Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 16/2023 (M. Of. nr. 112/08.02.2024): Art. 31 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

9 feb. 2024
301 views

Decizia ÎCCJ

Complet ÎCCJAct normativSumar
Decizia ÎCCJ nr. 16/2023

(M. Of. nr. 112 din 8 februarie 2024)

Complet RILArt. 31 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002În ipoteza formulării unei plângeri contravenționale, dispozițiile legale invocate nu exclud de la aplicare prevederile art. 204 alin. (1) din Codul de procedură civilă.

 

În M. Of. nr. 112 din data de 8 februarie 2024 s-a publicat Decizia nr. 16/2023 privind recursul în interesul legii în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 31 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, Înalta Curte a statuat că asistentul personal nu beneficiază de sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare.

Obiectul recursului în interesul legii

Art. 31 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002

„Art. 31

(1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia”.

Cod procedură civilă

„Art. 204

(1) Reclamantul poate să își modifice cererea și să propună noi dovezi, sub sancțiunea decăderii, numai până la primul termen la care acesta este legal citat. În acest caz, instanța dispune amânarea pricinii și comunicarea cererii modificate pârâtului, în vederea formulării întâmpinării, care, sub sancțiunea decăderii, va fi depusă cu cel puțin 10 zile înaintea termenului fixat, urmând a fi cercetată de reclamant la dosarul cauzei”.

Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 16/2023

Prin Decizia nr. 16/2023, ÎCCJ (Complet RIL) a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Cluj și, în consecință, stabilește că: „În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 31 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în ipoteza formulării unei plângeri contravenționale, dispozițiile legale mai sus invocate nu exclud de la aplicare prevederile art. 204 alin. (1) din Codul de procedură civilă”.

 

Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 16/2023 (M. Of. nr. 112/08.02.2024): Art. 31 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor was last modified: februarie 9th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.