[UPDATE: Rezultate] CSM. Examen de capacitate al judecătorilor stagiari și procurorilor stagiari (octombrie 2023-februarie 2024)

20 feb. 2024
4.373 views

Update: Rezultate 

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat rezultatele obținute de candidați, în urma soluționării contestațiilor, la proba scrisă din cadrul examenului de capacitate al judecătorilor stagiari și procurorilor stagiari.

Publicăm rezultatele după cum urmează:

Rezultate după contestații proba scrisă judecători;

Rezultate după contestații proba scrisă procurori.

Sursa informației


Update: Rezultate inițiale

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat rezultatele inițiale la proba scrisă din cadrul examenului de capacitate al judecătorilor stagiari și procurorilor stagiari.

Publicăm rezultatele după cum urmează:

Rezultate inițiale proba scrisă – candidații judecători;

Rezultate inițiale proba scrisă – candidații procurori.

Sursa informației


Update: Bareme definitive

Consiliul Superior al Magistraturii informează că baremele stabilite de comisia de elaborare a subiectelor la disciplina drept civil și drept procesual civil, respectiv la disciplina drept penal și drept procesual penal, publicate anterior, devin bareme definitive, având în vedere că nu au fost formulate contestații.

Baremele sunt disponibile în secțiunile de mai jos.

Sursa informației


Update: Subiecte/Barem

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat subiectele și baremul aferente probei scrise din cadrul examenului de capacitate al judecătorilor stagiari și procurorilor stagiari, desfășurat în 31 ianuarie 2024.

Publicăm subiectele și baremul, după cum urmează:

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Subiecte și barem – Drept penal și Drept procesual penal – judecători;

Subiecte și barem – Drept penal și Drept procesual penal – procurori.

Candidații pot trimite contestațiile la barem în termen de 24 de ore de la afișarea baremului, prin e-mail, la adresa druo@csm1909.ro.

Sursa informației


Update: Subiecte/Barem

Institutul Național al Magistraturii a publicat subiectele și baremul aferente probei scrise din cadrul examenului de capacitate al judecătorilor stagiari și procurorilor stagiari, desfășurat în 30 ianuarie 2024.

Publicăm subiectele și baremul, după cum urmează:

Subiecte și barem – Drept civil și Drept procesual civil – judecători;

Subiecte și barem – Drept civil și Drept procesual civil – procurori.

Candidații pot trimite contestațiile la barem în termen de 24 de ore de la afișarea baremului, prin e-mail, la adresa druo@csm1909.ro.

Sursa informației


Update: Proba scrisă

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat programul de desfășurare a probelor scrise din cadrul examenului de capacitate al judecătorilor stagiari și procurorilor stagiari, organizat în octombrie 2023-februarie 2024.

Astfel, probele scrise se vor desfășura după următorul program, începând cu ora 9.00, în ambele zile menționate:

30 ianuarie 2024 – drept civil și drept procesual civil

31 ianuarie 2024 – drept penal și drept procesual penal;

Susținerea probelor scrise va avea loc la Institutul Național al Magistraturii, cu sediul în București.

Accesul candidaților în sălile de examen este permis în intervalul orar 8.00-8.30, numai pe baza unui act de identitate (carte de identitate/pașaport).

În vederea elaborării lucrărilor scrise candidații pot folosi numai cerneală sau pix cu pastă de culoare neagră.

Pe durata desfășurării probelor scrise este permisă consultarea legislației indicate explicit în tematica și bibliografia de examen.

Totodată, repartizarea candidaților la examen se poate consulta aici.

Sursa informației


Update: Rezultate finale înscriere

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat rezultatul final privind verificarea îndeplinirii condițiilor legale de participare la examenul de capacitate al judecătorilor stagiari și procurorilor stagiari, organizat în octombrie 2023-februarie 2024.

Având în vedere că nu au fost formulate contestații, tabelul privind rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor legale de participare la examenul de capacitate al judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari publicat inițial devine tabel final privind rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor legale de participare la examen.

Sursa informației


Update: Rezultate înscriere

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat rezultatul verificării îndeplinirii condițiilor legale de participare la examenul de capacitate al judecătorilor stagiari și procurorilor stagiari, organizat în octombrie 2023-februarie 2024.

Rezultatele sunt disponibile aici.

Sursa informației


Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) informează cu privire la desfășurarea, în perioada 27 octombrie 2023-29 februarie 2024, a examenului de capacitate al judecătorilor stagiari și procurorilor stagiari, la București.

Înscrierea la examenul de capacitate se face până la data de 27 decembrie 2023, inclusiv, conform calendarului de desfășurare a examenului aprobat. Cererile de înscriere se depun la Consiliul Superior al Magistraturii.

Examenul de capacitate constă în verificarea cunoștințelor teoretice și practice, prin probe scrise și orale.

Probele scrise – 30 si 31 ianuarie 2024

Probele scrise constau în lucrări cu subiecte distincte, pentru judecători și procurori, inclusiv soluționarea unor spețe și redactarea de lucrări cu caracter practic, în funcție de specificul activității candidaților și se suțin la următoarele materii: a) drept civil; b) drept procesual civil; c) drept penal; d) drept procesual penal.

Probele scrise se vor susține pe parcursul a două zile, după următoarea repartizare:

• 30 ianuarie 2024 – drept civil și drept procesual civil;

• 31 ianuarie 2024 – drept penal și drept procesual penal.

Probele orale – 28 februarie 2023

Probele orale se susțin la data de 28 februarie 2024, la următoarele materii: fundamentele constituționale ale statului de drept, instituțiile de bază (din: dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul penal și dreptul procesual penal) organizarea judiciară și Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor.

Tematica și bibliografia pot fi consultate aici.

Calendarul concursului, precum și cererea tipizată de înscriere se regăsesc în link-urile aferente.

Hotărârea Plenului CSM nr. 103/2019 privind examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari se poate consulta aici.

Pentru informații suplimentare, vă invităm să accesați sursa informației.

Sursa informației

Vezi și [UPDATE: Repartizare posturi] CSM. Examen de capacitate al judecătorilor stagiari și procurorilor stagiari (noiembrie 2022-aprilie 2023)

 

[UPDATE: Rezultate] CSM. Examen de capacitate al judecătorilor stagiari și procurorilor stagiari (octombrie 2023-februarie 2024) was last modified: februarie 20th, 2024 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: