Domeniile de activitate şi procedura pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfăşoare programe de formare profesională a adulţilor în sistem on-line – publicare (OMMPS nr. 1149/2020)

29 iul. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 83

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ

Sumar

Ordinul Ministrului muncii și protecției sociale (OMMPS) nr. 1149/2020 privind stabilirea domeniilor de activitate și a procedurii pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfășoare programe de formare profesională a adulților în sistem on-line

(M. Of. nr. 669 din 28 iulie 2020)

Se stabilesc domeniile de activitate, precum și procedura pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfășoare programe de formare profesională a adulților în sistem on-line.

 

 

În M. Of. nr. 669 din 28 iulie 2020 s-a publicat OMMPS nr. 1149/2020 privind stabilirea domeniilor de activitate și a procedurii pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfășoare programe de formare profesională a adulților în sistem on-line.

Astfel, prin respectivul act normativ se stabilesc domeniile de activitate, precum și procedura pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfășoare programe de formare profesională a adulților în sistem on-line.

 

În continuare, vă prezentăm cele mai importante dispoziții ale OMMPS nr. 1149/2020 privind stabilirea domeniilor de activitate și a procedurii pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfășoare programe de formare profesională a adulților în sistem on-line.

 

Structura

 

Pachet: Principiile procedurei judiciare

– Anexa nr. 1 („Domeniile de activitate pentru care se poate acorda avizul comisiilor de autorizare în vederea desfășurării programelor de formare profesională autorizate în sistem on-line”);

– Anexa nr. 2 („Procedură pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfășoare programe de formare profesională a adulților în sistem on-line”);

– Anexa nr. 3 („Instrucțiuni privind notificarea pentru desfășurarea programelor de formare profesională în sistem on-line de către furnizorii de formare profesională autorizați”);

Cap. I („Derularea programelor autorizate de formare profesională în sistem on-line”);

Cap. II („Organizarea examenului de absolvire a programelor autorizate de inițiere, specializare și perfecționare desfășurate în sistem on-line”);

Cap. III („Dispoziții tranzitorii”).

 

Prezentare generală

 

Potrivit art. 1 alin. (1) din respectiva procedură, furnizorii de formare profesională care doresc să organizeze programe de specializare sau perfecționare în sistem on-line, pentru care eliberează certificate de absolvire cu recunoaștere națională, trebuie să se autorizeze, cu respectarea condițiilor prevăzute de respectiva procedură.

Astfel, vor trebui îndeplinite următoarele condiții de eligibilitate:

– să fie legal constituiți;

– să aibă prevăzute în statut sau, după caz, în actul de înființare activități de formare profesională;

– să își îndeplinească obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor datorate, potrivit legislației în vigoare.

Potrivit art. 3, autorizarea furnizorilor de formare profesională se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioadă de 4 ani, iar criteriile de evaluare a furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării au în vedere următoarele elemente:

– programul de formare profesională;

– resursele necesare desfășurării programului de formare profesională;

– experiența furnizorului de formare profesională și rezultatele activității lui anterioare obținerii autorizării sau în alte programe de formare profesională pe care le-a realizat, dacă este cazul.

Cererea de autorizare, însoțită de dosarul de autorizare, se depune prin poșta electronică, direct sau prin poștă cu confirmare de primire, la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare din județul în care furnizorul de formare profesională are sediul social. Fiecare filă a dosarului de autorizare este numerotată, iar pe ultima pagină se consemnează numărul de file existente, sub semnătura reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională, iar prima pagină din dosarul de autorizare este opisul.

Conform art. 10, procedura de autorizare se declanșează la data înregistrării cererii de autorizare în Registrul de evidență a cererilor de autorizare. Pe de altă parte, dacă se constată nereguli ale documentației depuse, secretariatul tehnic comunică acest fapt furnizorului de formare profesională care a solicitat autorizarea, în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii de autorizare. Furnizorul de formare profesională are o singură dată posibilitatea de a remedia aceste nereguli, în termen de 30 de zile de la data notificării.

Autorizația se eliberează de către secretariatul tehnic reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională, în maxim 15 zile de la data comunicării deciziei de autorizare, fiind valabilă 4 ani de la data deciziei de autorizare.

De asemenea, furnizorii de formare profesională autorizați care solicită organizarea și în sistem on-line a activităților prevăzute la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 97/2020, au obligația de a notifica comisia de autorizare. Notificarea comisiei de autorizare se face cu minim 10 zile lucrătoare înainte de data estimată a începerii activității și cuprinde obligatoriu și cumulativ următoarele informații:

– mijloacele și metodele prin care se asigură transmiterea și asimilarea cunoștințelor și formarea deprinderilor necesare ocupației respective, teoretice și practice, după caz;

– calendarul și orarul desfășurării activităților de formare profesională;

– dotările, echipamentele și materialele necesare formării;

– procedura de evaluare în conformitate cu obiectivele specifice programului de formare profesională autorizat;

– modalitățile de înregistrare și stocare a activităților de formare derulate în sistem on-line, precum și a activității fiecărui participant la program;

– datele de acces al comisiei de autorizare la programul de formare profesională desfășurat în sistem on-line.

Domeniile de activitate și procedura pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfășoare programe de formare profesională a adulților în sistem on-line – publicare (OMMPS nr. 1149/2020) was last modified: iulie 29th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter