Contestaţie la executare privind dispunerea liberării condiţionate. Transferarea persoanei condamnate în România în vederea continuării executării pedepsei. Contestație respinsă ca nefondată (NCPP, L. nr. 302/2004)

22 oct. 2021
3 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 5 (3 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 136
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SP) nr. 400/2021

NCPP: art. 275 alin. (2) și (6), art. 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. b), art. 598 alin. (1); L. nr. 302/2004: art. 156 alin. (1)

Campanie Craciun UJmag 2020

Examinând contestația formulată în cauză de către condamnatul A., Înalta Curte o apreciază ca fiind nefondată, pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 598 alin. (1) C. proc. pen., contestația împotriva executării hotărârii penale se poate face în următoarele cazuri:

a) când s-a pus în executare o hotărâre care nu era definitivă;

b) când executarea este îndreptată împotriva altei persoane decât cea prevăzută în hotărârea de condamnare;

c) când se ivește vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare la executare;

d) când se invocă amnistia, prescripția, grațierea sau orice altă cauză de stingere ori de micșorare a pedepsei.

În acest cadru, instanța reține că potrivit legii, contestația la executare reprezintă o procedură jurisdicțională de rezolvare a incidentelor ivite în cursul executării hotărârii definitive, iar pe această cale se pot invoca numai aspecte care privesc exclusiv executarea hotărârilor, de asemenea, nu se pot pune în discuție legalitatea și temeinicia hotărârilor în baza cărora se face executarea și nu se poate ajunge la modificarea hotărârilor rămase definitive.

Scopul acestui mijloc procesual este asigurarea punerii în executare a hotărârii penale definitive în conformitate cu legea, prin aplicarea acelor dispoziții de drept penal și de drept procesual penal care se referă la executarea unei condamnări penale. Astfel, pe calea contestației la executare nu se poate schimba sau modifica soluția care a căpătat autoritate de lucru judecat.

În speță, se constată că, în prezent, contestatorul A. se află în executarea pedepsei de 14 ani închisoare ce a făcut obiectul procedurii de recunoaștere a hotărârii străine de condamnare pronunțate împotriva sa de autoritățile judiciare din Marea Britanie, prin Sentința penală nr. 192 din data de 13.09.2018 pronunțată de Curtea de Apel Craiova în Dosarul nr. x/2018, definitivă prin Decizia penală nr. 251/A din 10.10.2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Prin cererea formulată de contestatorul condamnat A. s-a solicitat, pe calea contestației la executare, să se dispună liberarea sa condiționată, întrucât a executat pedeapsa ce i-a fost aplicată, iar conform legislației britanice data liberării sale condiționate este 15.02.2021.

Înalta Curte, în acord cu judecătorul primei instanțe, constată că solicitarea condamnatului A. formulată pe calea prezentei contestații la executare este neîntemeiată întrucât prin Sentința penală nr. 192 din 13.09.2018, pronunțată de Curtea de Apel Craiova, în Dosarul nr. x/2018, definitivă prin Decizia penală nr. 251/A din 10.10.2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, s-a dispus recunoașterea Hotărârii de condamnare nr. T20137907 pronunțată la data de 05.06.2014 de Tribunalul Coroanei Snarebrook, definitivă la data de 05.06.2014, transferarea persoanei condamnate și executarea pedepsei privative de libertate de 14 ani închisoare, într-un penitenciar din România, instanța dispunând totodată deducerea perioadei executate în Marea Britanie, iar în aceste condiții, după data transferării persoanei condamnate în România în vederea continuării executării pedepsei stabilite prin hotărârea străină de condamnare a cărei recunoaștere s-a dispus, devin aplicabile dispozițiile din legea română, astfel cum prevăd disp. art. 156 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 republicată.

Astfel, potrivit art. 156 din Legea nr. 302/2004, având denumirea marginală Legea care guvernează executarea, la alin. (1) se prevede că:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

„în cazul în care România este stat de executare, executarea unei pedepse sau măsuri privative de libertate aplicate printr-o hotărâre judecătorească, recunoscută de instanța română, este guvernată de legea română. Din durata pedepsei privative de libertate care trebuie executată în România se deduc durata pedepsei privative de libertate executate în statul emitent, ca urmare a efectelor produse de amnistia sau grațierea acordată anterior, precum și, dacă este cazul, numărul de zile deduse din totalul de pedeapsă ca urmare a oricăror altor măsuri dispuse conform legislației statului emitent”.

Așadar, executarea unei pedepse aplicate printr-o hotărâre judecătorească recunoscută de instanța română și inclusiv aspectele vizând liberarea condiționată sunt guvernate de legea română, sens în care susținerea contestatorului condamnat A. în sensul că potrivit dispozițiilor legale britanice acesta putea fi liberat condiționat la data de 15.02.2021 nu poate produce efecte în statul de executare, în condițiile în care, așa cum s-a arătat, după data transferării sale în România devin aplicabile dispozițiile din legea română, potrivit art. 156 alin. (1) din Legea nr. 302/2004.

În raport de dispozițiile legale sus-menționate, se apreciază că aspectele invocate de către condamnatul contestator A. nu se circumscriu vreunui caz de contestație la executare dintre cele reglementate expres și limitativ de dispozițiile art. 598 alin. (1) lit. a) – d) C. proc. pen., astfel încât soluția de respingere a contestației la executare de către Curtea de Apel Craiova prin sentința penală atacată este legală.

Pentru motivele expuse, în baza art. 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. b) C. proc. pen., Înalta Curte de Casație și Justiție va respinge contestația formulată de contestatorul A. împotriva Sentinței penale nr. 55 din data de 15 martie 2021 a Curții de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori, ca nefondată.

În baza art. 275 alin. (2) din C. proc. pen., va obliga contestatorul la plata cheltuielilor judiciare către stat, iar potrivit alin. (6) al aceluiași articol, onorariul apărătorului desemnat din oficiu va rămâne în sarcina statului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Contestație la executare privind dispunerea liberării condiționate. Transferarea persoanei condamnate în România în vederea continuării executării pedepsei. Contestație respinsă ca nefondată (NCPP, L. nr. 302/2004) was last modified: octombrie 22nd, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter