria Deva,

22.06.2009

17 octombrie 2013Pendinte

Peste 9 ani și 2 luni și 18 zile

Decizia de impunere fiscală împotriva Autorității pentru Administrarea Activelor Statului ca aceasta să plătească reclamantei suma de 290.209 RON plus dobânda;

Dosarul nr. 9.879/221/2012

6.000
2.43.662/19

2 august 2019

R.P.

1978

C.V.

Galați

Judecătoria Galați,

6.02.2012

30 ianuarie 2013Pendinte

Peste 9 ani și 11 luni și 5 zile

Dispoziție împotriva IPJ Galați să restituie reclamantului 4.081,7 kg de usturoi sau să îi plătească banii din vânzarea lor;

Dosarul nr. 16.823/233/2010

6.000
3.7.873/20

28 ianuarie 2020

C.R.G.

1974

Judecătoria Rupea,

3.06.2016

3 iunie 2016Pendinte

Peste 6 ani și 7 luni și 1 zi

Decizie de impunere fiscală împotriva comisiei locale „Comana de Jos”, responsabilă pentru aplicarea legilor privind restituirea, de a plăti reclamantei suma de 813.000 RON;

Dosarul nr. 149/293/2016

6.000
4.18.349/20

10 aprilie 2020

M.B.

1954

N.A.

București

Tribunalul Ilfov,

11.05.2017

16 ianuarie 2019Pendinte

Peste 3 ani și 11 luni și 21 zile

Decizie de impunere fiscală împotriva prefectului județului Ilfov de a plăti reclamantei suma de 54.800 RON;

Dosarul nr. 2.520/93/2015

3.500
5.39.624/20

26 august 2020

(5 reclamanți)

A.C.

1973

M.R.A.

1971

A.H.

1960

R.I.L.

1977

P.Ș.

1962

Tribunalul Argeș,

21.09.2007

Tribunalul Argeș,

21.09.2007

21 septembrie 200712 decembrie 2007Pendinte

Peste 15 ani și 3 luni și 20 zile

Pendinte

Peste 15 ani și 29 zile

Decizii de impunere fiscală împotriva Parchetului de pe lângă Tribunalul Pitești și Curtea de Apel Pitești de a plăti reclamanților ajustările salariale;

dosarele nr. 1.100/109/2007 și nr. 2.893/109/2007

6.000
6.50.088/20

30 octombrie 2020

FILL I COM – S.R.L.

1992

P.N.T.

București

Tribunalul Constanța,

8.06.2012

28 noiembrie 201210 iunie 2021

Peste 8 ani și 6 luni și 14 zile

Decizie de impunere fiscală

Dosarul nr. 10.023/118/2011

6.000
7.1.927/21

28 decembrie 2020

COMCM – S.A.

1991

V.M.

Constanța

Tribunalul București,

3.07.2013

25 iunie 2014Pendinte

Peste 8 ani și 6 luni și 13 zile

Decizie de impunere fiscală împotriva Autorității pentru Administrarea Activelor Statului ca aceasta să plătească reclamantei suma de 14.151.370,67 RON;

Dosarul nr. 30.995/3/2011

6.000
8.52.089/21

30 septembrie 2021

ERDAN IMPORTEXPORT – S.R.L.

1992

P.N.T.

București

Tribunalul Constanța,

8.06.2012

28 noiembrie 201210 iunie 2021

Peste 8 ani și 6 luni și 14 zile

Decizie de impunere fiscală

Dosarul nr. 10.023/118/2011

6.000

 

Hotărârea CEDO din 30 martie 2023 în Cauza S. și alții împotriva României (Cererea nr. 36.127/19 și alte 7 cereri) was last modified: februarie 6th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.