Exercitarea căii de atac a contestației numai atunci când legea o prevede expres ori când legea nu prevede altfel. Contestație respinsă ca inadmisibilă

27 nov. 2023
Vizualizari: 253
  • Constituţia României: art. 129
  • Constituţia României: art. 21
  • NCPP: art. 275 alin. (2)
  • NCPP: art. 425^1 alin. (1)
  • NCPP: art. 74 alin. (6)

Prin sentința penală nr. 111/F din data de 29 iunie 2022, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a II-a Penală, în dosarul nr. x/2022, în baza art. 74 alin. (1) C. proc. pen., s-a respins, ca nefondată, cererea de strămutare formulată de petentele A., B. și C..

În temeiul art. 275 alin. (2) și (4) C. proc. pen., au fost obligate fiecare petentă la plata sumei de câte 30 de RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 554 din 22 septembrie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Analizând cu prioritate excepția inadmisibilității căii de atac invocată de reprezentantul Ministerului Public, Înalta Curte reține următoarele:

Dând eficiență principiilor legalității căilor de atac și liberului acces la justiție, reglementate de dispozițiile art. 129 și art. 21 din Constituția României, revizuită, precum și exigențelor determinate prin art. 13 din Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale, legea procesual penală a stabilit un sistem coerent al căilor de atac, admisibilitatea acestora fiind condiționată de exercitarea lor potrivit legii, în termenele și pentru motivele reglementate de normele incidente în materie.

Așadar, revine părții interesate obligația sesizării instanțelor de judecată în condițiile legii procesual penale, prin exercitarea căilor de atac apte a provoca un control judiciar al hotărârii atacate.

În prezenta cauză, Înalta Curte constată că a fost sesizată cu o contestație împotriva sentinței prin care s-a soluționat cererea petentelor A., B. și C. privind strămutarea judecării cauzei ce formează obiectul dosarului nr. x/2022, aflat pe rolul Judecătoriei Urziceni.

Însă, potrivit dispozițiilor art. 425^1 alin. (1) C. proc. pen., calea de atac a contestației se poate exercita numai atunci când legea o prevede expres, prevederile articolului fiind aplicabile când legea nu prevede altfel.

Conform dispozițiilor art. 74 alin. (6) din C. proc. pen., sentința pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție sau curtea de apel competentă prin care soluționează o cerere de strămutare nu este supusă niciunei căi de atac.

În raport de aceste dispoziții legale, Înalta Curte constată că legea nu recunoaște calea de atac formulată de contestatorii A., B. și C. împotriva sentinței penale nr. 111/F din data de 29 iunie 2022, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a II-a Penală, în dosarul nr. x/2022.

Exercitarea contestației împotriva unei hotărâri definitive, nesusceptibilă de a face obiectul vreunei căi de atac ordinare sau extraordinare, încălcă coerența sistemului căilor de atac reglementate de lege, dispozițiile ce stabilesc tipul de hotărâri susceptibile a fi atacate, dar și principiul unicității căilor de atac și modul de stabilire a ierarhiei acestora.

Prin urmare, constatând că legea nu prevede nicio cale de atac împotriva hotărârii atacate, în conformitate cu dispozițiile art. 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. a) teza a II-a C. proc. pen., Înalta Curte va respinge, ca inadmisibilă, contestația formulată de contestatorii A., B. și C. împotriva sentinței penale nr. 111/F din data de 29 iunie 2022, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a II-a Penală, în dosarul nr. x/2022.

Reținând culpa procesuală a părților în formularea prezentei contestații, în baza art. 275 alin. (2) C. proc. pen., va obliga contestatorii la plata sumei de câte 100 RON fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Sursa informației: www.scj.ro.

Exercitarea căii de atac a contestației numai atunci când legea o prevede expres ori când legea nu prevede altfel. Contestație respinsă ca inadmisibilă was last modified: noiembrie 26th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.