[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. Legea pentru modificarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 4 octombrie 2021

5 oct. 2021
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 188

UPDATE: Acte normative adoptate

Guvernul României a făcut publică lista proiectelor de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 4 octombrie 2021, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial (www.gov.ro):

I. PROIECTE DE LEGI

– Proiect de Lege privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea unor acte normative;

– Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată;

– Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 504/2002 a audiovizualului și a Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia;

Alpha Phone POS aduce profesioniștilor din domeniul juridic 12 luni cu zero comision de administrare la pachetele Alpha Professional

– Proiect de Lege pentru aprobarea plății contribuției anuale a României la bugetul comun al Centrului de Excelență pentru Managementul Crizelor și Răspuns la Dezastre (Crisis Management and Disaster Response Center of Excellence), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte.

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

– Ordonanță de Urgență pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.45/1997privind înființarea Societății „Compania națională de transporturi aeriene române –TAROM” – S.A.;

– Ordonanță de Urgență privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și stabilirea schemei de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022;

– Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii;

– Ordonanță de Urgență pentru modificarea Legii nr. 56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19;

– Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități;

– Ordonanță de Urgență pentru completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

– Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;

– Ordonanță de Urgență privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România.

III. HOTĂRÂRI

– Hotărâre privind condițiile de acordare a despăgubirilor de viață, sănătate și bunuri pentru polițiștii de penitenciare;

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

– Hotărâre privind înscrierea unor imobile situate în comuna Luna, județul Cluj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naționale, modificarea valorii de inventar a imobilului 1833 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre privind înscrierea unor imobile situate în orașul Lipova, județul Arad, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naționale, modificarea valorii de inventar a imobilului 2315 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2795 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, darea în folosința gratuită a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, pe o perioadă de 20 de ani, a unor părți din imobilele 768, 2344, 2795 și 2829, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al  statului și pentru trecerea unei construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor  Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași (UM 0908 Iași) din  domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării;

– Hotărâre privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr.  1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru bunurile aflate în administrarea Regiei Autonome Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.;

– Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

– Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență familiilor persoanelor decedate în urma incendiului de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța;

– Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie;

– Hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiuni preventive privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale în România;

– Hotărâre pentru stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea și protecția, pe teritoriul României, a corespondenței clasificate;

– Hotărâre privind prelungirea perioadei prevăzută în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății;

– Hotărâre privind transmiterea unei părți din imobilul 2297, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administrația Națională „Apele Române”/Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral și modificarea anexelor nr. 4 și 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 3006, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Gala ți, județul Galați și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1391/2006;

– Hotărâre pentru aprobarea Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030;

– Hotărâre privind eliberarea doamnei N.-M. V. din funcția de subprefect al județului Teleorman;

– Hotărâre privind numirea domnului T. F. în funcția de subprefect al județului Teleorman.

IV. MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: Aprobarea participării României în calitate de membru la Consorțiul pentru infrastructură de cercetare a aerosolilor, norilor și gazelor minore înființat ca un Consorțiu European pentru Infrastructură de Cercetare (Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure as a European Research Infrastructure Consortium ) – ACTRIS ERIC;

– Memorandum cu tema: Acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care administrează aeroporturile care în anul 2019 au înregistrat un trafic de pasageri mai mare de 200.000 de pasageri și mai mic de 3 milioane pasageri, pentru depășirea dificultăților financiare cu care se confruntă, cauzate de criza generată de pandemia COVID-19, în baza art. 107 alin.(3) lit. b) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene și a Cadrului temporar pentru măsurile de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei pandemii de COVID-19, promovat de Comisia Europeană.

Sursa informației


Pe pagina oficială (www.gov.ro), Guvernul României a publicat agenda ședinței din 4 octombrie a.c., în cadrul căreia vor fi discutate mai multe proiecte de acte normative:

I. PROIECTE DE LEGI

– Proiect de Lege privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea unor acte normative;

– Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată;

– Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 504/2002 a audiovizualului și a Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia.

II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

– Proiect de Ordonanță de Urgență pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.45/1997privind înființarea Societății „Compania națională de transporturi aeriene române –TAROM” – S.A.

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

– Proiect de Hotărâre privind condițiile de acordare a despăgubirilor de viață, sănătate și bunuri pentru polițiștii de penitenciare;

– Proiect de Hotărâre privind înscrierea unor imobile situate în comuna Luna, județul Cluj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naționale, modificarea valorii de inventar a imobilului 1833 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre privind înscrierea unor imobile situate în orașul Lipova, județul Arad, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naționale, modificarea valorii de inventar a imobilului 2315 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2795 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, darea în folosința gratuită a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, pe o perioadă de 20 de ani, a unor părți din imobilele 768, 2344, 2795 și 2829, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al  tatului și pentru trecerea unei construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor  Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași (UM 0908 Iași) din  domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării;

– Proiect de Hotărâre privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr.  1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru bunurile aflate în administrarea Regiei Autonome Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.

Sursa informației

🔔Vezi și Guvernul României. O.U.G. privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane și alte acte acte normative adoptate în cadrul ședinței din 2 octombrie 2021

[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. Legea pentru modificarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 4 octombrie 2021 was last modified: octombrie 5th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter