Dezbaterile în cadrul unei cereri de revizuire. Admisibilitatea revizuirii şi faptele pe care se întemeiază (NCPC)

8 dec. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 398
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SC II) nr. 371/2021

NCPC: art. 509 alin. (1) pct. 8, art. 513 alin. (3), art. 517 alin. (2)

Campanie Craciun UJmag 2020

Înalta Curte de Casație și Justiție subliniază că revizuirea, fiind o cale extraordinară de atac, dispozițiile legale care o reglementează sunt de strictă interpretare, astfel că exercitarea ei nu poate avea loc decât în cazurile și în condițiile prevăzute în mod expres de lege.

Potrivit dispozițiilor art. 513 alin. (3) C. proc. civ. dezbaterile în cadrul unei cereri de revizuire sunt limitate la admisibilitatea revizuirii și la faptele pe care se întemeiază.

Prin urmare, în cadrul acestei căi de retractare se analizează prioritar condițiile de admisibilitate, cadru în care nu se repun în discuție și nu se cercetează chestiuni ce țin de fondul cauzei, ci se verifică aspecte procedurale vizând îndeplinirea condițiilor de admisibilitate.

Potrivit dispozițiilor art. 509 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. „Revizuirea unei hotărâri pronunțate asupra fondului sau care evocă fondul poate fi cerută dacă există hotărâri definitive potrivnice, date de instanțe de același grad sau de grade diferite, care încalcă autoritatea de lucru judecat a primei hotărâri”.

Rezultă că revizuirea pentru contrarietate de hotărâri este admisibilă dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: existența unor hotărâri judecătorești definitive, care să fie potrivnice (contradictorii); hotărârile judecătorești să fie pronunțate în dosare diferite: să existe tripla identitate de părți, obiect și cauză; în cel de-al doilea proces să nu se fi invocat excepția autorității de lucru judecat sau, dacă a fost invocată, să nu se fi analizat.

Rațiunea reglementării menționate o constituie necesitatea de a se înlătura încălcarea autorității lucrului judecat, atunci când instanțele au dat soluții contrare în dosare diferite, dar care privesc aceeași pricină, având aceeași cauză, același obiect și aceleași părți.

În speță, revizuenta a solicitat instanței anularea deciziei civile nr. 317/R din 15 septembrie 2020 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, secția a II-a civilă, în dosarul nr. x/2018, în temeiul dispozițiilor art. 509 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., susținând că aceasta este potrivnică și încalcă autoritatea de lucru judecat a deciziei civile nr. 757/R din 4 noiembrie 2019 a Curții de Apel Timișoara, secția a II-a civilă, pronunțată în dosarul nr. x/2018.

În aplicarea dispozițiilor art. 513 alin. (3) din C. proc. civ., Înalta Curte constată că prezenta cerere de revizuire este inadmisibilă, întrucât nu sunt îndeplinite, în mod cumulativ, condițiile expres cerute de lege.

Revizuenta arată că există o pretinsă contrarietate între hotărâri definitive pronunțate, în spețe similare (iar nu identice), de Curtea de Apel Timișoara, secția a II-a civilă, în privința altor persoane, cauze soluționate în contradictoriu cu alte pârâte.

Din examinarea conținutului cererii de revizuire, se reține că revizuenta invocă faptul că, la nivelul Curții de Apel Timișoara există practică judiciară neunitară, pronunțându-se hotărâri judecătorești contradictorii în pricini având ca obiect pretenții în baza aceluiași temei juridic.

Or, practica neunitară a instanțelor datorată aplicării și interpretării greșite a unor norme de drept material nu poate constitui motiv de revizuire în temeiul art. 509 alin. (1) pct. 8. din C. proc. civ., această cale de atac neavând menirea de a remedia astfel de situații.

Remediul practicii neunitare rămâne pronunțarea unei decizii în interesul legii, însă, date fiind efectele unei astfel de decizii, chiar și aceasta ar fi lipsită de orice finalitate în privința situației revizuentei, întrucât art. 517 alin. (2) C. proc. civ. prevede că soluțiile care se pronunță în interesul legii nu au efect asupra hotărârilor judecătorești examinate și nici cu privire la situația părților din acele procese.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Scopul reglementării cazului de revizuire prevăzut de art. 509 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. nu este cel al îndreptării hotărârilor greșite prin anularea acestora și pronunțarea altora, ci respectarea principiului autorității de lucru judecat, prin restabilirea situației determinate de nesocotirea acestuia, premisă ce nu se verifică în speță.

Înalta Curte constată că demersul judiciar al revizuentei nu a fost determinat de existența unei hotărâri judecătorești potrivnice în sensul dispoziției legale mai sus amintite, ci de nemulțumirea acesteia față de soluția nefavorabilă pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, spre deosebire de soluția pronunțată de aceeași instanță într-o cauză similară.

Totodată, una dintre condițiile de admisibilitate este aceea ca în cel de-al doilea proces să nu se fi invocat excepția autorității de lucru judecat sau, dacă a fost invocată, instanța să fi omis să se pronunțe asupra ei. Dacă instanța sesizată cu cea de-a doua acțiune a respins excepția autorității de lucru judecat, această apărarea nu mai poate fi reiterată pe calea revizuirii, deoarece s-ar opune tocmai puterea de lucru judecat a hotărârii date asupra primei acțiuni.

În litigiul finalizat prin hotărârea a cărei revizuire se solicită, Curtea de Apel Timișoara, examinând recursul formulat de reclamanta COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM S.A., a avut în vedere autoritatea de lucru judecat a problemelor de drept dezlegate prin decizia civilă nr. 757/R din 4 noiembrie 2019 a Curții de Apel Timișoara, secția a II-a civilă, pronunțată în dosarul nr. x/2018.

Curtea de Apel Timișoara a reținut că puterea de lucru judecat a deciziei civile nr. 757/R/04.11.2019 pronunțate de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. x/2018, de care se prevalează recurenta prin notele scrise depuse în data de 15.09.2020, nu poate determina admiterea recursului dedus judecății, în speță nefiind incidentă această instituție juridică.

În acest context, s-a arătat că prin decizia la care a făcut referire recurenta nu au fost dezlegate anterior anumite aspecte litigioase în raporturile dintre părțile prezentului proces, fără posibilitatea de a se statua diferit, ci Curtea de Apel Timișoara a tranșat definitiv un alt litigiu în care societatea reclamantă acționase în judecată o altă persoană, nicidecum pe pârâtul intimat, astfel că nu se pune problema menținerii unei consecvențe în judecată, în sensul că ceea ce s-a constatat și statuat printr-o hotărâre anterioară să nu fie contrazis printr-o altă hotărâre ulterioră.

Așadar, în cel de-al doilea litigiu a fost analizată autoritatea de lucru judecat a deciziei invocate, astfel încât părțile în cauză nu o mai pot reitera pe calea revizuirii, pentru că se opune principiul autorității lucrului judecat, care garantează respectarea principiului securității raporturilor juridice, în mod expres consacrat, atât în doctrina și practica judiciară a instanțelor naționale, cât și în jurisprudența europeană, motiv pentru care revizuirea apare ca inadmisibilă și din această perspectivă.

Pentru aceste considerente, constatând că în cauză nu sunt incidente dispozițiile art. 509 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., Înalta Curte de Casație și Justiție va respinge ca inadmisibilă cererea de revizuire formulată de revizuenta COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM S.A. împotriva deciziei civile nr. 317/R din 15 septembrie 2020 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, secția a II-a civilă, în dosarul nr. x/2018.

Sursa informației: www.scj.ro.

Dezbaterile în cadrul unei cereri de revizuire. Admisibilitatea revizuirii și faptele pe care se întemeiază (NCPC) was last modified: decembrie 8th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.