[Update: Rezultate finale] Concursul de admitere la INM – 12 iulie 2022-31 martie 2023

7 mart. 2023
20.378 views
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update: Rezultate finale

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat rezultatele finale obținute de candidați la interviul din cadrul concursului de admitere la INM organizat în perioada iulie 2022-martie 2023.

În acest sens, tabelul cu rezultatele poate fi consultat după cum urmează:

Tabel cu rezultatele finale obținute la interviu de candidații auditori de justiție;

Tabel cu rezultatele finale obținute la interviu de candidații personal asimilat;

Tabel cu rezultatele obținute la interviu după soluționarea contestațiilor.

Sursa informației


Update: Rezultate

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat rezultatele obținute de candidați la interviul din cadrul concursului de admitere la INM organizat în perioada iulie 2022-martie 2023.

În acest sens, tabelul rezultatelor poate fi consultat după cum urmează:

Tabel cu rezultatele obținute la interviu de candidații auditori de justiție;

Tabel cu rezultatele la interviu obținute de candidații personal asimilat.

Totodată, CSM informează că, în vederea verificării îndeplinirii condiției bunei reputații, candidații care au obținut cel puțin nota 7.00 la proba interviului, vor depune la CSM, în format letric, până la data de 6 martie 2023 inclusiv, următoarele documente:

a) curriculum vitae;

b) adeverințele eliberate de angajatorii de la locurile de munca avute în ultimii 3 ani anterior datei susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, care să cuprindă inclusiv mențiuni privind existența ori inexistența unor eventuale sancțiuni disciplinare;

c) adeverințe eliberate de unitățile de învățământ superior care să cuprindă mențiuni privind existența sau inexistența unor eventuale sancțiuni disciplinare;

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

d) adeverințe eliberate de primării și/sau, după caz, de administrațiile financiare de la domiciliile avute, din care să rezulte, dacă este cazul, natura și tipul contravențiilor comise și sancțiunile contravenționale aplicate;

e) orice alte înscrisuri pe care le consideră relevante pentru verificarea îndeplinirii condiției bunei reputații.

Alături de actele menționate, candidații vor depune, tot în format letric, la CSM, actele anexate la cererea de înscriere la concurs.

Pentru informații suplimentare, vă invităm să consultați sursa informației.

Sursa informației


Update: Interviul

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) informează asupra susținerii interviului din cadrul celei de-a doua probe a concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii, la sediul Institutului Național al Magistraturii din București, în ordinea indicată și în intervalul orar prevăzute în planificare.

Candidații se vor prezenta, în prealabil, la Sala Laborator 2, etaj 4 la data și ora indicate în Tabelul cu repartizarea candidaților publicat pe site-ul CSM și al Institutului Național al Magistraturii.

Accesul candidaților pentru susținerea interviului este permis pe baza unui act de identitate.

În vederea susținerii interviului, candidații vor descărca formularul „Fișa de prezentare” de pe site-ul CSM sau al Institutului Național al Magistraturii și se vor prezenta cu formularul completat în ziua în care sunt programați la interviu.

În acest sens, tabelul privind repartizarea candidaților pentru susținerea interviului – personal asimilat judecătorilor și procurorilor și auditori de justiție, din cadrul Concursului de admitere la INM, organizat în perioada 12 iulie 2022-31 martie 2023 este disponibil aici.

Fișa de prezentare interviu este disponibilă la link-ul aferent.

Sursa informației


Update: Rezultate

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat rezultatele obținute de candidați la reexaminarea psihologică din cadrul concursului de admitere la INM organizat în perioada iulie 2022-martie 2023.

În acest sens, tabelul privind rezultatele poate fi consultat aici.

Sursa informației


Update: Reexaminarea psihologică

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) informează despre desfășurarea reexaminării psihologice, în concret, reevaluarea testului scris, aplicarea unui nou test scris și susținerea unui nou interviu.

Aplicarea testului scris va avea loc la data de 4 februarie 2023, începând cu ora 9, la Institutul Național al Magistraturii.

Accesul candidaților în sală se va face pe baza unui act de identitate, între orele 8.15-8.45.

Pentru susținerea testului scris, candidații vor folosi numai pix cu pastă de culoare neagră.

Interviul psihologic va fi susținut în zilele de 6, 7 și 8 februarie 2023, începând cu ora 9, la sediul CSM.

Repartizarea candidaților poate fi consultată, după cum urmează:

Repartizarea candidaților la reexaminarea psihologică – Test scris;

Repartizarea candidaților la reexaminarea psihologică – INTERVIU.

Sursa informației


Update: Rezultate

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat rezultatele obținute la testarea psihologică de candidații participanți la concursul de admitere la INM organizat în perioada iulie 2022-martie 2023.

În acest sens, rezultatele se pot consulta, după cum urmează:

Tabel cu rezultatele obținute la testarea psihologică de candidații participanți la concursul de admitere la INM organizat în perioada iulie 2022-martie 2023auditori de justiție;

Tabel cu rezultatele obținute la testarea psihologică de candidații participanți la concursul de admitere la INM organizat în perioada iulie 2022-martie 2023personal asimilat.

Sursa informației


Update: Repartizare candidați – interviu

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat repartizarea candidaților la testarea psihologică – proba interviului, din cadrul concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii.

Repartizarea candidaților se poate vizualiza aici.

De asemenea, CSM informează că interviul psihologic al candidaților va avea loc în perioada 14-22 ianuarie 2023, la sediul Institutului Național al Magistraturii din București.

Pentru informații suplimentare, vă invităm să consultați sursa informației.

Sursa informației


Update: Testarea psihologică

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat repartizarea în săli a candidaților pentru susținerea testării psihologice scrise din cadrul concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii.

În acest sens, repartizarea candidaților în săli poate fi consultată aici.

Testarea scrisă se va desfășura în ziua de 17 și 18 decembrie 2022, la Universitatea „Nicolae Titulescu”, cu sediul în București.

Candidații au fost repartizați în ordine alfabetică și vor susține testarea scrisă în câte două serii pe zi, începând cu ora 8.30, respectiv 13.30, conform repartizării publicate.

Sursa informației


Update: Rezultate finale

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat rezultatele obținute, după contestații, de candidați la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, în cadrul concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii, desfășurat în perioada 12 iulie 2022-31 martie 2023.

Astfel rezultatele finale pot fi consultate aici:

Tabel cu rezultatele obținute, după contestații, de candidați – personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice la concursul de admitere la INM, organizat în perioada 12 iulie 2022-31 martie 2023;

Tabel cu rezultatele obținute, după contestații, de candidați – auditori de justiție, la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice la concursul de admitere la INM, organizat în perioada 12 iulie 2022-31 martie 2023.

De asemenea, CSM a publicat tabelul privind candidații admiși după susținerea primei etape la concursul de admitere la INM, organizat în perioada 12 iulie 2022-31 martie 2023.

Totodată, CSM informează despre programul de desfășurare a testării psihologice scrise din cadrul concursului de admitere la INM, organizat în datele de 17 și 18 decembrie 2022.

Testarea psihologică a candidaților declarați admiși la concursul de admitere în magistratură/admitere la Institutul Național al Magistraturii constă în susținerea unui test scris și a unui interviu în fața unui psiholog.

Testarea scrisă se va desfășura în zilele de 17 și 18 decembrie 2022, în București, locația urmând a fi publicată ulterior, odată cu repartizarea candidaților în săli.

Candidații vor fi repartizați în ordine alfabetică și vor susține testarea scrisă în câte două serii pe zi, începând cu ora 8,30, respectiv 13,30. Accesul candidaților în sălile de concurs este permis în intervalul orar 7,15-8,15, pentru prima serie, respectiv 12,15-13,15 pentru seria a doua, pe baza actului de identitate.

Pentru elaborarea lucrării scrise, candidații vor folosi numai pix cu pastă de culoare neagră.

Sursa informației


Update: Rezultate

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat rezultatele obținute de candidați la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, teoretice și practice, în cadrul concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii, desfășurat în perioada 12 iulie 2022-31 martie 2023.

Tabelul cu rezultatele obținute de candidați la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, teoretice și practice pentru auditorii de justiție poate fi consultat aici.

Tabelul cu rezultatele obținute de candidați la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, teoretice și practice pentru personalul asimilat poate fi consultat aici.

Sursa informației


Update: Soluționarea contestațiilor

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat procesele-verbale de soluționare a contestațiilor la baremul probelor scrise din cadrul concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii, desfășurat în perioada 12 iulie 2022-31 martie 2023.

Redăm, în continuare, documentele atașate:

Proces-verbal de soluționare a contestațiilor la barem – DC+DPC,

Proces-verbal de soluționare a contestațiilor la barem – DP+DPP.

Sursa informației


Update: Barem definitiv

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat baremul definitiv și procesul-verbal de soluționare a contestațiilor la baremul probelor scrise din cadrul concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii, în perioada 12 iulie 2022-31 martie 2023.

Redăm, în continuare, documentele atașate:

Proces-verbal de soluționare a contestațiilor la barem – DC+DPC,

Proces-verbal de soluționare a contestațiilor la barem – DP+DPP,

Barem definitiv proba scrisa – DP+DPP.

Sursa informației


Update: Barem/Contestații

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat subiectele și baremul, dar și modelul contestațiilor la baremul probelor scrise din cadrul concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii, în perioada 12 iulie 2022-31 martie 2023.

Redăm, în continuare, documentele atașate:

Model contestație la barem,

Anunț privind depunerea contestațiilor la baremul de evaluare si notare,

Barem DP+DPP,

Subiecte DP+DPP,

Model contestație la barem,

Anunț privind depunerea contestațiilor la barem,

Barem DC + DPC,

Subiecte DC + DPC.

Sursa informației


Update: Lista candidaților admiși/respinși

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat listele candidaților personal de specialitate asimilat judecătorilor și procurorilor și ale candidaților auditori de justiție admiși și respinși din cadrul concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii, în perioada 12 iulie 2022-31 martie 2023.

Atașăm, în continuare, listele:

Lista candidaților – auditori de justiție – declarați admiși în urma soluționării contestațiilor la punctajul obținut la testul grilă de verificare a cunoștințelor juridice;

Lista candidaților – personal asimilat judecătorilor și procurorilor – declarați admiși în urma soluționării contestațiilor la punctajul obținut la testul grilă de verificare a cunoștințelor juridice;

Lista candidaților – auditori de justiție – declarați respinși în urma soluționării contestațiilor la punctajul obținut la testul grilă de verificare a cunoștințelor juridice;

Lista candidaților – personal asimilat judecătorilor și procurorilor – declarați respinși în urma soluționării contestațiilor la punctajul obținut la testul grilă de verificare a cunoștințelor juridice.

Sursa informației


Update: Programul probelor scrise

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat programul de desfășurare a probelor scrise din cadrul concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii, în perioada 12 iulie 2022-31 martie 2023.

Programul poate fi consultat accesând sursa informației.

Sursa informației


Update: Soluționare contestații/Motivare soluții

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat procesul-verbal de soluționare a contestațiilor la barem pentru disciplina Drept civil și drept procesul civil, precum și procesul-verbal de motivare a soluțiilor pronunțate pentru contestațiile la barem formulate în legătură cu proba eliminatorie tip grilă de verificare a cunoștințelor juridice din cadrul concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii, în perioada 12 iulie 2022-31 martie 2023.

Atașăm, rezultatele:

PV de soluționare a contestațiilor la barem pentru disciplina Drept civil și drept procesual civil;

PV de motivare a soluțiilor pronunțate pentru contestațiile la barem formulate în legătură cu proba eliminatorie tip grilă de verificare a cunoștințelor juridice din data de 25 septembrie 2022.

Sursa informației


Update: Rezultate

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat rezultatele obținute de candidați la proba eliminatorie de verificare a cunoștințelor juridice din cadrul concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii, în perioada 12 iulie 2022-31 martie 2023.

Atașăm, rezultatele:

Tabel cu rezultatele obținute de candidați la proba eliminatorie de verificare a cunoștințelor juridice – Auditor de justiție,

Tabel cu rezultatele obținute de candidați la proba eliminatorie de verificare a cunoștințelor juridice – Personal asimilat judecătorilor și procurorilor.

Sursa informației


Update: Barem definitiv

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat baremul definitiv al probei scrise din cadrul concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii, în perioada 12 iulie 2022-31 martie 2023.

Baremul definitiv poate fi consultat aici.

Sursa informației


Update: Subiecte/Barem

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat subiectele și baremul probei scrise din cadrul concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii, în perioada 12 iulie 2022-31 martie 2023.

De asemenea, baremul de evaluare și notare poate fi contestat în termen de 24 ore de la afișarea la centrul de concurs.

Subiectele pot fi consultate aici, iar baremul G1-G4, aici.

Sursa informației


Update: Repartizarea în săli

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat repartizarea în săli a candidaților personal de specialitate asimilat judecătorilor și procurorilor și a candidaților auditori de justiție din cadrul concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii, în perioada 12 iulie 2022-31 martie 2023.

Tabelul privind repartizarea în săli a candidaților personal de specialitate asimilat judecătorilor și procurorilor poate fi consultat aici, iar tabelul privind repartizarea în săli a candidaților auditori de justiție, aici.

Sursa informației


Update: Tabel final candidați

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat tabelele finale privind rezultatul verificării condițiilor de înscriere la concurs a candidaților personal de specialitate asimilat judecătorilor și procurorilor și a candidaților auditori de justiție din cadrul concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii, în perioada 12 iulie 2022-31 martie 2023.

Tabelul privind rezultatul verificării condițiilor de înscriere la concurs a candidaților personal de specialitate asimilat judecătorilor și procurorilor poate fi consultat aici, iar tabelul privind rezultatul verificării condițiilor de înscriere la concurs a candidaților auditori de justiție, aici.

Sursa informației


Update: Tabele privind rezultatul verificării condițiilor de înscriere la concurs a candidaților personal de specialitate asimilat judecătorilor și procurorilor/auditori de justiție

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat tabelele privind rezultatul verificării condițiilor de înscriere la concurs a candidaților personal de specialitate asimilat judecătorilor și procurorilor și a candidaților auditori de justiție din cadrul concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii, în perioada 12 iulie 2022-31 martie 2023.

Tabelul privind rezultatul verificării condițiilor de înscriere la concurs a candidaților personal de specialitate asimilat judecătorilor și procurorilor poate fi consultat aici, iar tabelul privind rezultatul verificării condițiilor de înscriere la concurs a candidaților auditori de justiție, aici.

Sursa informației


Update: Anunț tematică și bibliografie

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat un anunț cu privire la tematica și bibliografia din cadrul concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii, în perioada 12 iulie 2022-31 martie 2023.

Anunțul poate fi consultat aici.

Sursa informației


Update: Actele anexate cererii de înscriere

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat un anunț cu privire la actele anexate cererii de înscriere la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, în perioada 12 iulie 2022-31 martie 2023.

Anunțul poate fi consultat aici.

Pentru mai multe informații, vă invităm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Anunț concurs de admitere la Institutul Național al Magistraturii

Consiliul Superior al Magistraturii anunță organizarea concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii, în perioada 12 iulie 2022-31 martie 2023.

Astfel, concursul se organizează pentru ocuparea a 300 locuri de auditori de justiție – INM și pentru ocuparea a 26 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor, după cum urmează:

– 10 posturi în cadrul Ministerului Justiției

–2 posturi în cadrul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate,

–6 posturi în cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie,

–2 posturi în cadrul Direcției Naționale de Probațiune;

–2 posturi în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii;

– 4 posturi în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Cererile de înscrierea la concurs și actele necesare se depun în format online, iar termenul-limită de înscriere pe platforma online este 25 iulie 2022.

Taxa de înscriere la concurs în cuantum de 1.000 lei.

Atașăm, în continuare, documentele publicate de CSM.

Anunț privind organizarea concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii din perioada 12 iulie 2022 – 31 martie 2023,

Calendar de desfășurare a concursului,

Tematica si bibliografia de concurs,

Cererea de înscriere la concurs,

Metodologia privind organizarea si desfășurarea interviului,

Metodologia de desfășurare a testării psihologice,

Instrucțiunile privind folosirea platformei informatice pentru înscrierea online,

Declarație tipizată cu privire la imposibilitatea înscrierii online la concurs,

Anunț privind modalitatea de obținere a cazierului fiscal si a certificatului medical prevăzut de art.16 alin. (1) din Regulament,

Hotărârea nr. 119/16 iulie 2021 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului privind admiterea la Institutul Național al Magistraturii.

 

Pentru mai multe informații, vă invităm să accesați sursa informației.

Sursa informației

🔔Vezi și [UPDATE: Anunț privind programul de schimb AIAKOS] Concursul de admitere la INM – 30 iulie 2021-5 aprilie 2022

[Update: Rezultate finale] Concursul de admitere la INM – 12 iulie 2022-31 martie 2023 was last modified: martie 7th, 2023 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: