[UPDATE: Primele două documente pentru demararea PNRR au fost adoptate] Guvernul României. H.G. pentru modificarea H.G. nr. 558/2020 privind aprobarea Programului Național INNOTECH STUDENT și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 10 noiembrie 2021

11 nov. 2021
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 66

UPDATE: Primele două documente pentru demararea PNRR au fost adoptate

Guvernul României a aprobat primele două documente pentru demararea Programului Național de Redresare și Reziliență al României. Cele două acte aprobate sunt două memorandumuri prin care Guvernul a mandatat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și Ministerul Finanțelor (MF) să semneze Acordul privind contribuția financiară nerambursabilă și Acordul de împrumut dintre Comisia Europeană și România.

În continuare, vă prezentăm lista proiectelor de acte normative adoptate în cadrul ședinței de Guvern, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial (www.gov.ro):

I.    HOTĂRÂRI

– Hotărâre privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației, pentru finanțarea în anul 2021 a unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar de stat;

– Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2020 privind aprobarea Programului Național INNOTECH STUDENT, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020;

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

– Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență;

– Hotărâre privind recunoașterea Asociației „Casa Faenza” ca fiind de utilitate publică;

– Hotărâre pentru retragerea statutului de utilitate publică recunoscut Fundației Împreună;

– Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum Expres Craiova – Pitești și legăturile la drumurile existente”, Tronsonul 3, aflate pe raza localităților Bărăști, Colonești, Optași-Măgura, Priseaca, Scornicești, Tătulești și Valea Mare, din județul Olt;

– Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităților, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum Expres Craiova – Pitești și legăturile la drumurile existente”, Tronsonul 2;

– Hotărâre privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național, fără compensare, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, a terenului forestier în suprafață de 17,8464 ha, în vederea realizării obiectivului de interes național și utilitate publică „Drum expres Craiova – Pitești și legăturile la drumurile existente”, tronsonul 4, aflat pe raza localităților Lunca Corbului, Albota, Costești, Bradu, Suseni și Oarja din județul Argeș;

– Hotărâre privind aprobarea nivelului cotizației pentru realizarea interconectării cu instituții similare internaționale și/sau cu organizații internaționale de schimb de organe, în anul 2021;

– Hotărâre pentru aprobarea deciziei de închidere a Minei Uricani din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Energiei;

– Hotărâre pentru aprobarea deciziei de închidere a Minei Paroșeni din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Energiei;

– Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.406/2021 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021;

– Hotărâre privind modificarea codului de clasificație al unui bun mobil, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum și pentru schimbarea titularului dreptului de administrare al acestuia;

– Hotărâre privind aprobarea modificării denumirii și adresei poștale ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, precum și pentru aprobarea transferului drepturilor dobândite și al obligațiilor asumate prin acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare – exploatare și exploatare petrolieră încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională a Petrolului „Petrom” S.A. București către Societatea Dacian Petroleum SRL;

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

– Hotărâre privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu;

– Hotărâre privind înscrierea unui teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați;

– Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Sediu unități de parchet din municipiul Iași”;

– Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Bazin de înot, municipiul Vatra Dornei, zona Lunca Dornei, județul Suceava”;

– Hotărâre pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Sală Sport Polivalentă 5.000 locuri”, municipiul Constanța, județul Constanța;

– Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Gușoeni, județul Vâlcea;

– Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Sântămăria-Orlea, județul Hunedoara;

– Hotărâre privind aprobarea modelului de steag al comunei Recea, județul Maramureș;

– Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Petrești, județul Satu Mare;

– Hotărâre privind numirea domnului Nădrag Gigi-Gabriel în funcția de subprefect al județului Teleorman;

– Hotărâre privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național a terenului în suprafață de 0,1837 ha și aprobarea ocupării temporare din fondul forestier național a terenului în suprafață de 6,3292 ha, de către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A., pentru proiectul de importanță națională privind rețeaua electrică de transport „Linia electrică aeriană 400 kV, dublu circuit, Cernavodă-Stâlpu și racord în stația Gura Ialomiței”;

– Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „RECOMPARTIMENTARE CLĂDIRE EXISTENTĂ ȘI EXTINDERE CU UN CORP NOU – SECȚIA CLINICĂ NEUROCHIRURGIE – CENTRU DE PATOLOGIE VASCULO-CEREBRALĂ ȘI NEUROCHIRURGIE LA SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CLUJ – NAPOCA”;

– Hotărâre privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății;

– Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Strâmtura, județul Maramureș;

– Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Bordei Verde, județul Brăila;

– Hotărâre privind aprobarea modelului steagului municipiului Satu Mare, județul Satu Mare.

II.    MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: Aprobarea Foii de parcurs privind implementarea la nivel național a Setului comun de instrumente pentru conectivitate;

– Memorandum cu tema: • Actualizarea statutului României, în cadrul Comitetului privind Politicile în Domeniul Mediului al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), respectiv, din cel de „invitat” în cel de „participant” • Transmiterea unei scrisori de manifestare a acestui interes de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor din partea României către Secretariatul General al OCDE

– Memorandum cu tema: aprobarea negocierii și a semnării Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, în valoare de 14.942.153.000 EUR; și semnarea acestuia de cătren ministrul finanțelor;

– Memorandum cu tema: Mandatarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru semnarea Acordului privind contribuția financiară în conformitate cu art. 23 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, pentru finanțarea Planului Național de Redresare și Reziliență a României.

III.    PUNCTE DE VEDERE

– Punct de vedere referitor la propunerea legislativă privind unele măsuri pentru studierea istoriei evreilor și a Holocaustului, inițiată de domnul deputat FCER Silviu Vexler împreună cu un grup de parlamentari PSD, PNL, USR, UDMR, Minorități.

IV.    RAPOARTE

– Raport privind creanțele României la 31 decembrie 2020 provenite din activitatea de export, cooperare economică internațională și alte acțiuni externe, derulate înainte de 31 decembrie 1989;

– Raport privind creanțele României la 30 iunie 2021 provenite din activitatea de export, cooperare economică internațională și alte acțiuni externe, derulate înainte de 31 decembrie 1989.

V.    NOTE

– Notă privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al orașului Beclean, județul Bistrița-Năsăud, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unei suprafețe de teren din domeniul public al orașului Beclean în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii din România;

– Notă referitor la aplicarea prevederilor art.54 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

Sursa informației


Guvernul României a publicat agenda ședinței din 10 noiembrie a.c., în cadrul căreia vor fi discutate mai multe proiecte de acte normative:

I.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI

– Proiect de Hotărâre privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației, pentru finanțarea în anul 2021 a unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar de stat;

– Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2020 privind aprobarea Programului Național INNOTECH STUDENT, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;

– Proiect de Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență;

– Proiect de Hotărâre privind recunoașterea Asociației „Casa Faenza” ca fiind de utilitate publică;

– Proiect de Hotărâre pentru retragerea statutului de utilitate publică recunoscut Fundației Împreună;

– Proiect de Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum Expres Craiova – Pitești și legăturile la drumurile existente”, Tronsonul 3, aflate pe raza localităților Bărăști, Colonești, Optași-Măgura, Priseaca, Scornicești, Tătulești și Valea Mare, din județul Olt;

– Proiect de Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităților, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum Expres Craiova – Pitești și legăturile la drumurile existente”, Tronsonul 2;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național, fără compensare, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, a terenului forestier în suprafață de 17,8464 ha, în vederea realizării obiectivului de interes național și utilitate publică „Drum expres Craiova – Pitești și legăturile la drumurile existente”, tronsonul 4, aflat pe raza localităților Lunca Corbului, Albota, Costești, Bradu, Suseni și Oarja din județul Argeș;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea nivelului cotizației pentru realizarea interconectării cu instituții similare internaționale și/sau cu organizații internaționale de schimb de organe, în anul 2021;

– Proiect de Hotărâre pentru aprobarea deciziei de închidere a Minei Uricani din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Energiei;

– Proiect de Hotărâre pentru aprobarea deciziei de închidere a Minei Paroșeni din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Energiei;

– Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.406/2021 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021;

– Proiect de Hotărâre privind modificarea codului de clasificație al unui bun mobil, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” precum și pentru schimbarea titularului dreptului de administrare al acestuia;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării denumirii și adresei poștale ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, precum și pentru aprobarea transferului drepturilor dobândite și al obligațiilor asumate prin acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare – exploatare și exploatare petrolieră încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională a Petrolului “Petrom” S.A. București către Societatea Dacian Petroleum SRL;

– Proiect de Hotărâre privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu;

– Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2013 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților;

– Proiect de Hotărâre privind înscrierea unui teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați;

– Proiect de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Sediu unități de parchet din municipiul Iași”;

– Proiect de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Bazin de înot, municipiul Vatra Dornei, zona Lunca Dornei, județul Suceava”;

– Proiect de Hotărâre pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Sală Sport Polivalentă 5.000 locuri”, municipiul Constanța, județul Constanța;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Gușoeni, județul Vâlcea;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Sântămăria-Orlea județul Hunedoara;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea modelului de steag al comunei Recea, județul Maramureș;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Petrești, județul Satu Mare;

– Proiect de Hotărâre privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți.

II.    MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: Aprobarea Foii de parcurs privind implementarea la nivel național a Setului comun de instrumente pentru conectivitate

– Memorandum cu tema: • Actualizarea statutului României, în cadrul Comitetului privind Politicile în Domeniul Mediului al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), respectiv, din cel de „invitat” în cel de „participant” • Transmiterea unei scrisori de manifestare a acestui interes de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor din partea României către Secretariatul General al OCDE

– Memorandum cu tema: Stadiul măsurilor necesare îndeplinirii condițiilor favorizante 2021-2027.

III.    PUNCTE DE VEDERE

– Proiect de punct de vedere referitor la propunerea legislativă privind unele măsuri pentru studierea istoriei evreilor și a Holocaustului, inițiată de domnul deputat FCER Silviu Vexler împreună cu un grup de parlamentari PSD, PNL, USR, UDMR, Minorități.

IV.    RAPOARTE

– Raport privind creanțele României la 31 decembrie 2020 provenite din activitatea de export, cooperare economică internațională și alte acțiuni externe, derulate înainte de 31 decembrie 1989;

– Raport privind creanțele României la 30 iunie 2021 provenite din activitatea de export, cooperare economică internațională și alte acțiuni externe, derulate înainte de 31 decembrie 1989.

V.    NOTE

– Notă privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al orașului Beclean, județul Bistrița-Năsăud, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unei suprafețe de teren din domeniul public al orașului Beclean în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii din România.

Sursa informației

🔔Vezi și [UPDATE: Starea de alertă a fost prelungită] Guvernul României. H.G. pentru modificarea H.G. nr. 558/2020 privind aprobarea Programului Național INNOTECH STUDENT și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 8 noiembrie 2021

[UPDATE: Primele două documente pentru demararea PNRR au fost adoptate] Guvernul României. H.G. pentru modificarea H.G. nr. 558/2020 privind aprobarea Programului Național INNOTECH STUDENT și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 10 noiembrie 2021 was last modified: noiembrie 11th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter