H.G. nr. 1.132/2013 privind organizarea şi funcţionarea AADR – modificări (H.G. nr. 712/2019)

18 oct. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 246

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE
Actul modificator

Sumar

H.G. nr. 1.132/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Agenda Digitală a României, precum și de modificare a H.G. nr. 548/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale  (M. Of. nr.  32 din 15 ianuarie 2014)

   

 

H.G. nr. 712/2019 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1.132/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Agenda Digitală a României, precum și de modificare a H.G. nr. 548/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale

(M. Of. nr. 799 din 2 octombrie 2019)

modifică:  art. 5 pct. 2, art. 8 alin. (1)-(2) și alin. (4);

introduce: art. 4 lit. e)-h), art. 5 pct. 25^1-25^5.

 

În M. Of. nr. 799 din 2 octombrie 2019, s-a publicat H.G. nr. 712/2019 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1.132/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Agenda Digitală a României, precum și de modificare a H.G. nr. 548/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări, dar și completări H.G. nr. 1.132/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Agenda Digitală a României, precum și de modificare a H.G. nr. 548/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale  .

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse H.G. nr. 1.132/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Agenda Digitală a României, precum și de modificare a H.G. nr. 548/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale.

 

Conferintele Video Universul Juridic
Art. 4 lit. e)-h) din H.G. nr. 1.132/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Agenda Digitală a României (introdus prin H.G. nr. 712/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4, după lit. d), se introduc patru noi litere, lit. e)-h), cu următorul conținut:

„Obiectivele AADR sunt următoarele:

(…)

e) punerea în practică a interoperabilității tehnice și semantice a sistemelor informatice care furnizează servicii digitale în administrația publică;

f) implementarea de servicii digitale care valorifică mecanisme tehnice de certificare a autenticității și de asigurare a protecției datelor;

g) implementarea tehnologiilor specifice și a modelelor de exploatare partajată a resurselor informatice, pentru susținerea implementării și furnizării serviciilor digitale pe baza platformelor de tip cloud;

h) implementarea și exploatarea mecanismelor de acces la serviciile digitale în regim de mobilitate și de independență față de tehnologia de acces, pentru maximizarea adresabilității acestora”.

 

Art. 5 pct. 2 din H.G. nr. 1.132/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Agenda Digitală a României (modificat prin H.G. nr. 712/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 5, pct. 2 prevedea:

„În realizarea obiectului său de activitate, AADR are următoarele atribuții principale:

(…)

2. Implementează obiectivele Strategiei Agenda Digitală pentru România.”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5, pct. 2 se modifică  și va avea următorul conținut:

„În realizarea obiectului său de activitate, AADR are următoarele atribuții principale:

(…)

2. Oferă sprijin Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale în elaborarea și implementarea strategiilor naționale în domeniul tehnologiei informației și colaborează, cu acordul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, cu toate structurile parlamentare și guvernamentale cu atribuții în domeniul său de activitate, în vederea atingerii obiectivelor strategiilor naționale în domeniul tehnologiei informației”.

 

Art. 5 pct. 25^1-25^5 din H.G. nr. 1.132/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Agenda Digitală a României (introdus prin H.G. nr. 712/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5, după pct. 25, se introduc cinci noi puncte, pct. 25^1-25^5, cu următorul conținut:

În realizarea obiectului său de activitate, AADR are următoarele atribuții principale:

(…)

25^1. Stabilește relații cu mediul academic și cu societatea civilă în vederea consultărilor și pentru derularea unor proiecte pe domenii de interes comun, cu acordul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale.

25^2. Stabilește relații cu mediul de afaceri în vederea consultărilor pe domenii de interes comun și derularea de proiecte de parteneriat public-privat, cu acordul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale.

25^3. Stabilește relații cu entități din străinătate care au competențe și atribuții în domeniul implementării și exploatării serviciilor digitale în administrația publică, cu acordul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale.

25^4. Participă la întâlniri și evenimente organizate, la nivel intern și internațional, și reprezintă România, pe bază de mandat din partea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, în organisme internaționale de cooperare în domeniul său de competență.

 25^5. Exercită rolul de coordonare pentru punerea în aplicare în România a Regulamentului (UE) 2018/1.724 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 octombrie 2018 privind înființarea unui portal digital unic (gateway) pentru a oferi acces la informații, la procedure și la servicii de asistență și de soluționare a problemelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012”.

 

Art. 8 alin. (1)-(2) și alin. (4) din H.G. nr. 1.132/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Agenda Digitală a României (modificat prin H.G. nr. 712/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 8, alin. (1)-(2) și alin. (4) prevedeau:

„(1) Conducerea AADR este asigurată de un președinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului pentru societatea informațională. În activitatea de conducere președintele este ajutat de 2 vicepreședinți, numiți și încadrați în condițiile legii.

(2) Poate ocupa funcția de vicepreședinte persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) are cetățenia română;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate deplină de exercițiu;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

e) are studii universitare de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă;

f) are experiență de minimum 3 ani în funcții de conducere în domenii similare cu domeniul de activitate al AADR;

g) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

h) nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

(…)

(4) Președintele este salarizat la nivelul secretarului de stat. Vicepreședinții sunt salarizați la nivelul directorului general, în condițiile legii”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 8, alin. (1)-(2) și alin. (4) se modifică  și vor avea următorul conținut:

„(1) Conducerea AADR este asigurată de un președinte, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului comunicațiilor și societății informaționale.

(2) În activitatea de conducere, președintele este ajutat de doi vice președinți, cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului comunicațiilor și societății informaționale.

(…)

(4) Președintele este salarizat la nivelul secretarului de stat. Vicepreședinții sunt salarizați la nivelul subsecretarului de stat, în condițiile legii, cu încadrare în prevederile bugetare aprobate annual pentru AADR”.

H.G. nr. 1.132/2013 privind organizarea și funcționarea AADR – modificări (H.G. nr. 712/2019) was last modified: octombrie 18th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter