Consiliul Concurenței. Proiect: O.U.G. pentru modificarea Legii concurenței nr. 21/1996

12 nov. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 193

Consiliul Concurenței a suspus spre dezbatere publică Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996.

Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise, până la data de 24 noiembrie 2021, la adresa de e-mail: [email protected].

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Proiectului:

Art. I – Legea concurenței nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din data de 29 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, se introduc 3 alineate noi, alineatele (2) – (4), cu următorul cuprins:

„(2) În înțelesul prezentei legi, principiile statuate de Directiva UE 2019/1 a Parlamentului European și a Consiliului, transpusă prin prezenta lege se aplică atât situațiilor în care Consiliul Concurenței aplică doar prevederile art. 101 și/sau 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumit în continuare, “tratat”), aplică în mod paralel legislația națională și prevederile art. 101 și/sau 102 din tratat, precum și atunci când aplică legislația națională în mod exclusiv.”

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

(3) Consiliul Concurenței exercită în calitate de autoritate națională administrativă de concurență atribuțiile conferite de prezenta lege, dispunând de garanțiile de independență, resurse și competențe în materie de aplicare a legii, astfel încât concurența să nu fie denaturată pe piața internă.

(4) În vederea asigurării asistenței reciproce pentru garantarea bunei funcționări a pieței interne, Consiliul Concurenței cooperează cu Comisia Europeană și cu celelalte autorități naționale de concurență în cadrul Rețelei europene în domeniul concurenței.”

(…)

23. La articolul 34, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) În vederea analizării plângerilor formulate potrivit art. 33 alin. (1) lit. b) și a notificărilor privind concentrările economice, precum și în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 25 alin. (1), inspectorii de concurență, indicând temeiul legal, scopul, termenele, precum și sancțiunile prevăzute, după caz, la art. 53 lit. a) și b), art. 54 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 542 și art. 59 alin. (1) lit. e), pot solicita, acordând un termen limită rezonabil, informațiile și documentele care le sunt necesare și care sunt accesibile:

a) întreprinderilor și asocierilor de întreprinderi;

b) autorităților și instituțiilor administrației publice centrale și locale;

c) oricărei persoane fizice ce deține informații care pot fi relevante pentru aplicarea legii.

(2) În realizarea procedurii de examinare preliminară, necesară în vederea exercitării din oficiu a atribuțiilor prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a) și g), inspectorii de concurență, indicând temeiul legal, scopul, termenele, precum și sancțiunile prevăzute la art. 53 lit. c), art. 54 alin. (1) lit. b) sau art. 542, pot solicita întreprinderilor și asocierilor de întreprinderi, autorităților și instituțiilor administrației publice centrale și locale, precum și persoanelor fizice, orice informații și documente necesare, care le sunt accesibile și care pot fi relevante pentru aplicarea legii.”

24. La articolul 34, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alineatul (2¹), cu următorul cuprins:

„(2¹) Solicitările de informații trebuie să fie proporționale și să nu oblige destinatarul cererii să recunoască o încălcare a legii.”

(…)

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

48. La articolul 51, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1¹) – (1³), cu următorul cuprins:

„(1¹) Deciziile adoptate de Consiliul Concurenței în aplicarea prevederilor 46 alin. (1) lit. b) și art.47 alin. (2) și (4) vor fi motivate și comunicate părților în termen de maximum 15 de zile de la deliberare.

(1²) Deciziile Consiliului Concurenței prevăzute la alin. (1) și (1¹) pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicare.

(1³) Deciziile adoptate de Consiliul Concurenței în aplicarea prevederilor art. 50 pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel București, în termen de 15 zile de la comunicare, prin derogare de la Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Hotărârea curții de apel este supusă recursului, care se declară în termen de 5 zile
de la comunicare. Instanțele vor soluționa cauza de urgență și cu precădere.”

(…)

(Copyright fotot: freepik)

Art. II. – După alineatul (1) al articolului 246 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, numărul 510 din data de 24 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatul (2) și (3), cu următorul cuprins:

„(2) Nu se pedepsesc persoanele fizice, actuali și foști directori, administratori și alți membri ai personalului unei întreprinderi care a participat la o înțelegere între participanții la o licitație pentru denaturarea prețului de adjudecare dacă întreprinderea depune la Consiliul Concurenței, anterior informării respectivilor actuali sau foști directori, administratori și altor membri ai personalului de către autoritățile competente cu privire la procedurile care conduc la impunerea de sancțiuni,o cerere de imunitate la amenzi pentru practica interzisă de art. 101 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene referitoare la aceeași situație de fapt, în cazul în care cooperează activ cu autoritatea competentă să desfășoare urmărirea penală și îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 552 alin. (1) din Legea concurenței nr.21/1996, republicată.

(3) Cooperarea activă a unei persoane este evaluată în funcție de următoarele criterii:
a) persoana este la dispoziția autorităților competente să desfășoare urmărirea penală și a Consiliului Concurenței pentru a răspunde la orice întrebare care ar putea ajuta la stabilirea faptelor;
b) persoana se abține de la distrugerea, falsificarea sau ascunderea informațiilor sau dovezilor relevante;
c) persoana aduce dovezi susceptibile să stabilească infracțiunea și să identifice ceilalți făptași sau complici.”

 

Pentru mai multe detalii cu privire la Proiect , Nota de fundamentare și Tabelul Comparativ, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

🔔Vezi și Consiliul Concurenței. Concurs pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție vacante – 8 decembrie 2021

Consiliul Concurenței. Proiect: O.U.G. pentru modificarea Legii concurenței nr. 21/1996 was last modified: noiembrie 12th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.