H.G. privind acordarea unor ajutoare de urgență și alte acte normative (aprobate de Guvern)

6 oct. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 803

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ședința de GuvernActele normativeSumar
Proiecte de lege– Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
5 octombrie 2017Ordonanțe– Ordonanță pentru completarea O.U.G. nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule
– Ordonanță pentru completarea art.9 din Legea poliției locale nr. 155/2010
– Ordonanță pentru modificarea și completarea O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia
– Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
– Ordonanță pentru modificarea și completarea O.G. nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru modificarea O.G. nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe
– Ordonanță pentru pentru modificarea și completarea unor acte normative privind organizarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și formarea profesională a adulților
– Ordonanță privind implementarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență „RO-ALERT”
Hotărâri– Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 23 iunie 2017 și la Paris la 5 iulie 2017 între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei semnat la 2 februarie 2007 la București și la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanțarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 locuitori”
– Hotărâre pentru completarea art. 3 din H.G. nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto și a modului de utilizare a acestuia, precum și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, precum și pentru schimbarea sediului Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate
– Hotărâre pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 845/2015 privind stabilirea unor obligații și sancțiuni ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piață produse din lemn, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn
– Hotărâre pentru modificarea punctelor 3.1.3 și 3.2.1 din Strategia privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 403/2013   
– Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin H.G. nr. 67/2016 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităților Bogata, Chețani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduș și Ogra din județul Mureș și pe teritoriul localității Luna din județul Cluj din cadrul obiectivului de investiții de interes național Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea”, precum și modificarea anexei nr. 2 la H.G. nr. 67/2016
– Hotărâre privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor-Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a municipiului București în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor-Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară
– Hotărâre privind actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului S.A
– Hotărâre pentru modificarea art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
– Hotărâre privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și pentru numirea președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilelor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății prin Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel
– Hotărâre privind modificarea denumirii, a datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar, a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului
– Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Sibiu de către domnul Radu Lucian
– Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Sibiu de către doamna Muntean Adela-Maria
– Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Arad de către domnul Damian Vasilică
– Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Giurgiu de către domnul Țîrcă Fabian
– Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Giurgiu de către doamna Puțaru Adriana
– Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență
– Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică
– Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil și darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătății în scopul construirii Spitalului Regional de Urgență Cluj
– Hotărâre privind acordarea de ajutor financiar organizațiilor de producători și altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor și legumelor
– Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru județul Iași
– Hotărâre privind revenirea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, situat în municipiul Craiova, județul Dolj, în administrarea Ministerului Apărării Naționale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 2985, aflat în domeniul public al statului și pentru transmiterea unei părți din acesta, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Sănătății
– Hotărâre privind completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), în ședința din 5 octombrie 2017 au fost adoptate mai multe acte normative.

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

Vă redăm, mai jos, lista detaliată privind respectivele acte normative:

 

Proiecte de lege

– Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

 

Ordonanțe

– Ordonanță pentru completarea O.U.G. nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule;
– Ordonanță pentru completarea art.9 din Legea poliției locale nr. 155/2010;
– Ordonanță pentru modificarea și completarea O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia;
– Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar;
– Ordonanță pentru modificarea și completarea O.G. nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru modificarea O.G. nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe;
– Ordonanță pentru pentru modificarea și completarea unor acte normative privind organizarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și formarea profesională a adulților;
– Ordonanță privind implementarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență „RO-ALERT”;

 

Hotărâri

– Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 23 iunie 2017 și la Paris la 5 iulie 2017 între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei semnat la 2 februarie 2007 la București și la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanțarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 locuitori”;
– Hotărâre pentru completarea art. 3 din H.G. nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto și a modului de utilizare a acestuia, precum și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, precum și pentru schimbarea sediului Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate;
– Hotărâre pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 845/2015 privind stabilirea unor obligații și sancțiuni ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piață produse din lemn, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn;
– Hotărâre pentru modificarea punctelor 3.1.3 și 3.2.1 din Strategia privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 403/2013;   
– Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin H.G. nr. 67/2016 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităților Bogata, Chețani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduș și Ogra din județul Mureș și pe teritoriul localității Luna din județul Cluj din cadrul obiectivului de investiții de interes național Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea”, precum și modificarea anexei nr. 2 la H.G. nr. 67/2016;
– Hotărâre privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor-Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a municipiului București în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor-Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară;
– Hotărâre privind actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului S.A;
– Hotărâre pentru modificarea art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură;
– Hotărâre privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și pentru numirea președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;
– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilelor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății prin Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel;
– Hotărâre privind modificarea denumirii, a datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar, a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului;
– Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Sibiu de către domnul Radu Lucian;
– Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Sibiu de către doamna Muntean Adela-Maria;
– Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Arad de către domnul Damian Vasilică;
– Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Giurgiu de către domnul Țîrcă Fabian;
– Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Giurgiu de către doamna Puțaru Adriana;
– Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență;
– Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;
– Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil și darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătății în scopul construirii Spitalului Regional de Urgență Cluj;
– Hotărâre privind acordarea de ajutor financiar organizațiilor de producători și altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor și legumelor;
– Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru județul Iași;
– Hotărâre privind revenirea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, situat în municipiul Craiova, județul Dolj, în administrarea Ministerului Apărării Naționale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 2985, aflat în domeniul public al statului și pentru transmiterea unei părți din acesta, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Sănătății;
– Hotărâre privind completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007.

Pentru a vedea respectivul comunicat, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

H.G. privind acordarea unor ajutoare de urgență și alte acte normative (aprobate de Guvern) was last modified: octombrie 26th, 2017 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter