Contestaţia la executare. Remediu procesual având ca obiect exclusiv chestiuni descoperite cu prilejul punerii în executare sau ivite în cursul executării

5 dec. 2023
Vizualizari: 264
  • Legea nr. 302/2004: art. 163 alin. (1) lit. d)
  • NCP: art. 6
  • NCPP: art. 275 alin. (2)
  • NCPP: art. 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. b)
  • NCPP: art. 595
  • NCPP: art. 598 alin. (1) lit. c) teza a II-a

Prin Sentința penală nr. 78 din 22 august 2022, pronunțată de Curtea de Apel Suceava, secția penală și pentru cauze cu minori, în temeiul art. 597 alin. (1), (4) rap. la art. 598 alin. (1) lit. c) teza a-II-a C. proc. pen., a fost respinsă, ca nefondată, contestația la executare formulată de contestatorul A., împotriva Sentinței penale nr. 5 din data de 21.01.2021, pronunțată de Curtea de Apel Suceava în Dosarul nr. x/2020, definitivă prin necontestare la data de 28.01.2021.

În temeiul art. 275 alin. (2) C. proc. pen., a fost obligat contestatorul la plata către stat a sumei de 200 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare din contestație.

Pentru a pronunța această soluție, prima instanță, a reținut că, prin cererea formulată și înregistrată pe rolul instanței sub nr. x/2022 din data de 10.08.2022, contestatorul A. a formulat contestație la executare împotriva Sentinței penale nr. 5 din data de 21.01.2021, pronunțată de Curtea de Apel Suceava în Dosarul nr. x/2020, rămasă definitivă prin necontestare, prin care a solicitat, în temeiul art. 598 alin. (1) lit. c) teza a-II-a C. proc. pen. raportat la deciziile Curții Constituționale nr. 358/2022 și nr. 297/2018, a se constata că a intervenit un impediment la executare cu prilejul publicării în Monitorul Oficial al celei dintâi decizii, respectiv că nu mai poate continua executarea mandatului emis în baza hotărârii anterior menționate dată fiind aplicabilitatea dispozițiilor art. 163 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 644 din 19 octombrie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând sentința penală contestată prin prisma dispozițiilor legale și raportat la cererea formulată de condamnatul A., Înalta Curte constată că prezenta contestație este nefondată, pentru următoarele considerente:

Instanța reține că, obiectul cauzei pendinte îl constituie cererea prin care persoana condamnată A., în esență, a solicitat să se constate că a intervenit prescripția răspunderii penale cu privire la faptele pentru care a fost condamnat în Italia, prin Sentința penală nr. 1227/2011 – Reg. Gen n. 5233/2010 -R.G.N.R. n. 31240/2009 emisă în data de 08.03.2011 de Tribunalul Ordinar din Torino Sec. 3, confirmată de sentința n. 5731/2018 în data de 26.09.2018 de Curtea de Apel Torino – Sec. 2 – definitivă în 30.04.2019, recunoscută de autoritățile judiciare române prin Sentința penală nr. 5 din 21.01.2021, pronunțată de Curtea de Apel Suceava în Dosarul nr. x/2020, definitivă prin neapelare la data de 28.01.2021.

În drept, contestatorul a invocat cazul prevăzut de art. 598 alin. (1) lit. c) teza a II a C. proc. pen., și a solicitat constatarea intervenirii a unui impediment la executare odată cu publicarea în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale nr. 358/2022, considerând incidente dispozițiile art. 163 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 302/2004.

Potrivit art. 598 alin. (1) lit. c) C. proc. pen., contestația împotriva executării hotărârii penale se poate face (…) când se ivește vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare la executare.

Sub un prim aspect, analizând contestația formulată de contestatorul A., Înalta Curte constată că motivele invocate de acesta nu pot fi subsumate unei împiedicări la executare, astfel cum prevăd dispozițiile art. 598 alin. (1) lit. c) teza a II a C. proc. pen., ci pun în discuție chiar legalitatea hotărârii în baza căreia se face executarea. Astfel, contestatorul critică însăși Sentința penală nr. 5 din 21.01.2021 pronunțată de Curtea de Apel Suceava, definitivă prin neapelare, prin care instanța a recunoscut, pe cale incidentală, condamnarea acestuia la pedeapsa de 4 ani și 1 lună închisoare aplicată de autoritățile judiciare din Italia, învederând că ar fi existat un motiv de refuz al recunoașterii și punerii în executare a hotărârii pronunțate de instanța străină, solicitând, în esență, să se constate că la momentul pronunțării sentinței anterior menționate intervenise prescripția răspunderii penale pentru faptele ce au atras condamnarea sa.

Dincolo de faptul că un asemenea motiv echivalează în cazul prezentei contestații la executare cu un apel deghizat, se impune precizarea că, prin hotărârea pe care o pronunță, instanța învestită cu recunoașterea și punerea în executare a unei hotărâri străine nu analizează existența faptei și a vinovăției inculpatului și nici condițiile de tragere la răspundere penală, astfel cum acestea sunt reglementate în dreptul intern român, fiind totodată de remarcat că, în conformitate cu art. 163 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 302/2004, motivul obligatoriu de refuz pentru recunoașterea și executarea hotărârii definitive de condamnare nu privește prescripția răspunderii penale, ci intervenirea prescripției executării pedepsei, instituții de drept penal distincte.

Sub un alt aspect, contestația la executare constituie un remediu procesual având ca obiect exclusiv chestiuni descoperite cu prilejul punerii în executare sau ivite în cursul executării, fiind exclusă posibilitatea de a antama pe această cale chestiuni relative la legalitatea și temeinicia hotărârilor definitive în baza cărora se face executarea.

Pe calea contestației la executare nu se poate modifica o hotărâre rămasă definitivă, nu se poate proceda la pronunțarea unei alte soluții, întrucât s-ar aduce atingere autorității de lucru judecat, stabilității raporturilor juridice.

Decizia nr. 358/2022 a Curții Constituționale, invocată de condamnat în susținerea contestației, produce efecte în materia întreruperii termenului de prescripție a răspunderii penale, or, față de obiectul prezentei cauze, ce vizează faza de executare a procesului penal, în mod evident, aplicabilitatea deciziei instanței de contencios constituțional excedează cauzei pendinte.

Singura ipoteză în care legiuitorul a dat eficiență principiului legii penale mai favorabile după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare – aducându-se în mod legal atingere autorității de lucru judecat, este cea reglementată de art. 6 C. pen., ce atrage în faza executării pedepsei incidența art. 595 C. proc. pen., dar Decizia nr. 358/2022 a Curții Constituționale nu creează premisele aplicării prevederilor art. 595 C. proc. pen. și ale art. 6 C. pen. întrucât nu se referă la limitele de pedeapsă, domeniul în care produce efecte decizia fiind cel al cauzelor de întrerupere a răspunderii penale și a calculului termenului special al răspunderii penale.

Pentru considerentele expuse, constatând că motivul pe care se fundamentează prezenta contestație nu se încadrează în cazul de contestație la executare prevăzut de art. 598 alin. (1) lit. c) C. proc. pen., după cum nu se circumscrie nici unui alt caz dintre cele prevăzute de art. 598 alin. (1) C. proc. pen., Înalta Curte, în baza art. 597 alin. (7) raportat la art. 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. b) C. proc. pen., va respinge, ca nefondată, contestația formulată de contestatorul A. împotriva Sentinței penale nr. 78 din 22 august 2022, pronunțate de Curtea de Apel Suceava, secția penală și pentru cauze cu minori.

În baza art. 275 alin. (2) C. proc. pen., va obliga contestatorul la plata sumei de 200 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

În baza art. 275 alin. (6) C. proc. pen., onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, în cuantum de 340 RON, va rămâne în sarcina statului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale
Contestația la executare. Remediu procesual având ca obiect exclusiv chestiuni descoperite cu prilejul punerii în executare sau ivite în cursul executării was last modified: decembrie 5th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.