H.G. nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene – modificări (H.G. nr. 581/2016)

23 aug. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 867

Despre

  • M. Of. nr. 640 din 19 august 2016
  • H.G. nr. 581/2016
  • H.G. nr. 43/2013

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
H.G. nr. 43/2013
(M. Of. nr. 98 din 19 februarie 2013; cu modif. ult.)
H.G. nr. 581/2016
(M. Of. nr. 640 din 19 august 2016)
modifică: art. 7 alin. (2); art. 10^1 alin. (1)
introduce: art. 3 lit. y); art. 6 alin. (3); art. 6^1; art. 7 alin. (3) și (4); art. 7^1 și 7^2; anexele nr. 1, 1^1 și 2
abrogă: art. 10^1 alin. (3)

În M. Of. nr. 640 din 19 august 2016, a fost publicată H.G. nr. 581/2016 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 43/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene.

În continuare, vom prezenta respectivele modificări.

Art. 3 lit. y) din H.G. nr. 43/2013 (modificată prin H.G. nr. 581/2016)

 

Noua reglementare

La art. 3, după lit. x) se introduce o noua literă, lit. y).

Potrivit noii reglementări, art. 3 lit. y) dispune următoarele:

y) îndeplinește atribuția de Organism intermediar pentru implementarea programelor finanțate din fonduri europene prin unitățile din subordine”.

 

Art. 6 alin. (3) din H.G. nr. 43/2013 (modificată prin H.G. nr. 581/2016)

 

Noua reglementare

La art. 6, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3).

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (3) stabilește următoarele:

Prin ordin al ministrului fondurilor europene pot fi înființate grupuri sau colective temporare de lucru ori echipe de proiect pentru realizarea unor activități sau operațiuni în domeniile de competență ale ministerului”.

Conferintele lunii noiembrie
”

 

Art. 6^1 din H.G. nr. 43/2013 (modificată prin H.G. nr. 581/2016)

 

Noua reglementare

După art. 6 se introduce un nou articol, art. 6^1.

Potrivit noii reglementări, art. 6^1 dispune următoarele:

(1) Pentru implementarea proiectelor finanțate prin fonduri nerambursabile, Ministerul Fondurilor Europene poate înființa unități de implementare a proiectului, cu personal angajat în afara organigramei, în condițiile legii.

 (2) Componența, numărul de persoane, regulamentul de organizare și funcționare ale unităților prevăzute la alin. (1), precum și încadrarea și salarizarea personalului aferent se stabilesc prin ordin al ministrului fondurilor europene, în condițiile legii”.

 

Art. 7 alin. (2) din H.G. nr. 43/2013 (modificată prin H.G. nr. 581/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (2) prevedea faptul că numărul maxim de posturi pentru Ministerul Fondurilor Europene este de 931, exclusiv demnitarii și cabinetul ministrului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (2) stabilește următoarele:

(2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Fondurilor Europene și al unităților subordonate este de 1.275 de posturi, exclusiv demnitarii și cabinetul ministrului”.

 

Art. 7 alin. (3) și (4) din H.G. nr. 43/2013 (modificată prin H.G. nr. 581/2016)

 

Noua reglementare

La art. 7, după alin. (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) și (4).

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (3) și (4) dispun următoarele:

(3) Statul de funcții pentru aparatul propriu al Ministerului Fondurilor Europene se aprobă prin ordin al ministrului fondurilor europene.

(4) Repartizarea numărului maxim de posturi pe aparatul propriu și pe structurile subordonate se face prin ordin al ministrului fondurilor europene, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat potrivit alin. (2), în condițiile legii”.

 

Art. 7^1 și 7^2 din H.G. nr. 43/2013 (modificată prin H.G. nr. 581/2016)

 

Noua reglementare

După art. 7 se introduc două noi articole, art. 7^1 și 7^2.

Potrivit noii reglementări, art. 7^1 și 7^2 stabilesc următoarele:

Art. 7^1

(1) Ministerul Fondurilor Europene are în subordine unitățile prevăzute în anexa nr. 1^1.

(2) Structura organizatorică, repartizarea numărului maxim de posturi, statele de funcții și regulamentele de organizare și funcționare pentru unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Fondurilor Europene, prevăzute în anexa nr. 1^1, se aprobă prin ordin al ministrului fondurilor europene.

 (3) Conducătorii unităților prevăzute în anexa nr. 1^1 sunt numiți și eliberați în/din funcție prin ordin al ministrului fondurilor europene, în condițiile legii.

Art. 7^2

(1) Unitățile subordonate Ministerului Fondurilor Europene își desfășoară activitatea în spațiile din cadrul sediilor organismelor intermediare regionale sau în locațiile închiriate, în condițiile legii.

(2) Ministrul fondurilor europene poate redistribui prin ordin, între organisme intermediare și aparatul propriu, posturile repartizate, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat.

(3) Structurile de specialitate din cadrul unităților subordonate, care au corespondent la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, se află în coordonarea metodologică a structurilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al ministerului, pentru îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților ministerului.

(4) Pentru buna desfășurare a concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor din cadrul unităților subordonate, ministerul asigură, prin structurile de specialitate, participarea unui responsabil din aparatul propriu ori de câte ori este necesar”.

 

Art. 10^1 alin. (1) din H.G. nr. 43/2013 (modificată prin H.G. nr. 581/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10^1 alin. (1) stabilea faptul că Ministerul Fondurilor Europene are în dotare un parc auto potrivit dispozițiilor O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare, iar pentru activități specifice de monitorizare și control, numărul de mijloace de transport și consumul de carburanți sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10^1 alin. (1) dispune următoarele:

(1) Ministerul Fondurilor Europene are în dotare un parc auto potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare, iar pentru activități specifice de monitorizare și control, numărul de mijloace de transport este prevăzut în anexa nr. 2”.

 

Art. 10^1 alin. (3) din H.G. nr. 43/2013 (modificată prin H.G. nr. 581/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10^1 alin. (3) prevedea faptul că pentru activități specifice de control în vederea realizării atribuțiilor ce revin organismelor intermediare pentru Programul operațional sectorial „Mediu” se utilizează un număr de 10 autovehicule cu un consum lunar de 500 litri/autovehicul.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10^1 alin. (3) – Abrogat.

 

Alte prevederi relevante din H.G. nr. 581/2016

Potrivit noii reglementări, anexele nr. 1, 1^1 și 2 fac parte integrantă din respectiva hotărâre.

Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la respectiva hotărâre.

După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1^1, care are cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la respectiva hotărâre.

Art. II stabilește faptul că încadrarea în numărul maxim de posturi și în noua structură organizatorică se face cu respectarea termenelor și a regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, prin ordin al ministrului fondurilor europene, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a respectivei hotărâri.

H.G. nr. 43/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene – modificări (H.G. nr. 581/2016) was last modified: august 22nd, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter