H.G. nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Noua casă” – completare (H.G. nr. 63/2024)

2 feb. 2024
Vizualizari: 69

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Hotărârea Guvernului (H.G.) nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Noua casă”

(M. Of. nr. 418 din 18 iunie 2009; cu modif. și compl. ult.)

 

H.G. nr. 63/2024 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la H.G. nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Noua casă”

(M. Of. nr. 97 din 1 februarie 2024)

 

 

introduce: anexa nr. 1: art. 3, alin. (52).

 

În M. Of. nr. 97 din data de 1 februarie 2024 s-a publicat H.G. nr. 63/2024 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la H.G. nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Noua casă”.

Redăm, în cele ce urmează, completarea adusă respectivului act normativ.

Anexa nr. 1 – art. 3 alin. (52)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, în anexa nr. 1 la articolul 3, după alineatul (51) se introduce un nou alineat, alin. (52), cu următorul cuprins:

„(52) Pentru anul 2024 se alocă un plafon al garanțiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, de 1.000 milioane lei”.

În termen de 7 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, finanțatorii care nu au participat în anul precedent în cadrul programului „Noua casă”, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Noua casă”, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, transmit către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii cererile de înscriere în etapa 2024 a programului, precum și solicitările de alocare de plafoane de garantare în funcție de nivelul estimat al finanțărilor pe care le vor acorda în anul 2024 și nivelul costurilor totale, respectiv marja maximă anuală peste nivelul indicelui de referință pentru creditele consumatorilor, pe care le vor aplica finanțărilor acordate în cadrul programului.

 

H.G. nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Noua casă” – completare (H.G. nr. 63/2024) was last modified: februarie 2nd, 2024 by Redacția ProLege
Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.