[CUM A FOST] Conferința [Inter]națională de Drept Civil. Familia. Ediția a VI-a: În căutarea echilibrului dintre nevoile prezentului și experiența trecutului

206       0

[CUM A FOST] Conferința [Inter]națională de Drept Civil. Familia. Ediția a VI-a: În căutarea echilibrului dintre nevoile prezentului și experiența trecutului 📅 10 - 11 noiembrie 2023 [CUM A FOST] Conferința [Inter]națională de Drept Civil. Familia. Ediția a VI-a: În căutarea echilibrului dintre nevoile prezentului și experiența trecutului

Data 10 - 11 noiembrie 2023
Locația Sala „Constantin Stoicescu”, Facultatea de Drept, Universitatea din București

Revista de Dreptul Familiei, în parteneriat cu Facultatea de Drept a Universității din București și Grupul editorial Universul Juridic, a organizat, în zilele de 10-11 noiembrie 2023, a VI-a ediție a Conferinței [Inter]naționale de Drept Civil. Familia, sub genericul În căutarea echilibrului dintre nevoile prezentului și experiența trecutului. 

 Evenimentul s-a desfășurat în Sala „Constantin Stoicescu”, Facultatea de Drept, Universitatea din București, fiind transmis și online în decursul celor două zile, pe portalul www.universuljuridic.ro, timp de aproape 14 ore. 

 Evenimentul a format obiectul procedurii de aprobare, în principiu, de către INPPA, conferința fiind inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se acordă după încheierea conferinței, în baza prevederilor Metodologiei de recunoaștere a activităților de pregătire profesională continuă, aprobate de Consiliul UNBR. 

 Organizatorii științifici ai conferinței au fost prof. univ. dr. Călina Jugastru, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, jud. dr. Ioan Ilieș Neamț, Tribunalul Maramureș, și lect. asociat Bogdan Dumitru Moloman, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. 

 În cadrul lucrărilor conferinței au luat cuvântul invitați din 7 jurisdicții: Argentina, Brazilia, Canada, Cuba, Mexic, România și Spania, lectori care se bucură de o largă recunoaștere profesională și care au abordat, dintr-o perspectivă pluridisciplinară, cele mai noi teme de interes pentru relațiile de familie. 

 

 De asemenea, pentru a recunoaște contribuțiile la cercetarea în domeniul dreptului familiei și în scopul promovării excelenței, a avut loc și cea de-a doua ediție a Galei de decernare a premiilor Revistei de Dreptul Familiei. Totodată, cu același prilej, au fost lansate și edițiile Revistei de Dreptul Familiei nr. 1/2023, respectiv nr. 2/2023. 

 Partenerii evenimentului au fost societățile Țuca Zbârcea & Asociații, MOLOMAN, LAZĂR ȘI ASOCIAȚII, Wolters Kluwer România, Tudor. Personal Tailor și Lara Sweets. 

Prima zi a conferinței a fost deschisă de cuvântul de bun sosit al reprezentantului gazdei seriei de conferințe, prof. univ. dr. Radu Rizoiu, prodecan, Facultatea de Drept, Universitatea din București, urmat de reprezentantul co-organizatorilor, jud. Evelina Oprina, directorul editorial al Grupului Universul Juridic. În partea introductivă s-au adresat asistenței fizice și online atât redactorul-șef al Revistei de Dreptul Familiei, jud. dr. Ioan Ilieș Neamț, cât și redactorul-șef adjunct al Revistei de Dreptul Familiei, lect. asociat Bogdan Dumitru Moloman.

Un moment special al primei zile l-a reprezentat intervenția directă a acad. dr. h.c., prof. univ. emerit dr. Liviu Pop, cel care a ales să vorbească audienței despre „Obligația sau răspunderea subsidiară pentru prejudiciul cauzat prin fapta ilicită săvârșită de o persoană lipsită de discernământ”. 

 În semn de nespusă prețuire, colegiul de conducere al Revistei de Dreptul Familiei a decis să decerneze acestuia un PREMIU de ONOARE pentru contribuția fundamentală și inestimabilă la Știința Dreptului. 

 Panelul I a fost moderat lect. asociat Bogdan Dumitru Moloman, redactor-șef adjunct al Revistei de Dreptul Familiei. 

Au luat cuvântul următorii speakeri, cu temele lor liber alese: 

– Conf. univ. dr. Cristina NICOLESCU, Facultatea de Drept, Universitatea din București: Dileme juridice și morale referitoare la maternitatea de substituție în context transfrontalier. Repere esențiale ale jurisprudenței CEDO 

 – Conf. univ. dr., notar public Adina R. MOTICA și conf. univ. dr., av. Lavinia TEC, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara: Cordonul ombilical și maternitatea de substituție: nodul gordian al filiației 

 – Dr. Cristiana Mihaela CRĂCIUNESCU, formator în cadrul Institutului Național al Magistraturii: Câteva considerații privind respectarea interesului superior al copilului în stabilirea filiației 

 – Jud., asist. univ. dr. Stela STOICESCU, Tribunalul București; Facultatea de Drept, Universitatea din București: Imprescriptibilitatea acțiunii în tăgada paternității introdusă de către tatăl biologic: între principiul legalității și interesul superior al minorului 

 A urmat lansarea edițiilor Revistei de Dreptul Familiei nr. 1/2023 și nr. 2/2023, iar, după pauza de masă, cei prezenți s-au bucurat de derularea celui de-al doilea panel al conferinței, moderat de jud. Ioan Ilieș NEAMȚ, Tribunalul Maramureș. 

 Au conferențiat, rând pe rând, următorii: 

– Notar public drd. Andreea BOAR și asist. univ. dr. Flavius Alexandru BOAR, Facultatea de Drept, Universitatea din București: Lichidarea regimului matrimonial. Natura juridică. Dileme recente și raportări la trecut 

 – Av. Dana BUSINI, Țuca Zbârcea & Asociații, București: Art. 8 CEDO și relațiile personale dintre minor și părintele cu care acesta nu locuiește. Aspecte practice 

 – Conf. univ. dr., av. Florin MANGU, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara: Despre pacientul minor 

 – Jud. Andreea Florina MATEESCU, Curtea de Apel București: Aspecte civile ale răpirii internaționale de copii 

 – Jud. dr. Anca Magda VOICULESCU, Tribunalul București: Medierea în răpirile internaționale de minori 

  Festivitatea de decernare a Premiilor Revistei de Dreptul Familiei (ediția a II-a) a adus în atenția publică trei distincții importante: 

 – Premiul „Ion P. Filipescu”acordat unei personalități care s-a remarcat prin contribuția la știința dreptului familiei, pentru întreaga activitate, OPERA OMNIA – prof. univ. dr. Marieta Avram, Facultatea de Drept, Universitatea din București. Premiul a fost anunțat de conf. univ. dr. Adina R. Motica, iar Laudatio a fost rostit de către conf. univ. dr. Cristina Nicolescu. 

 – Premiul „Ioan Albu” – acordat pentru cea mai bună carte publicată în materia dreptului familiei în perioada 1 octombrie 2021–30 septembrie 2023 – lect. asociat Bogdan Dumitru Moloman, pentru lucrarea „Codul civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534. Comentarii, explicații și jurisprudență, ed. a II-a, revăzută și adăugită”, publicată în anul 2022 la Editura Universul Juridic din București. Premiul a fost anunțat de conf. univ. dr. Codruța Hageanu, iar Laudatio a fost rostit de către prof. univ. dr. Marieta Avram. 

 – Premiul „Eugen A. Barasch” acordat pentru cel mai bun și valoros studiu publicat în paginile Revistei de Dreptul Familiei – jud. dr. Ioan Ilieș Neamț pentru studiul „A fost de bunăvoie și nesilit de nimeni, dar m-am înșelat. Despre divorțul din culpă și culpa din divorț”, publicat (partea I) în Revista de Dreptul Familiei nr. 2/2021 și (partea a II-a) în Revista de Dreptul Familiei nr. 1/2022. Premiul a fost anunțat de conf. univ. dr. Lucia Irinescu, iar Laudatio a fost rostit de către conf. univ. dr. Adina R. Motica. 

 După pauza de cafea a urmat Panelul III, moderat de jud. dr. Ioan Ilieș NEAMȚ
și lect. asociat Bogdan Dumitru MOLOMAN, care au permis intervenții internaționale de prestigiu.
  

– Prof. univ. dr. João Ricardo AGUIRRE, Facultatea de Drept, Universitatea Presbiteriana Mackenzie, Brazilia: Children’s internet use and parental responsability 

 – Prof. univ. dr. Javier CARRASCOSA GONZÁLEZ, Facultatea de Drept, Universitatea din Murcia, Spania: Surrogate mother and private international law: an odyssey 

 – Dr. Nicolás ESPEJO YAKSIC, Centrul de Studii Constituționale al Curții Supreme de Justiție din Mexic: The constitutionalisation of family law in Latin America 

 – Prof. univ. dr. Matilde CUENA CASAS, Facultatea de Drept, Universitatea Complutense din Madrid, Spania: Compensación por trabajo doméstico en el régimen de separación de bienes 

 – Prof. univ. dr. Aída KEMELMAJER DE CARLUCCI, Facultatea de Drept, Universitatea Națională Cuyo, Argentina: La razonabilidad en el derecho de las familias 

 – Prof. univ. dr. Alain ROY, Facultatea de Drept, Universitatea din Montréal, Canada: La réforme de l’autorité parentale en droit québécois: un virage justifié par l’intérêt de l’enfant 

 – Prof. univ. dr., notar Leonardo B. PÉREZ GALLARDO, Facultatea de Drept, Universitatea La Habana, Cuba: La gestación solidaria en el Código de las familias de Cuba: las tres llaves de su blindaje 

  Cea de-a doua zi, sâmbătă, 11 noiembrie 2023, a fost rezervată Panelurilor IV și V. 

Panelul IV a fost moderat de jud. dr. Ioan Ilieș NEAMȚ, care a oferit microfonul următorilor lectori: 

– Prof. univ. dr., Dan Andrei POPESCU, Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca: Mutabilitatea involuntară a regimului matrimonial ca efect al modificării legii aplicabile acestuia. Reflecții din practica notarială 

– Conf. univ. dr. Lucia IRINESCU, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași: Parteneriatul civil – o viitoare instituție în dreptul românesc modern? 

 – Lect. asociat Bogdan Dumitru MOLOMAN, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca: „Dezgroapă” CCR o atribuție a autorității tutelare? Sau… cine deține (totuși) calitatea procesuală activă în decăderea din exercițiul drepturilor părintești? 

 – Av. Ramona TATARICI, ,,Moloman, Lazăr și Asociații”, București: Infracțiunea de nerespectare a măsurilor privind încredințarea (exercitarea autorității părintești) minorului. Aspecte teoretice și practice 

  A urmat o sesiune mult așteptată de lansări de carte, în prezența autorilor: 

 *Dreptul familiei, ed. a II-a, Ed. Solomon, București, 2023 – Autor: conf. univ. dr. Cristina NICOLESCU 

*Dreptul civil al familiei. Raporturile nepatrimoniale. Curs teoretic și practic, ed. a IV-a, revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2023 – Autor: conf. univ. dr. Adina R. MOTICA

*Dreptul familiei, ed. a 3-a, revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2023 – Autor: conf. univ. dr. Cristina Codruța HAGEANU 

*Legislația familiei adnotată, ed. a II-a, revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2023 – Autor: lect. asociat Bogdan Dumitru MOLOMAN 

 În fine, Panelul V a fost moderat de lect. asociat Bogdan Dumitru MOLOMAN, redactor-șef adjunct al Revistei de Dreptul Familiei, care a dat cuvântul următorilor invitați: 

 – Prof. univ. dr., av. Marieta AVRAM, Facultatea de Drept, Universitatea din București: Despre modalitățile de separație a părinților. Propuneri de lege ferenda 

 – Conf. univ. dr., av. Oana GHIȚĂ, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: Echitate și independență între soți – dreptul la compensație 

 – Conf. univ. dr., jud. Codruța HAGEANU, Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu: Test, testare și noile semnificații sau copilăria pierdută 

 – Jud. dr. Ioan Ilieș NEAMȚ, Tribunalul Maramureș: Ce-am avut și ce –(n)am pierdut la divorț: locuința familiei 

 – Av. drd. Alin-Ioan AXENTE, Facultatea de Drept, Universitatea din București; „Axente, Ștefănescu SPARL” București: Societatea înființată de către un soț cu aporturi 

 Având în vedere prevederile legale în materia protecției datelor cu caracter personal, vă informăm că la evenimentul la care urmează să participați există posibilitatea să se realizeze filmări/fotografii. Totodată, este posibil ca aceste materiale să fie transmise live și în reluare pe universuljuridic.ro, să se regăseasca în arhivele Universul Juridic, precum și promovate pe site-urile și pe rețelele noastre de socializare – Facebook, Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn etc. De asemenea, aceste inregistrari/clipuri/fotografii vor putea fi preluate si de catre partenerii contractuali si/sau media ai Universul Juridic SRL cu diseminare pe retele de socializare, posturi tv, site-uri proprii, clipuri promo, etc.

[CUM A FOST] Conferința [Inter]națională de Drept Civil. Familia. Ediția a VI-a: În căutarea echilibrului dintre nevoile prezentului și experiența trecutului was last modified: noiembrie 28th, 2023 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: