[UPDATE: Rezultate definitive] Concurs de admitere în magistratură – 9 februarie-9 iulie 2024

10 iul. 2024
12.969 views

Update: Rezultate finale interviu

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat rezultatele definitive, după verificarea bunei reputații, obținute de candidați la concursul de admitere în magistratură sesiunea februarie-iulie 2024.

Informații suplimentare se pot consulta la sursa informației.

Sursa informației


Update: Rezultate finale interviu

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat rezultatele finale obținute de candidați la interviul din cadrul concursului de admitere în magistratură sesiunea februarie-iulie 2024.

Informații suplimentare se pot consulta la sursa informației.

Sursa informației


Update: Rezultate inițiale interviu

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat rezultatele inițiale obținute de candidați la interviul din cadrul concursului de admitere în magistratură sesiunea februarie-iulie 2024.

Informații suplimentare se pot consulta la sursa informației.

Sursa informației


Update: Rezultate/Interviu/Verificarea bunei reputații

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat rezultatele coroborate obținute de candidați după etapa 1 si testarea psihologică din cadrul concursului de admitere în magistratură.

Tabelul cu rezultatele este disponibil aici.

Totodată, CSM informează cu privire la desfășurarea interviului din cadrul celei de-a doua probe a concursului de admitere în magistratură.

Interviul va fi susținut la sediul Institutului Național al Magistraturii, din București, în zilele de 27, 28, 29, 30 iulie 2024, în funcție de repartizare.

Accesul pentru susținerea interviului fiind permis pe baza unui act de identitate.

În vederea susținerii interviului, candidații vor descărca formularul „Fișa de prezentare” și se vor prezenta cu formularul completat în ziua în care sunt programați la interviu.

Repartizarea candidaților pentru susținerea interviului este disponibilă aici.

De asemenea, CSM informează că pentru verificarea îndeplinirii condiției bunei reputații, candidații care au fost admiși la cele două probe scrise vor depune la CSM, în format letric, până la data de 28 iunie 2024 inclusiv, următoarele documente:

a) curriculum vitae, care să cuprindă datele de identificare, datele de stare civilă, datele cu privire la studiile absolvite și locurile de muncă anterioare;

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

b) adeverințele eliberate de angajatorii de la locurile de muncă avute în ultimii 3 ani anterior datei susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, care să cuprindă inclusiv mențiuni privind existența ori inexistența unor eventuale sancțiuni disciplinare, aplicate în această perioadă, pentru care nu a intervenit radierea;

c) adeverințe eliberate de primării și/sau, după caz, de administrațiile financiare de la domiciliile avute în ultimii 3 ani anterior datei susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din care să rezulte, dacă este cazul, natura și tipul contravențiilor comise și sancțiunile contravenționale aplicate în această perioadă;

d) orice alte înscrisuri pe care Ie consideră relevante pentru verificarea îndeplinirii condiției bunei reputații.

Totodată, candidații vor depune, tot în format letric, la CSM, până la data de 28 iunie 2024, actele anexate la cererea de înscriere la concurs.

Informații suplimentare se pot consulta la sursa informației.

Sursa informației


Update: Rezultate inițiale


Consiliul Superior al Magistraturii a publicat rezultatele initiale obținute de candidați la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, teoretice și practice din cadrul concursului de admitere în magistratură sesiunea februarie-iulie 2024.

Rezultatele inițiale pot fi consultate accesând sursa informației

Sursa informației


Update: Repartizare candidați


Consiliul Superior al Magistraturii a publicat repartizarea candidaților pentru susținerea testării psihologice (reexaminare) – interviu și test scris – din cadrul concursului de admitere în magistratură sesiunea februarie-iulie 2024.

Repartizarea candidaților poate fi consultată accesând sursa informației

Sursa informației


Update: Comunicat – rezultate testare psihologică

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat un comunicat privind rezultatele la testarea psihologică în cadrul concursului de admitere în magistratură sesiunea februarie-iulie 2024.

Redăm, în continuare, comunicatul:

„În contextul publicării rezultatelor inițiale obținute la testarea psihologică de candidații la concursul de admitere în magistratură organizat în perioada februarie – iulie 2024, Biroul de Informare Publică și Relații cu Mass Media din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii este abilitat să facă următoarele precizări:

Testele psihologice scrise utilizate în cadrul procedurii de concurs urmăresc evaluarea în concret a profilului de magistrat, și anume compatibilitatea dintre profilul candidatului și criteriile psihologice necesare pentru exercitarea funcției de judecător și procuror, respectiv aptitudinile cognitive, capacitatea de luare a deciziilor, de asumare a răspunderii, de a manifesta abilități interpersonale și de lucru în echipă, precum și capacitatea de a manifesta echilibru și rezistență la stres.

Rezultatele sunt raportate la etaloane specifice construite pe populația de magistrați în funcție, iar nu la etaloane construite pe populația generală, motiv pentru care și procentul candidaților respinși la proba psihologică este mai mare, comparativ cu sesiunile anterioare.

În acest context, precizăm că 92,39 % dintre candidații respinși nu au obținut media minimă necesară la componenta cognitivă din cadrul testării scrise, această probă fiind eliminatorie.

Rezultatele obținute de către candidații examinați în cadrul procedurii de testare au fost raportate la același set de criterii stabilit în conformitate cu Metodologia privind organizarea și desfășurarea testării psihologice în cadrul concursului de admitere în magistratură.

Atât testul psihologic scris, cât și algoritmul de scorare al testului scris sunt avizate de Colegiul Psihologilor din România, iar raportul tehnic care cuprinde rezultatele la testele scrise este generat electronic.

Totodată, trebuie menționat că procedura de concurs este în derulare, nefiind finalizată”.

Sursa informației


Update: Reexaminarea psihologică

Consiliul Superior al Magistraturii informează cu privire la reexaminarea psihologică din cadrul concursului de admitere în magistratură, care constă în reevaluarea testului scris, aplicarea unui nou test scris și susținerea unui nou interviu.

Aplicarea testului scris va avea loc în datele de 1 și 2 iunie 2024, în București.

Candidații vor susține testarea într-o singură serie/zi, începând cu ora 9.00, conform repartizării ce va fi publicată.

Accesul candidaților în sălile de concurs este permis în intervalul orar 8.30-9.00, pe baza actului de identitate (B.I./C.I. sau pașaport).

Pentru elaborarea lucrării scrise, candidații vor folosi numai pix cu pastă de culoare neagră.

Interviul psihologic va fi susținut în perioada 5-20 iunie 2024, începând cu ora 8.30, la sediul Institutului Național al Magistraturii.

Sursa informației


Update: Rezultate testare psihologică

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat rezultatele inițiale obținute de către candidați la testarea psihologică din cadrul concursului de admitere în magistratură.

Rezultatele sunt disponibile aici.

Sursa informației


Update: Motivare contestații

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat procesele-verbale de motivare a soluțiilor pronunțate pentru contestațiile la barem formulate în legătură cu proba de verificare a cunoștințelor juridice teoretice și practice.

Motivarea soluțiilor la contestații se poate consulta după cum urmează:

Proces verbal de motivare a contestatiilor la barem DC-DPC;

Proces verbal de motivare a contestatiilor la barem DP-DPP.

Sursa informației


Update: Program testare psihologică/Repartizare candidați

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat programul de desfășurare a testării psihologice din cadrul concursului de admitere în magistratură.

Astfel, testarea psihologică – proba scrisă se va desfășura în ziua de 18 mai 2024, la Universitatea „Nicolae Titulescu”, cu sediul în București, Calea Văcărești nr. 185, sector 4.

Candidații sunt repartizați în ordine alfabetică și vor susține testarea scrisă în două serii, începând cu ora 8.00, respectiv 13.00, conform reparțizării publicate.

Testarea psihologică – interviul va avea loc în perioada 22-26 mai 2024, la sediul CSM din București (sala de presa- parter, sala de plen-etaj l, birou – etaj 3 și sala de sedințe – etaj 4).

Candidații sunt repartizați în ordine alfabetică și vor susține interviul în ordinea și în intervalul orar prevăzute în planificare.

Publicăm, după cum urmează, repartizarea candidaților:

Repartizarea candidaților pentru susținerea testării psihologice – interviu (22 mai, 23 mai, 24 mai, 25 mai și 26 mai);

Repartizarea candidaților pentru susținerea testării psihologice – test scris (18 mai 2024).

 

Sursa informației


Update: Subiecte/Barem

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat subiectele și baremul aferente probei scrise de verificare a cunoștințelor juridice, din cadrul primei etape a concursului de admitere în magistratură, ce s-a desfășurat în 11-12 mai 2024.

Publicăm, după cum urmează, subiectele și baremul:

– Barem Drept Penal/Drept Procesual Penal;

– Subiecte Drept Penal/Drept Procesual Penal;

– Barem Drept Civil/Drept Procesual Civil;

– Subiecte Drept Civil/Drept Procesual Civil.

Contestațiile la baremele de evaluare și notare se formulează și se transmit în format electronic accesând profilul candidatului, în termen de 3 zile de la afișare.

Sursa informației


Update: Repartizarea în săli

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat programul de desfășurare a probelor scrise de verificare a cunoștințelor juridice din datele de 11 si 12 mai 2024, precum și repartizarea în săli a candidaților la concursul de admitere în magistratură.

Astfel, proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice din cadrul primei etape a concursului de admitere în magistratură se va desfășura la data de 11 mai 2024 la disciplinele drept civil și drept procesual civil, respectiv la data de 12 mai 2024 la disciplinele drept penal și drept procesual penal, la Universitatea Nicolae Titulescu, cu sediul în București, Calea Văcăresti nr, 185, sector 4 – în 9 săli de concurs.

Concursul va începe, în ambele zile, la ora 9,00. Accesul candidaților în sălile de concurs este permis între orele 8,00 – 8,30, pe baza actului tau de ae identitate aentitate (B.l./C.l (B.I./C.l. sau pașaport).

Repartizarea în săli poate fi consultată accesând sursa informației.

Sursa informației


Update: Proces-verbal de soluționare a contestațiilor la barem

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat procesele-verbale de soluționare a contestațiilor la baremele probelor eliminatorii de verificare a cunoștințelor din cadrul concursului de admitere în magistratură, din perioada 9 februarie-9 iulie 2024.

Rezultatele pot fi consultate accesând sursa informației.

Sursa informației


Update: Rezultate

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat rezultatele obținute de candidați la proba eliminatorie de verificare a cunoștințelor din cadrul concursului de admitere în magistratură, din perioada 9 februarie-9 iulie 2024.

Rezultatele pot fi consultate accesând sursa informației.

Sursa informației


Update: Subiecte, barem, contestații

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat procesele-verbale de soluționare a contestațiilor la baremul pentru următoarele discipline DP-DPP și DC-DCP din cadrul concursului de admitere în magistratură, din perioada 9 februarie-9 iulie 2024.

Subiectele și barem pot fi consultate accesând sursa informației.

Sursa informației


Update: Subiecte, barem, contestații

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat subiectele, baremul și un anunț privind depunerea contestațiilor la baremul de evaluare și notare din cadrul concursului de admitere în magistratură, din perioada 9 februarie-9 iulie 2024.

Astfel, baremul de evaluare și notare poate fi contestat în termen de 3 zile de la afișarea la centrul de concurs (14 aprilie 2024).

Subiectele și barem pot fi consultate accesând sursa informației.

Sursa informației


Update: Rezultate finale verificări

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat tabelul final privind rezultatul verificării îndeplinirii condițiilor de înscriere la concurs a candidaților, din cadrul concursului de admitere în magistratură, din perioada 9 februarie-9 iulie 2024.

Rezultatele pot fi consultate aici.

Sursa informației


Update: Rezultate înscriere

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat un anunț privind completarea Tabelului privind rezultatul verificării îndeplinirii condițiilor de înscriere la concurs a candidaților, din cadrul concursului de admitere în magistratură, din perioada 9 februarie-9 iulie 2024.

Rezultatele pot fi consultate aici.

Sursa informației


Update: Rezultate înscriere

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat rezultatele verificării condițiilor de înscriere la concurs a candidaților, din cadrul concursului de admitere în magistratură, din perioada 9 februarie-9 iulie 2024.

Rezultatele pot fi consultate aici.

Sursa informației


Consiliul Superior al Magistraturii anunță organizarea concursului de admitere în magistratură, în perioada 9 februarie-9 iulie 2024.

Concursul se organizează pentru ocuparea unui număr de 75 de posturi de judecător la judecătorii și 42 posturi de procuror la parchetele de pe lângă judecătorii.

Calendarul de desfășurare al concursului este următorul:

14 aprilie 2024test grilă de verificare a cunoștințelor juridice la materiile drept civil, drept procesual civil, drept penal și drept procesual penal;

11 mai 2024proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice la drept civil si drept procesual civil;

12 mai 2024proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice la drept penal si drept procesual penal;

18-26 mai 2024 – testarea psihologică;

22-30 iunie 2024 – susținerea interviului.

Cererile de înscriere la concurs se depun în format online până la data de 26 februarie 2024, ora 23.59.

Taxa de înscriere la concurs în cuantum de 1.500 lei.

Atașăm, în continuare, documentele publicate de CSM:

Anunț privind organizarea concursului;

Calendarul detaliat de desfășurare a concursului;

Tematica si bibliografia de concurs;

Cererea de înscriere la concurs.

Lista posturilor scoase la concurs, precum și informații suplimentare, se pot consulta la sursa informației.

Sursa informației

Vezi și [UPDATE: Rezultate/Interviu] Concurs de admitere în magistratură – 7 iulie 2023-6 martie 2024

 

[UPDATE: Rezultate definitive] Concurs de admitere în magistratură – 9 februarie-9 iulie 2024 was last modified: iulie 10th, 2024 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: