Exercitarea căilor de atac în condiţiile legii procesual penale. Respingerea apelurilor declarate de contestatorii condamnaţi ca fiind inadmisibile (NCPP, Constituția României)

1 mart. 2019
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 185

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SP) nr. 7/A/2017

NCPP: art. 275 alin. (2) și (6), art. 421 alin. (2), art. 432 alin. (4); Constituția României: art. 129

Contenciosul administrativ roman Rarincescu

Prin motivele de apel, formulate în scris și transmise prin email, la data de 05 decembrie 2017, s-a solicitat admiterea apelurilor, desființarea Deciziei penale nr. 1500 din 05 octombrie 2017 pronunțată de Curtea de Apel Craiova și rejudecarea de către instanța a cărei hotărâre a fost desființată, cu suspendarea executării pedepsei până la soluționarea contestației în anulare. De asemenea, s-a precizat că instanța nu a dat relevanță declarației autentice a persoanei vătămate C., apreciind că există prezumția legală de împăcare a părților în fața instanței de judecată și nici nu s-a pronunțat cu privire la solicitarea de redozare a pedepsei. În drept, au fost invocate dispozițiile art. 432 alin. (4) și art. 421 alin. (2) C. proc. pen.

Înalta Curte notează că excepția inadmisibilității unei căi de atac are caracter peremptoriu deoarece prin efectele pe care le produce tinde la împiedicarea oricărei judecăți și la stingerea procesului.

Inadmisibilitatea reprezintă o sancțiune procedurală care intervine atunci când părțile implicate în proces efectuează un act pe care legea nu îl prevede sau îl exclude, precum și în situația când se încearcă exercitarea unui drept epuizat pe o altă cale procesuală ori chiar printr-un act neprocesual.

În cauză, contestatorii condamnați E. și D. au formulat, în temeiul art. 426 lit. b) și d) C. proc. pen., contestație în anulare împotriva Deciziei penale nr. 1132 din data de 23 iunie 2017 pronunțate de Curtea de Apel Craiova, în Dosarul nr. x/332/2016, care a fost respinsă, ca nefondată, prin Decizia penală nr. 1500 din 05 octombrie 2017 pronunțată de Curtea de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori, hotărâre ce formează obiectul prezentului apel.

Conform textului indicat de apelanți a fi aplicabil în cauză, respectiv art. 432 alin. (4) C. proc. pen., sentința dată în contestația în anulare este supusă apelului, iar decizia dată în apel este definitivă.

Prin urmare, C. proc. pen. nu prevede posibilitatea exercitării căii de atac a apelului împotriva Deciziei penale nr. 1500 din 05 octombrie 2017 pronunțată de Curtea de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori.

O hotărâre judecătorească nu poate fi atacată pe alte căi decât cele expres prevăzute de lege sau, cu alte cuvinte, căile de atac ale hotărârilor judecătorești nu pot exista în afara legii. Regula are valoare de principiu constituțional, dispozițiile art. 129 din Constituție prevăzând că mijloacele procesuale de atac a hotărârii judecătorești sunt cele prevăzute de lege, iar exercitarea acestora se realizează în condițiile legii.

Astfel, dând eficiență principiului stabilit prin art. 129 din Constituție privind exercitarea căilor de atac în condițiile legii procesual penale, precum și celui privind liberul acces la justiție statuat prin art. 21 din legea fundamentală, respectiv exigențelor art. 6 și art. 13 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale omului, C. proc. pen. a stabilit un sistem coerent al căilor de atac, același pentru toate persoanele aflate în situații juridice identice.

Recunoașterea unei căi de atac în alte situații decât cele prevăzute de legea procesuală constituie o încălcare a principiului legalității acesteia, precum și a principiului constituțional al egalității în fața legii și autorităților și, din acest motiv, apare ca o situație inadmisibilă în ordinea de drept.

Normele procesuale privind sesizarea instanțelor judecătorești și soluționarea cererilor în limitele competenței atribuite prin lege sunt de ordine publică, corespunzător principiului stabilit prin art. 126 din Constituția României.

C. proc. pen. reglementează hotărârile susceptibile de a fi supuse examinării, căile de atac care pot fi exercitate împotriva acestora, termenele de declarare și motivele pentru care se poate cere reformarea hotărârilor.

Pentru aceste considerente, în baza art. 432 alin. (4) C. proc. pen., Înalta Curte de Casație și Justiție va respinge, ca inadmisibile, apelurile declarate de contestatorii condamnați E. și D. împotriva Deciziei penale nr. 1500 din 05 octombrie 2017 pronunțată de Curtea de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori, întrucât acesta a fost formulat împotriva unei hotărâri definitive.

În temeiul art. 275 alin. (2) C. proc. pen., va obliga contestatorii condamnați E. și D. la plata sumei de câte 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

În temeiul art. 275 alin. (6) C. proc. pen., onorariile cuvenite apărătorilor desemnați din oficiu pentru contestatorii condamnați E. și D., în sumă de câte 260 lei, vor rămâne în sarcina statului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Exercitarea căilor de atac în condițiile legii procesual penale. Respingerea apelurilor declarate de contestatorii condamnați ca fiind inadmisibile (NCPP, Constituția României) was last modified: februarie 21st, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter