[UPDATE: Rezultate finale] Concursul de admitere la INM – 7 iulie 2023-28 martie 2024

12 apr. 2024
27.752 views

Update: Rezultate finale

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat rezultatele finale ale concursului de admitere la INM.

Publicăm rezultatele după cum urmează:

Tabel rezultate finale personal asimilat,

Tabel rezultate finale auditori de justitie,

Tabel privind repartizarea pe posturile de personal asimilat a candidatilor.

Sursa informației


Update: Modalități exprimare opțiuni

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat un anunț referitor la exprimarea opțiunilor pentru ocuparea posturilor de personal asimilat din cadrul concursului de admitere la INM.

De asemenea, candidații admiși pentru locurile de auditori de justiție, dar care nu se încadrează în limita locurilor de auditori de justiție scoase la concurs își pot exprima intenția de a participa la procedura de ocupare a posturilor de personal asimilat judecătorilor și procurorilor rămase neocupate după exercitarea opțiunii de către candidați admiși pentru aceste posturi până la data de 10 aprilie 2024, prin completarea cererii tipizate anexă la prezentul anunț.

 

Sursa informației


 

Update: Rezultate definitive

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat rezultatele definitive obținute de candidații auditori în justiție la  concursul de admitere la INM.

Rezultatele pot fi consultate la sursa informației.

Sursa informației


Update: Exprimare intenție ocupare post

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat un anunț (pentru auditorii de justiție) referitor la exprimarea intenție de ocupare a posturilor de personal asimilat din cadrul concursului de admitere la INM.

De asemenea, candidații admiși pentru locurile de auditori de justiție, dar care nu se încadrează în limita locurilor de auditori de justiție scoase la concurs își pot exprima intenția de a participa la procedura de ocupare a posturilor de personal asimilat judecătorilor și procurorilor rămase neocupate după exercitarea opțiunii de către candidați admiși pentru aceste posturi până la data de 1 aprilie 2024, prin completarea cererii tipizate anexă la prezentul anunț.

Tot până la data de 1 aprilie 2024, candidații menționați vor înainta la CSM (personal, prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat), în format letric, documentele necesare verificări bunei reputații, precum și actele anexate la cererea de înscriere la concurs.

Publicăm rezultatele după cum urmează:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Cerere tip (pentru auditorii de justiție) – exprimare intenție ocupare post de personal asimilat;

Anunț (pentru auditorii de justiție) – exprimare intenție ocupare post de personal asimilat;

Tabel cu rezultate obținute la interviu de candidații personal asimilat;

Tabel cu rezultate obținute la interviu de candidații auditori de justiție;

Tabel cu rezultate obținute la interviu dupa solutionarea contestațiilor de candidații personal asimilat;

Tabel cu rezultate obținute la interviu dupa solutionarea contestațiilor de candidații auditori de justiție.

 

Sursa informației


Update: Repartizare interviu

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat rezultatele obținute de candidați la interviul din cadrul concursului de admitere la INM.

De asemenea, pentru verificarea îndeplinirii condiției bunei reputații, candidații care au obținut cel puțin nota 7 la interviu și se află în primele 320 de poziții, pot depune documentele necesare până pe 18 martie 2024, la sediul CSM.

Publicăm rezultatele după cum urmează:

Tabel cu rezultatele la interviu obținute de candidații auditori de justiție;

Tabel cu rezultatele la interviu obținute de candidații personal asimilat;

Grilă de evaluare interviu;

Anunț privind depunerea actelor necesare în vederea verificării condiției de bună reputație;

Anexa anunț – tabel de clasificare preliminar – auditori de justiție.

Sursa informației


Update: Repartizare interviu

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat repartizarea candidaților pentru susținerea interviului din cadrul concursului de admitere la INM.

Repartizarea candidaților pe zile și ore se poate consulta aici.

Sursa informației


Update: Rezultate

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat tabelul final cu rezultatele obținute de candidați după reexaminarea psihologică din cadrul concursului de admitere la INM.

Publicăm rezultatele după cum urmează:

Rezultate finale după reexaminarea psihologică – personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor;

Rezultate finale după reexaminarea psihologică – auditori de justiție.

Sursa informației


Update: Interviul

Consiliul Superior al Magistraturii informează asupra desfășurării interviului din cadrul celei de-a doua probe a concursului de admitere la INM, organizat în perioada iulie 2023-martie 2024.

Interviul va fi susținut la sediul Institutului Național al Magistraturii, din București, în zilele de 24 și 25 februarie, respectiv 2, 3, 7, 8, 9 și 10 martie 2024.

Candidații se vor prezenta la data și ora indicate în tabelul cu repartizarea candidaților, accesul pentru susținerea interviului fiind permis pe baza unui act de identitate.

În vederea susținerii interviului, candidații vor descărca formularul „Fișa de prezentare” de pe site-ul CSM și se vor prezenta cu formularul completat în ziua în care sunt programați la interviu.

Fișa de prezentare este disponibilă aici.

Sursa informației


Update: Repartizare

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat repartizarea candidaților la reexaminarea psihologică din cadrul concursului de admitere la INM, după cum urmează:

Repartizarea candidaților – auditori de justiție și personal de specialitate juridică asimilat – interviu;

Repartizarea candidaților – auditori de justiție și personal de specialitate juridică asimilat – test scris.

Sursa informației


Update: Rezultate/Reexaminare psihologică

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat rezultatele obținute de candidați la testarea psihologică, din cadrul concursului de admitere la INM.

Publicăm rezultatele, după cum urmează:

Rezultatele obținute de candidați la testarea psihologică – auditori de justiție;

Rezultatele obținute de candidați la testarea psihologică – personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor.

Totodată, CSM informează cu privire la desfășurarea reexaminării psihologice, constând în reevaluarea testului scris, aplicarea unui nou test scris și susținerea unui nou interviu.

Aplicarea testului scris va avea loc la data de 3 februarie 2024 în București, la Universitatea Nicolae Titulescu.

Candidații vor susține testarea în câte două serii, începând cu ora 8.30, respectiv cu ora 13.00, conform repartizării ce va fi publicată.

Accesul candidaților în sălile de concurs este permis în intervalul orar 7.45-8.15, pentru prima serie, respectiv în intervalul orar 12.15-12.45 pentru a doua serie, pe baza actului de identitate (B.I./C.I. sau pașaport).

Pentru elaborarea lucrării scrise, candidații vor folosi numai pix cu pastă de culoare neagră.

Interviul psihologic va fi susținut în perioada 7-14 februarie 2024, începând cu ora 08.30, la sediul CSM.

Sursa informației


Update: Testarea psihologică

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat programul de desfășurare a testării psihologice la concursul de admitere la INM.

Testarea constă în susținerea unui test scris și a unui interviu în fața unui psiholog.

Testarea scrisă

se va desfășura în zilele de 20 și 21 ianuarie 2024.

Pentru proba scrisă, candidații vor fi repartizați în ordine alfabetică și vor susține testarea scrisă în câte două serii pe zi, începând cu ora 8.30, respectiv cu ora 13.00, conform repartizării.

Accesul candidaților în sălile de concurs este permis în intervalul orar 7.45-8.15, pentru prima serie, respectiv în intervalul orar 12.15-12.45 pentru a doua serie, pe baza actului de identitate (B.I./C.I. sau pașaport).

Pentru elaborarea lucrării scrise, candidații vor folosi numai pix cu pastă de culoare neagră.

Repartizarea candidaților pentru susținerea probei scrise la testarea psihologică se poate consulta aici.

Proba scrisă se va desfășura la Universitatea „Nicolae Titulescu” din București.

Interviul

va avea loc în perioada 24-28 ianuarie 2024.

Repartizarea candidaților pentru susținerea interviului la testarea psihologică se poate consulta aici.

Interviul se va desfășura la sediul INM, respectiv la sediul CSM din București.

Sursa informației


Update: Rezultate

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat rezultatele obținute de candidați la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, teoretice și practice, din cadrul concursului de admitere la INM.

Publicăm rezultatele după cum urmează:

Rezultate – personal asimilat;

Rezultate – auditori de justiție.

Candidații pot formula contestații în termen de 24 ore de la publicarea listei pe paginile de internet ale CSM și INM. Contestațiile se depun prin intermediul profilului candidatului.

Sursa informației


Update: Motivare contestații

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat procesele-verbale de motivare a soluțiilor pronunțate pentru contestațiile la barem formulate în legătură cu proba de verificare a cunoștințelor juridice teoretice și practice.

Motivarea soluțiilor la contestații se poate consulta după cum urmează:

Proces-verbal de motivare a soluțiilor pronunțate pentru contestațiile la barem – Drept penal și Drept procesual penal;

Proces-verbal de motivare a soluțiilor pronunțate pentru contestațiile la barem – Drept civil și drept procesual civil.

Sursa informației


Update: Barem definitiv

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat baremul definitiv – după soluționarea contestațiilor – aferent probei scrise de verificare a cunoștințelor juridice, din cadrul primei etape a concursului de admitere la INM, ce s-a desfășurat în 7-8 octombrie 2023.

Baremul definitiv este disponibil aici.

Publicăm, totodată, procesele-verbale de soluționare a contestațiilor formulate la baremele de evaluare și notare:

P-V de soluționare contestații la barem Drept Civil și Drept Procesual Civil;

P-V de soluționare contestații la barem Drept Penal și Drept Procesual Penal.

Sursa informației


Update: Subiecte/Barem

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat subiectele și baremul aferente probei scrise de verificare a cunoștințelor juridice, din cadrul primei etape a concursului de admitere la INM, ce s-a desfășurat în 7-8 octombrie 2023.

Publicăm, după cum urmează, subiectele și baremul:

Barem Drept Civil/Drept Procesual Civil;

Subiecte Drept Civil/Drept Procesual Civil;

Barem Drept Penal/Drept Procesual Penal;

Subiecte Drept Penal/Drept Procesual Penal.

Contestațiile la baremele de evaluare și notare se formulează și se transmit în format electronic accesând profilul candidatului, în termen de 24 ore de la afișare.

Sursa informației


Update: Proba scrisă

Consiliul Superior al Magistraturii informează că proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, din cadrul primei etape a concursului de admitere la INM, se va desfășura în 7 octombrie 2023 la disciplinele drept civil și drept procesual civil, respectiv în 8 octombrie 2023 la disciplinele drept penal și drept procesual penal.

Proba scrisă se va desfășura la Universitatea „Nicolae Titulescu”, din București.

Concursul va începe în ambele zile la ora 9.00. Accesul candidaților în sălile de concurs este permis în intervalul orar 7.30-8.30, pe baza actului de identitate (B.I./C.I. sau pașaport).

Pentru elaborarea lucrării scrise, candidații vor folosi numai pix cu pastă de culoare neagră.

Repartizarea în săli a candidaților se poate consulta după cum urmează:

Repartizare în săli a candidaților – personal asimilat;

Repartizare în săli a candidaților – auditori de justiție.

Totodată, CSM a publicat listele candidaților admiși/respinși la proba eliminatorie de verificare a cunoștințelor juridice.

Sursa informației


Update: Rezultate

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat rezultatele obținute de candidați la proba eliminatorie de verificare a cunoștințelor juridice, din cadrul concursului de admitere la INM, ce s-a desfășurat în data de 10 septembrie 2023.

Publicăm rezultatele, după cum urmează:

Tabel cu rezultatele – Auditor de justiție;

Tabel cu rezultatele – Personal asimilat judecătorilor și procurorilor.

Sursa informației


Update: Soluționare contestații

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat procesele-verbale de soluționare a contestațiilor formulate la baremul primei probe eliminatorii tip grilă de verificare a cunoștințelor juridice, din cadrul concursului de admitere la INM, ce s-a desfășurat în data de 10 septembrie 2023.

Atașăm, în continuare, procesele-verbale de soluționare a contestațiilor:

Proces-verbal – Drept penal/Drept procesual penal;

Proces-verbal – Drept civil/Drept procesual civil.

Sursa informației


Update: Subiecte/Barem

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat subiectele și baremul aferente primei probe eliminatorii tip grilă de verificare a cunoștințelor juridice, din cadrul concursului de admitere la INM, ce s-a desfășurat în data de 10 septembrie 2023.

Contestațiile la baremele de evaluare și notare se formulează în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor și se transmit în format electronic accesând profilul candidatului.

Baremul este disponibil aici.

Sursa informației


Update: Repartizarea în săli

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat repartizarea în săli a candidaților auditori de justiție și a candidaților personal de specialitate asimilat, din cadrul concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii, în perioada 7 iulie 2023-28 martie 2024.

Atașăm, în continuare, listele:

Repartizarea în săli a candidaților auditori de justiție;

Repartizarea în săli a candidaților personal de specialitate asimilat.

Sursa informației


Update: Prima probă

Consiliul Superior al Magistraturii informează cu privire la desfășurarea probei eliminatorii tip grilă de verificare a cunoștințelor juridice, ce constituie prima etapă a concursului de admitere la INM, în data de 10 septembrie 2023, la Universitatea Nicolae Titulescu cu sediul în București.

Concursul va începe la ora 10.00. Accesul candidaților în sălile de concurs este permis în intervalul orar 8.00-9.30, pe baza actului de identitate (B.I./C.I. sau pașaport).

Pentru elaborarea lucrării scrise, candidații vor folosi numai pix cu pastă de culoare neagră.

Sursa informației


Update: Rezultate înscriere

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat rezultatele finale de verificare a condițiilor de înscriere la concurs a candidaților, din cadrul concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii, în perioada 7 iulie 2023-28 martie 2024.

Rezultatele pot fi consultate după cum urmează:

TABEL FINAL privind rezultatul verificării condițiilor de înscriere la concurs – AUDITOR DE JUSTIȚIE;

Tabel FINAL privind rezultatul verificării condițiilor de înscriere la concurs – PERSONAL ASIMILAT JUDECĂTORILOR ȘI PROCURORILOR.

Sursa informației


Update: Rezultate înscriere

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat rezultatele verificării condițiilor de înscriere la concurs a candidaților, din cadrul concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii, în perioada 7 iulie 2023-28 martie 2024.

Rezultatele pot fi consultate după cum urmează:

Lista privind rezultatul verificării condițiilor de înscriere la concurs a candidaților personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor;

Lista privind rezultatul verificării condițiilor de înscriere la concurs a candidaților auditori de justiție.

Sursa informației


Update: Calendar modificat

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat calendarul modificat de desfășurare a concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii, în perioada 7 iulie 2023-28 martie 2024.

Calendarul este disponibil aici.

Sursa informației


Update: Baremul medical

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat Hotărârea Consiliului nr. 93/25 mai 2023 pentru aprobarea Baremului medical pentru verificarea îndeplinirii condiției de a fi apt din punct de vedere medical, în vederea ocupării funcției de judecător sau procuror.

Baremul medical este disponibil aici.

Sursa informației


Consiliul Superior al Magistraturii anunță organizarea concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii, în perioada 7 iulie 2023-28 martie 2024.

Astfel, concursul se organizează pentru ocuparea a 300 locuri de auditori de justiție – INM și pentru ocuparea a 35 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor, după cum urmează:

– 8 posturi în cadrul Ministerului Justiției,

– 2 posturi în cadrul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate,

– 15 posturi în cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie,

– 2 posturi în cadrul Direcției Naționale de Probațiune,

– 2 posturi în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii,

– 2 posturi în cadrul Inspecției Judiciare,

– 4 posturi în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Cererile de înscrierea la concurs și actele necesare se depun în format online, iar termenul-limită de înscriere pe platforma online este 21 iulie 2023.

Taxa de înscriere la concurs în cuantum de 1.500 lei.

Atașăm, în continuare, documentele publicate de CSM:

Anunț privind organizarea Concursului de admitere la INM, sesiunea 7 iulie 2023-28 martie 2024,

Calendarul de desfășurare a concursului,

Tematica și bibliografia de concurs,

Cererea de înscriere la concurs,

Anunț cu privire la actele anexate cererii de înscriere la concurs,

Declarație tipizată cu privire la imposibilitatea înscrierii online la concurs,

Instrucțiuni privind folosirea platformei informatice pentru înscrierea online,

Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 114/28.06.2023 pentru aprobarea Regulamentului privind admiterea la INM.

 

Pentru mai multe informații, vă invităm să accesați sursa informației.

Sursa informației

🔔Vezi și [Update: Rezultate finale] Concursul de admitere la INM – 12 iulie 2022-31 martie 2023

 

[UPDATE: Rezultate finale] Concursul de admitere la INM – 7 iulie 2023-28 martie 2024 was last modified: aprilie 12th, 2024 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: