[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. O.U.G. pentru completarea O.U.G. nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 11 august 2021

11 aug. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 239
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

UPDATE: Actele normative adoptate de Guvern în cadrul ședinței din 11 august 2021

Guvernul României a făcut publică lista proiectelor de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în cadrul ședinței din 11 august 2021, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial (www.gov.ro):

I.    PROIECTE ÎN ANALIZĂ

Campanie Craciun UJmag 2020

– Proiect de Ordonanță de Urgență pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” (PRIMĂ LECTURĂ);

– Proiect de Ordonanță de Urgență privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a (PRIMĂ LECTURĂ);

– Proiect de Ordonanță privind reglementarea unor măsuri 7/3 fiscal – bugetare (PRIMĂ LECTURĂ).

II.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ

− Ordonanță de Urgență pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

− Ordonanță de Urgență privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene;

− Ordonanță de Urgență pentru modificarea art. 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de management de proiect;

− Ordonanță de Urgență pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor privind găzduirea, organizarea și finanțarea Conferinței Plenipotențiarilor a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor;

− Ordonanță de Urgență privind unele măsuri din domeniul pensiilor din sistemul public.

III.    ORDONANȚE

− Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

− Ordonanță privind depozitarea deșeurilor.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

IV.    HOTĂRÂRI

− Hotărâre pentru aprobarea Strategiei militare a României;

− Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naționale „Romtehnica“- S.A., aflată în − Hotărâre Ministerului Apărării Naționale;

− Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Realizare pavilioane noi, lucrări de intervenție și reabilitare rețele utilități în cazarma 1231 Caracal”;

− Hotărâre privind înscrierea imobilului 3445 situat în municipiul Timișoara, județul Timiș, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

− Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 147/2007 pentru aprobarea plății contribuțiilor financiare ale României la bugetele comune ale Agenției Europene de Apărare, Centrului Satelitar al Uniunii Europene și Mecanismului Athena al Uniunii Europene;

− Hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Călărași, Harghita, Hunedoara, Dâmbovița, Sibiu, Buzău, Brașov, Olt, Argeș, Prahova și municipiul București;

− Hotărâre privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, și trecerea unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri, situate în județele Satu Mare, Cluj, Maramureș, Brașov, Giurgiu, Olt, Argeș, Constanța, Sibiu, Vrancea, Bihor și municipiul București din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora;

− Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Realizare baracă metalică și asfaltare drumuri interioare în cazarma 1166 Chitila”;

− Hotărâre privind înscrierea unui imobil situat în orașul Băile Herculane, județul Caraș-Severin, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, modificarea valorii de inventar a imobilului 3465 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

− Hotărâre privind aprobarea nivelului cotizațiilor și taxelor pentru realizarea interconectării cu instituții similare internaționale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum și pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică și histocompatibilitate, în anul 2021;

− Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 459/2004 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicații Speciale ca furnizor de servicii de telecomunicații necesare sistemului informatic unic integrat al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și furnizorilor săi de servicii medicale;

− Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

− Hotărâre privind modul de organizare și funcționare a Sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine;

− Hotărâre pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave în spațiul aerian național;

− Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Modernizare peroane în stația CF Bartolomeu, refacere platforma stației și zonele adiacente ”lucrare de utilitate publică de interes național;

− Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Ploiești-Buzău”, aflate pe raza localităților Râfov, Dumbrava, Drăgănești, Albești-Paleologu, Tomșani, Colgeag, Baba Ana, din județul Prahova;

− Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada de centură București km 0+000 – km 100+900 – Sector Centură Sud – Lot 1, Sector 1 km 52+070 – km 52+770 aferent Centură Nord; Sector 2 km 52+770 – km 69+000 aferent Centură Sud”;

− Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național “Autostrada de centură București km 0+000 – 100+900, Lot 3 Sector 1 km 85+300 – km 100+765 aferent Centură Sud și Sector 2 km 0+000 – km 2+500 aferent Centura Nord, pe raza localităților Joița, din județul Giurgiu și Bragadiru și Ciorogârla, din județul Ilfov;

− Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzută ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 424/2008 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcția autostrăzii București-Brașov, tronsonul București- Ploiești, pe teritoriul localității Voluntari, județul Ilfov”, precum și modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 424/2008;

− Hotărâre privind aprobarea Statutului Companiei Naționale de Investiții Rutiere – S.A.;

− Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 933/2019 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta de ocolire Timișoara-Sud”, precum și modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 933/2019;

− Hotărâre pentru aprobarea atestării unor localități ca stațiuni turistice de interes național, respectiv local, și pentru modificarea anexei nr.5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice;

− Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Națională a Sării S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului;

− Hotărâre pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului național de probațiune din România pentru perioada 2021-2025;

− Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru și a componenței comitetelor de organizare UNESCO;

− Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Baza de Reparații Nave Brăila;

− Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție Județean Alba a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului;

− Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar și alipirea unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne– Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, precum și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării;

− Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanțării unor proiecte și programe din bugetul Fondului pentru mediu;

− Hotărâre privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administrația Fondului pentru Mediu;

− Hotărâre privind înscrierea unor construcții în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

− Hotărâre pentru modificarea Anexelor la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a VIII-a – zone cu resurse turistice;

− Hotărâre pentru aprobarea Programului de acțiuni pe anul 2021 privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic;

− Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov;

− Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a bunului imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad;

− Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire cămin studențesc – Universitatea Politehnică din București, Splaiul Independenței, nr. 290, sector 6, București”;

− Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire Spital Orășenesc, localitatea Sinaia, județul Prahova”;

− Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcții și darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad;

− Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1133/2020 privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2021;

− Hotărâre privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și aflate în administrarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale;

− Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Serviciului Român de Informații, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării acestora;

− Hotărâre privind plata contribuției financiare voluntare a României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina;

− Hotărâre privind scoaterea din inventarul centralizat a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Arad, prevăzute în Anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

− Hotărâre privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la București la 17 mai 2021 și la 6 iulie 2021, la Acordul de împrumut (Proiect de îmbunătățire a serviciilor judiciare) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 februarie 2017 și la 27 februarie 2017;

− Hotărâre privind declararea proiectului de investiții „Conductă de transport gaze naturale Lugașu-Huedin, inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică” ca proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale;

− Hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, pentru protecția populației împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2, prin amenajarea unor puncte de triaj epidemiologic la unități sanitare din județele Alba, Argeș, Galați și Hunedoara.

V.    MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice;

– Memorandum cu tema: Finanțarea în cadrul POIM 2014 – 2020 a proiectelor regionale de dezvoltare a infrastructurii de apă/apă uzată aflate în stadiu avansat de pregătire;

– Memorandum cu tema: Transmiterea listei instalațiilor care intră sub incidența schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, eligibile pentru alocarea cu titlu gratuit și numărul final de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate pentru perioada 2021-2025, la Comisia Europeană.

VI.    RAPOARTE

– Raport privind activitatea Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar în perioada deținerii președinției Comisiei de către Ministerul Justiției (26.06.2020-29.07.2021).

Sursa informației


Conform site-ului oficial (www.gov.ro), Guvernul României a publicat agenda ședinței din 11 august a.c., în cadrul căreia vor fi discutate mai multe proiecte de acte normative:

I. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

− Proiect de Ordonanță de Urgență  pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

− Proiect de Ordonanță de Urgență  privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene;

− Proiect de Ordonanță de Urgență  pentru modificarea art. 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de management de proiect;

− Proiect de Ordonanță de Urgență  pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor privind găzduirea, organizarea și finanțarea Conferinței Plenipotențiarilor a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor.

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

− Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei militare a României;

− Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naționale „Romtehnica”- S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naționale;

− Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Realizare pavilioane noi, lucrări de intervenție și reabilitare rețele utilități în cazarma 1231 Caracal”;

− Proiect de hotărâre privind înscrierea imobilului 3445 situat în municipiul Timișoara, județul Timiș, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

− Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 147/2007 pentru aprobarea plății contribuțiilor financiare ale României la bugetele comune ale Agenției Europene de Apărare, Centrului Satelitar al Uniunii Europene și Mecanismului Athena al Uniunii Europene;

− Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Călărași, Harghita, Hunedoara, Dâmbovița, Sibiu, Buzău, Brașov, Olt, Argeș, Prahova și municipiul București;

− Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, și trecerea unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri, situate în județele Satu Mare, Cluj, Maramureș, Brașov, Giurgiu, Olt, Argeș, Constanța, Sibiu, Vrancea, Bihor și municipiul București din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora;

− Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Realizare baracă metalică și asfaltare drumuri interioare în cazarma 1166 Chitila”;

− Proiect de hotărâre privind înscrierea unui imobil situat în orașul Băile Herculane, județul Caraș-Severin, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, modificarea valorii de inventar a imobilului 3465 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

− Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului cotizațiilor și taxelor pentru realizarea interconectării cu instituții similare internaționale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum și pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică și histocompatibilitate, în anul 2021;

− Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 459/2004 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicații Speciale ca furnizor de servicii de telecomunicații necesare sistemului informatic unic integrat al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și furnizorilor săi de servicii medicale;

− Proiect de hotărâre privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

− Proiect de hotărâre privind modul de organizare și funcționare a Sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine;

− Proiect de hotărâre pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave în spațiul aerian național;

− Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Modernizare peroane în stația CF Bartolomeu, refacere platforma stației și zonele adiacente”lucrare de utilitate publică de interes național;

− Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Ploiești-Buzău”, aflate pe raza localităților Râfov, Dumbrava, Drăgănești, Albești-Paleologu, Tomșani, Colgeag, Baba Ana, din județul Prahova;

− Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada de centură București km 0+000 – km 100+900 – Sector Centură Sud – Lot 1, Sector 1 km 52+070 – km 52+770 aferent Centură Nord; Sector 2 km 52+770 – km 69+000 aferent Centură Sud”;

− Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada de centură București km 0+000 – 100+900, Lot 3 Sector 1 km 85+300 – km 100+765 aferent Centură Sud și Sector 2 km 0+000 – km 2+500 aferent Centura Nord, pe raza localităților Joița, din județul Giurgiu și Bragadiru și Ciorogârla, din județul Ilfov”;

− Proiect de hotărâre privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzută ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 424/2008 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcția autostrăzii București-Brașov, tronsonul București- Ploiești, pe teritoriul localității Voluntari, județul Ilfov”, precum și modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 424/2008;

− Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Companiei Naționale de Investiții Rutiere – S.A.;

− Proiect de hotărâre privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 933/2019 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta de ocolire Timișoara-Sud”, precum și modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 933/2019;

− Proiect de hotărâre pentru aprobarea atestării unor localități ca stațiuni turistice de interes național, respectiv local, și pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice;

− Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Națională a Sării S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului;

− Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului național de probațiune din România pentru perioada 2021-2025;

− Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru și a componenței comitetelor de organizare UNESCO;

− Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Baza de Reparații Nave Brăila;

− Proiect de hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție Județean Alba a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului;

− Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar și alipirea unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne– Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, precum și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării;

− Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanțării unor proiecte și programe din bugetul Fondului pentru mediu;

− Proiect de hotărâre privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administrația Fondului pentru Mediu;

− Proiect de hotărâre privind înscrierea unor construcții în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

− Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexelor la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a VIII-a – zone cu resurse turistice;

− Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului de acțiuni pe anul 2021 privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic;

− Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov;

− Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a bunului imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad;

− Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire cămin studențesc – Universitatea Politehnică din București, Splaiul Independenței, nr. 290, sector 6, București”;

− Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire Spital Orășenesc, localitatea Sinaia, județul Prahova”;

− Proiect de hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcții și darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad;

− Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1133/2020 privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2021;

− Proiect de hotărâre privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și aflate în administrarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale;

− Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Serviciului Român de Informații, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării acestora;

− Proiect de hotărâre privind plata contribuției financiare voluntare a României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina;

− Proiect de hotărâre privind scoaterea din inventarul centralizat a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Arad, prevăzute în Anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

− Proiect de hotărâre privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la București la 17 mai 2021 și la 6 iulie 2021, la Acordul de împrumut (Proiect de îmbunătățire a serviciilor judiciare) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 februarie 2017 și la 27 februarie 2017;

− Proiect de hotărâre privind declararea proiectului de investiții „Conductă de transport gaze naturale Lugașu-Huedin, inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică” ca proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale;

− Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, pentru protecția populației împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2, prin amenajarea unor puncte de triaj epidemiologic la unități sanitare din județele Alba, Argeș, Galați și Hunedoara.

III. MEMORANDUMURI

− Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice;

− Memorandum cu tema: Finanțarea în cadrul POIM 2014-2020 a proiectelor regionale de dezvoltare a infrastructurii de apă/apă uzată aflate în stadiu avansat de pregătire;

− Memorandum cu tema: Transmiterea listei instalațiilor care intră sub incidența schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, eligibile pentru alocarea cu titlu gratuit și numărul final de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate pentru perioada 2021-2025, la Comisia Europeană.

IV. RAPOARTE

− Raport privind activitatea Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar în perioada deținerii președinției Comisiei de către Ministerul Justiției (26.6.2020-29.7.2021).

Sursa informației

🔔Vezi și [UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. H.G. pentru modificarea Anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 21 iulie 2021

[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. O.U.G. pentru completarea O.U.G. nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 11 august 2021 was last modified: august 11th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter