[UPDATE: Repartizare posturi] CSM. Examen de capacitate al judecătorilor stagiari și procurorilor stagiari (noiembrie 2022-aprilie 2023)

28 apr. 2023
Vizualizari: 1991

Update: Repartizare posturi

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat repartizarea pe posturi a judecătorilor stagiari și a procurorilor stagiari din cadrul examenului de capacitate al judecătorilor stagiari și procurorilor stagiari.

Clasificarea candidaților admiși în cadrul examenului se poate consulta, după cum urmează:

Tabel de clasificare a candidaților personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor declarați admiși la examenul de capacitate din perioada noiembrie 2022 – aprilie 2023;

Tabel de clasificare a candidaților procurori declarați admiși la examenul de capacitate din perioada noiembrie 2022 – aprilie 2023;

Tabel de clasificare a candidaților judecători declarați admiși la examenul de capacitate din perioada noiembrie 2022 – aprilie 2023;

Publicăm posturile vacante pentru judecători și procurori:

Lista posturilor vacante de judecător la judecătorii;

Lista posturilor vacante de procuror la parchetele de pe lângă judecătorii.

Sursa informației


Update: Rezultate

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat rezultatele obținute de candidații judecători și procurori care au susținut proba orală, din cadrul examenului de capacitate.

Tabelul cu rezultatele obținute de candidații procurori care au susținut proba orală la data de 9 aprilie 2023;

Tabelul cu rezultatele obținute de candidații judecători care au susținut proba orală la data de 9 aprilie 2023;

Tabelul cu rezultatele obținute de candidații procurori care au susținut proba orală la data de 8 aprilie 2023;

Tabelul cu rezultatele obținute de candidații judecători care au susținut proba orală la data de 8 aprilie 2023;

Tabelul cu rezultatele obținute de candidații judecători care au susținut proba orală la data de 7 aprilie 2023;

Tabelul cu rezultatele obținute de candidații judecători care au susținut proba orală la data de 6 aprilie 2023;

Tabelul cu rezultatele obținute de candidații judecători care au susținut proba orală la data de 2 aprilie 2023;

Tabelul cu rezultatele obținute de candidații judecători care au susținut proba orală la data de 1 aprilie 2023.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Sursa informației


Update: Rezultate/Repartizare

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat rezultatele după contestații obținute la proba scrisă de candidații judecători și personal asimilat din cadrul examenului de capacitate.

Rezultatele pot fi consultate după cum urmează:

Rezultatele după contestații obținute la proba scrisă de candidații judecători și personal asimilat;

− Rezultatele după contestații obținute la proba scrisă de candidații procurori și personal asimilat.

De asemenea, CSM a publicat repartizarea candidaților pentru susținerea probelor orale din cadrul aceluiași examen.

În acest sens, publicăm:

Repartizarea candidaților pentru susținerea probelor orale – judecători și personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor care au optat pentru susținerea probelor cu judecătorii;

Repartizarea candidaților pentru susținerea probelor orale – procurori și personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor care au optat pentru susținerea probelor cu procurorii.

Sursa informației


Update: Rezultate inițiale

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat rezultatele inițiale obținute de candidați la proba scrisă din cadrul examenului de capacitate al judecătorilor stagiari, al procurorilor stagiari și al personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor.

În acest sens, publicăm tabelul cu rezultatele, după cum urmează:

Rezultatele inițiale obținute de candidații judecători și personal asimilat;

Rezultatele inițiale obținute de candidații procurori și personal asimilat.

Sursa informației


Update: Motivare contestații

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat procesele-verbale de motivare a soluțiilor la contestațiile la baremul din cadrul probelor scrise la examenul de capacitate al judecătorilor stagiari, al procurorilor stagiari și al personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor.

Procesele-verbale pot fi consultate, după cum urmează:

I. Pentru examenul dedicat procurorilor

Proces-verbal motivare soluționare contestații la barem – Drept Penal/Drept Procesual Penal;

Proces-verbal motivare soluționare contestații la barem – Drept Civil/Drept Procesual Civil;

II. Pentru examenul dedicat judecătorilor

Proces-verbal motivare soluționare contestații la barem – Drept Penal/Drept Procesual Penal;

Proces-verbal motivare soluționare contestații la barem – Drept Civil/Drept Procesual Civil.

Sursa informației


Update: Barem definitiv

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat procesele-verbale de soluționare a contestațiilor la baremul din cadrul probelor scrise la examenul de capacitate al judecătorilor stagiari, al procurorilor stagiari și al personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor.

Procesele-verbale pot fi consultate, după cum urmează:

I. Pentru examenul dedicat procurorilor

Proces-verbal soluționare contestații la barem – Drept Penal și Drept Procesual Penal;

Proces Verbal soluționare contestații la barem – Drept Civil și Drept Procesual Civil.

De asemenea, baremul definitiv la disciplinele Drept Procesual și Drept Procesual Penal (Judecători) este disponibil aici.

II. Pentru examenul dedicat judecătorilor

Proces Verbal soluționare contestații la barem – Drept Penal și Drept Procesual Penal;

Proces Verbal soluționare contestații la barem – Drept Civil și Drept Procesual Civil.

Sursa informației


Update: Subiecte/Barem

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat subiectele și baremele aferente, din cadrul probelor scrise la examenul de capacitate al judecătorilor stagiari, al procurorilor stagiari și al personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor.

Subiectele și baremele pot fi consultate, după cum urmează:

I. Pentru examenul dedicat judecătorilor

Subiecte și barem Drept Penal și Drept Procesual Penal;

Subiecte și barem Drept Civil și Drept Procesual Civil;

II. Pentru examenul dedicat procurorilor

Subiecte și barem Drept Penal și Drept Procesual Penal;

Subiecte și barem Drept Civil și Drept Procesual Civil.

Baremul de evaluare și notare poate fi contestat în termen de 24 ore de la afișarea la centrul de concurs. Contestațiile la baremele de evaluare și notare se formulează și se transmit în format electronic accesând profilul candidatului.

Sursa informației


Update: Repartizare candidați

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) informează asupra programului de desfășurare a probelor scrise la examenul de capacitate al judecătorilor stagiari, al procurorilor stagiari și al personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor.

În acest sens, vă prezentăm programul de desfășurare, după cum urmează:

− 11 februarie 2023 – drept civil și drept procesual civil

− 12 februarie 2023 – drept penal și drept procesual penal

Susținerea probelor scrise va avea loc la Universitatea Nicolae Titulescu, cu sediul în București, începând cu ora 9, în ambele zile menționate.

Timpul destinat elaborării lucrărilor scrise va fi stabilit de comisia de elaborare a subiectelor și nu va depăși 4 ore.

Accesul candidaților în sălile de examen este permis între orele 7,30-8,30, numai pe baza unui act de identitate (carte de identitate/pașaport).

În vederea elaborării lucrărilor scrise, candidații pot folosi numai cerneală sau pix cu pastă de culoare neagră.

Pe durata desfășurării probelor scrise este permisă consultarea legislației indicate explicit în tematica și bibliografia de examen.

Astfel, repartizarea candidaților la examenul de capacitate organizat în perioada 11 noiembrie 2022-19 aprilie 2023, la proba scrisă din 11 și 12 februarie 2023, poate fi consultată aici.

Sursa informației


Update: Rezultate finale

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat rezultatele finale ale verificării îndeplinirii condițiilor legale de participare la examenul de capacitate organizat în perioada 11 noiembrie 2022-19 aprilie 2023.

Astfel, CSM informează că, având în vedere că nu au fast formulate contestații, tabelul privind rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor legale de participare la examenul de capacitate al judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari, organizat în perioada noiembrie 2022-aprilie 2023 și publicat, devine tabel final privind rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor legale de participare la examenul de capacitate.

Sursa informației


Update: Rezultate

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor legale de participare la examenul de capacitate organizat în perioada 11 noiembrie 2022-19 aprilie 2023.

În acest sens, tabelul cu rezultatele poate fi consultat aici.

Sursa informației


Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat organizarea, la București, în perioada 11 noiembrie 2022-19 aprilie 2023, a examenului de capacitate al judecătorilor stagiari și procurorilor stagiari.

La concurs participă judecătorii stagiari și procurorii stagiari, precum și personalul de specialitate juridic asimilat judecătorilor și procurorilor din aparatul propriu al CSM, Ministerului Public, Institutului National al Magistraturii și Ministerului Justiției.

Se pot înscrie la examen judecătorii stagiari și procurorii stagiari, respectiv personalul de specialitate juridic asimilat judecătorilor și procurorilor al căror stagiu se va împlini până în ultima zi a examenului de capacitate.

Înscrierea la examenul de capacitate se face în termen de 60 de zile de la publicarea datei examenului (11 noiembrie 2022), respectiv până la data de 11 ianuarie 2023, inclusiv, în format online, la adresa emap.csml909.ro/CandidateFolder.aspx.

Examenul de capacitate constă în verificarea cunoștințelor teoretice și practice, prin:

− Probele scrise, care se vor susține pe parcursul a două zile, respectiv 11 și 12 februarie 2023, conform calendarului de desfășurare a examenului;

− Probele orale, care se susțin în perioada 1-18 aprilie 2023.

Tematica și bibliografia pot fi consultate aici.

Calendarul concursului, precum și cererea tipizată de înscriere se regăsesc în link-urile aferente.

De asemenea, CSM a publicat Regulamentul privind examenului de capacitate al judecătorilor stagiari și procurorilor stagiari, care poate fi vizualizat aici.

Pentru informații suplimentare, vă invităm să accesați sursa informației.

Sursa informației

Vezi și [UPDATE: Rezultate] CSM. Concursul sau examenul pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor la curțile de apel, tribunale, tribunale specializate și judecătorii, organizat în perioada septembrie-decembrie 2022

 

[UPDATE: Repartizare posturi] CSM. Examen de capacitate al judecătorilor stagiari și procurorilor stagiari (noiembrie 2022-aprilie 2023) was last modified: aprilie 28th, 2023 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.