Regulamentul de organizare şi funcţionare a CSM – modificări (Hotărârea CSM nr. 274/2015)

21 apr. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2417

Despre

  • M. Of. nr. 245 din 16 aprilie 2015
  • Hotărârea CSM nr. 274/2015
  • Regulamentul de organizare şi funcţionare a CSM
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
Regulamentul de organizare și funcționare a CSM, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 326/2005 (M. Of. nr. 867 din 27 septembrie 2005; cu modif. și compl. ult.)Hotărârea CSM nr. 274/2015 (M. Of. nr. 254 din 16 aprilie 2015)abrogă: art. 59 alin. (3) pct. 1 lit. v), art. 63 lit. i)

modifică: art. 63 lit. c1), art. 63 lit. j), art. 65 alin. (3) lit. j), art. 66 lit. z), art. 68 alin. (4) literele i), j) și l)-o), art. 72 lit. n), art. 73 alin. (1) și (4), art. 74

introduce: art. 63 lit. f1)


 
În M. Of. nr. 254 din 16 aprilie 2015, s-a publicat Hotărârea CSM nr. 274/2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a CSM, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 326/2005 (M. Of. nr. 867 din 27 septembrie 2005; cu modif. și compl. ult.).
 
Hotărârea a fost emisă:
 
– având în vedere dispozițiile art. 64 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (rep. M. Of. nr. 628 din 1 septembrie 2012; cu modif. ult.);
 
– în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată;
 
– în temeiul prevederilor art. 23 alin. (1) și ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare.
 
Art. 59 alin. (3) pct. 1 lit. v) Hotărârea CSM nr. 326/2005 (modificată prin Hotărârea CSM nr. 274/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 59 alin. (3) pct. 1 lit. v) prevedea faptul că Serviciul resurse umane pentru instanțele judecătorești avea ca atribuție în domeniul resurselor umane și aceea de a efectua lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin Consiliului în legătură cu organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la ÎCCJ și pentru promovarea în funcția de prim-magistrat-asistent și de magistrat-asistent-șef la ÎCCJ.
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 59 alin. (3) pct. 1 lit. v) se abrogă.

 
Art. 63 lit. c1) Hotărârea CSM nr. 326/2005 (modificată prin Hotărârea CSM nr. 274/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 63 lit. c1) prevedea faptul că Biroul organizare concursuri avea ca atribuție și aceea de a efectua verificări privind îndeplinirea condiției de bună reputație de către candidații declarați admiși la concursul de admitere la INM și la concursul de admitere în magistratură.
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 63 lit. c1) prevede faptul că Biroul organizare concursuri: „(…) efectuează verificări privind îndeplinirea condiției de bună reputație de către candidații declarați admiși la concursul de admitere la INM, la concursul de admitere în magistratură, la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la ÎCCJ, precum și la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Consiliului”.

 
Art. 63 lit. f1) Hotărârea CSM nr. 326/2005 (modificată prin Hotărârea CSM nr. 274/2015)
 

Noua reglementare

La art. 63, după lit. f) se introduce o nouă literă, lit. f1).

Potrivit noii reglementări, art. 63 lit. f1) prevede faptul că Biroul organizare concursuri: „(…) efectuează lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin Consiliului în legătură cu organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la ÎCCJ și pentru promovarea în funcția de prim-magistrat-asistent și de magistrat-asistent-șef la ÎCCJ”.

 
Art. 63 lit. j) Hotărârea CSM nr. 326/2005 (modificată prin Hotărârea CSM nr. 274/2015)

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 63 lit. j) prevedea faptul că Biroul organizare concursuri avea ca atribuție aceea de a asigura testarea psihologică a persoanelor care candidau pentru funcția de judecător sau de procuror ori pentru personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Consiliului și Institutului Național al Magistraturii, potrivit legii.
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 63 lit. j) prevede faptul că Biroul organizare concursuri: (…) „asigură testarea psihologică a candidaților declarați admiși la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, la concursul de admitere în magistratură, la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la ÎCCJ, precum și la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Consiliului, potrivit legii”.

 
Art. 63 lit. i) Hotărârea CSM nr. 326/2005 (modificată prin Hotărârea CSM nr. 274/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 63 lit. i) prevedea faptul că Biroul organizare concursuri avea ca atribuție și aceea de a efectua lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin Consiliului în legătură cu organizarea examenului de verificare a cunoștințelor prevăzut de dispozițiile art. 33 alin. (14) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 63 lit. i) se abrogă.

 
Art. 65 alin. (3) lit. j) Hotărârea CSM nr. 326/2005 (modificată prin Hotărârea CSM nr. 274/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 65 alin. (3) lit. j) prevedea: Compartimentul contabilitate exercita, sub conducerea directorului direcției, și atribuții specifice privind programele cu finanțare din partea Uniunii Europene, delegate de către unitatea de implementare a programelor PHARE.
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 65 alin. (3) lit. j) prevede: Compartimentul contabilitate sub conducerea directorului direcției: „exercită atribuții specifice corelate cu programele finanțate din fonduri europene și internaționale, la solicitarea Direcției afaceri europene, relații internaționale și programe”.

 
Art. 66 lit. z) Hotărârea CSM nr. 326/2005 (modificată prin Hotărârea CSM nr. 274/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 66 lit. z) prevedea faptul că Serviciul administrativ și aprovizionare avea mai multe atribuții, printre care și aceea de a participa, prin reprezentantul său, la pregătirea și convocările organizate de comandantul de apărare civilă; de a executa, conform planului de evacuare, exerciții de alarmare a personalului și de a exercita orice alte atribuții privind apărarea civilă, precum și atribuții specifice privind procedurile de achiziții în cadrul programelor cu finanțare din partea Uniunii Europene, delegate de către unitatea de implementare a programelor PHARE.
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 66 lit. z) prevede faptul că Serviciul administrativ și aprovizionare îndeplinește și următoarele atribuții: „participă, prin reprezentantul său, la pregătirea și convocările organizate de comandantul de apărare civilă; execută, conform planului de evacuare, exerciții de alarmare a personalului și exercită orice alte atribuții privind apărarea civilă, precum și atribuții specifice corelate cu programele finanțate din fonduri europene și internaționale, la solicitarea Direcției afaceri europene, relații internaționale și programe”.

 
Art. 68 alin. (4) literele i), j) și l)-o) Hotărârea CSM nr. 326/2005 (modificată prin Hotărârea CSM nr. 274/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 68 alin. (4) prevedea faptul că Serviciul programe europene și internaționale, Direcția afaceri europene, relații internaționale și programe îndeplinea următoarele atribuții:

(…) i) ținea evidența generală a repartizării și utilizării bunurilor achiziționate din fondurile PHARE, Facilitatea de tranziție, din fonduri structurale, din fonduri oferite de Banca Mondială și de alți donori internaționali, conform destinației și scopului prevăzute în program;

j) întocmea documentele de raportare periodică privind stadiul implementării programelor, rapoartele de monitorizare și evaluare a proiectelor, conform procedurilor PHARE, Facilității de tranziție, celor aplicabile fondurilor structurale, precum și procedurilor Băncii Mondiale; în acest scop colaborează cu coordonatorii programelor și cu beneficiarii direcți;

l) asigura legătura dintre CSM, ca autoritate de implementare, și instituțiile relevante, pentru programele PHARE, Facilitatea de tranziție și fonduri structurale, care au fost implementate, sunt în curs de implementare sau urmează să le implementate;

(…)

m) asigura legătura cu celelalte instituții beneficiare ale asistenței și participă la reuniunile interinstituționale în probleme de interes comun pentru asistența PHARE, Facilitatea de tranziție, fondurile structurale, fondurile oferite de Banca Mondială, precum și de alți donori europeni și internaționali;

n) participa la reuniunile internaționale cu relevanță pentru obiectul de activitate al unității de implementare a programelor PHARE, Facilității de tranziție, fondurilor structurale și fondurilor oferite de Banca Mondială și de alți donori internaționali;

o) asigura participarea la întâlnirile la nivelul conducerii și membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, legate de activitatea de asistență financiară PHARE, Facilitatea de tranziție, fondurile structurale, fondurile oferite de Banca Mondială și alți donori internaționali.
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 68 alin. (4) prevede faptul că Serviciul programe europene și internaționale, Direcția afaceri europene, relații internaționale și programe îndeplinește următoarele atribuții:

(…) i) ține evidența generală a repartizării și utilizării bunurilor achiziționate din fonduri europene și internaționale, rambursabile sau nerambursabile, conform destinației și scopului prevăzute în program;

j) întocmește documentele de raportare periodică privind stadiul implementării programelor, rapoartele de monitorizare și evaluare a proiectelor, conform procedurilor aplicabile proiectelor implementate din fonduri europene și internaționale; în acest scop colaborează cu coordonatorii programelor și cu beneficiarii direcți;

(…)

l) asigură legătura dintre Consiliu, ca autoritate de implementare, și instituțiile relevante, pentru programele finanțate din fonduri europene și internaționale, care au fost implementate, sunt în curs de implementare sau urmează să fie implementate;

m) asigură legătura cu celelalte instituții beneficiare ale asistenței și participă la reuniunile interinstituționale în probleme de interes comun pentru programele finanțate din fonduri europene și internaționale;

n) participă la reuniunile internaționale cu relevanță pentru obiectul de activitate al serviciului;

o) asigură participarea la întâlnirile la nivelul conducerii și membrilor Consiliului, legate de programele finanțate din fonduri europene și internaționale”.

 
Art. 72 lit. n) Hotărârea CSM nr. 326/2005 (modificată prin Hotărârea CSM nr. 274/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 72 lit. n) prevedea faptul că Biroul informatică exercită atribuții specifice corelate cu programele cu finanțare din partea Uniunii Europene, delegate de unitatea de implementare a programelor PHARE.
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 72 lit. n) prevede faptul că că Biroul informatică „exercită atribuții specifice corelate cu programele finanțate din fonduri europene și internaționale, la solicitarea Direcției afaceri europene, relații internaționale și programe”.

 
Art. 73 alin. (1) și (4) Hotărârea CSM nr. 326/2005 (modificată prin Hotărârea CSM nr. 274/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 73 alin. (1) prevedea: Compartimentul de audit public intern reprezenta compartimentul de specialitate care verifica legalitatea administrării veniturilor și cheltuielilor publice ale Consiliului, ale Inspecției Judiciare, ale Institutului Național al Magistraturii și ale Școlii Naționale de Grefieri.

De asemenea, art. 73 alin. (4) prevedea faptul că sfera auditului public intern cuprindea:

a) activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de Consiliu din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din asistență externă;

b) constituirea veniturilor publice, respectiv autorizarea și stabilirea titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora;

c) administrarea patrimoniului public, precum și vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat/public al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;

d) sistemele de management financiar și control, inclusiv contabilitatea și sistemele informatice aferente.
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 73 alin. (1) prevede: „Compartimentul de audit public intern reprezintă compartimentul de specialitate care exercită, în condițiile legii, auditul intern asupra activităților desfășurate în cadrul Consiliului, Inspecției Judiciare, Institutului Național al Magistraturii și Școlii Naționale de Grefieri”.

De asemenea, art. 73 alin. (4) dispune: „Sfera auditului public intern cuprinde toate activitățile desfășurate în cadrul entităților publice pentru îndeplinirea obiectivelor acestora, inclusiv evaluarea sistemului de control managerial”.

 
Art. 74 Hotărârea CSM nr. 326/2005 (modificată prin Hotărârea CSM nr. 274/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 74 alin. (1) prevedea: Compartimentul de audit public intern exercita, în principal, următoarele atribuții:

a) elabora norme metodologice specifice Consiliului, cu avizul Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I.);

b) elabora proiectul planului anual de audit public intern;

c) efectua activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale Consiliului sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate și eficiență;

d) informa U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsușite de conducerea Consiliului, precum și despre consecințele acestora;

e) raporta periodic președintelui Consiliului constatările, concluziile și recomandările rezultate din activitățile de audit;

f) elabora raportul anual al activității de audit public intern;

g) raporta președintelui Consiliului identificarea unor iregularități sau a unor posibile prejudicii și îndeplinește măsurile stabilite de acesta.

De asemenea, art. 74 alin. (2) prevedea: Compartimentul de audit public intern exercita și alte atribuții specifice privind auditarea programelor cu finanțare din partea Uniunii Europene, delegate de unitatea de implementare a programelor PHARE.

În sfârșit, art. 74 alin. (3) dispunea: Compartimentul de audit public intern audita, cel puțin o dată la 3 ani, următoarele:

a) angajamentele bugetare și legale din care derivă direct sau indirect obligații de plată, inclusiv din fondurile comunitare;

b) plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare;

c) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităților administrativ – teritoriale;

d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;

e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora;

f) alocarea creditelor bugetare;

g) sistemul contabil și fiabilitatea acestuia;

h) sistemul de luare a deciziilor;

i) sistemele de conducere și control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme;

j) sistemele informatice.
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 74 prevede: „(1) Atribuțiile compartimentului de audit public intern sunt:

a) elaborează norme metodologice specifice Consiliului, cu avizul Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I.);

b) elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani, și, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;

c) efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale entității publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;

d) informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsușite de conducerea Consiliului, precum și despre consecințele acestora;

e) raportează periodic președintelui Consiliului constatările, concluziile și recomandările rezultate din activitățile de audit;

f) elaborează raportul anual al activității de audit public intern;

g) raportează președintelui Consiliului identificarea unor iregularități sau a unor posibile prejudicii și îndeplinește măsurile stabilite de acesta.

(2) Compartimentul de audit public intern exercită și alte atribuții specifice privind auditarea proiectelor finanțate din fonduri europene și internaționale, la solicitarea Direcției afaceri europene, relații internaționale și programe.

(3) Compartimentul de audit public intern auditează, cel puțin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:

a) activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanțare externă;

b) plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare;

c) administrarea patrimoniului, precum și vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;

d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;

e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora;

f) alocarea creditelor bugetare;

g) sistemul contabil și fiabilitatea acestuia;

h) sistemul de luare a deciziilor;

i) sistemele de conducere și control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme;

j) sistemele informatice”.

Regulamentul de organizare și funcționare a CSM – modificări (Hotărârea CSM nr. 274/2015) was last modified: aprilie 21st, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter