[UPDATE: Rezultate interviu] Concurs de admitere în magistratură – 7 iulie 2023-6 martie 2024

19 feb. 2024
12.377 views

Update: Rezultate interviu

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat rezultatele inițiale obținute de candidați la interviul din cadrul concursului de admitere în magistratură.

Tabelul cu rezultatele inițiale este disponibil aici, iar grila de evaluare a interviului, aici.

Verificarea bunei reputații

Totodată, CSM informează că pentru verificarea îndeplinirii condiției bunei reputații, candidații care au obținut cel puțin nota 7,00 la proba interviului vor depune la CSM, în format letric, până la data de 26 februarie 2024 inclusiv, următoarele documente:

a) curriculum vitae, care să cuprindă datele de identificare, datele de stare civilă, datele cu privire la studiile absolvite și locurile de muncă anterioare;

b) adeverințele eliberate de angajatorii de la locurile de muncă avute în ultimii 3 ani anterior datei susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, care să cuprindă inclusiv mențiuni privind existența ori inexistența unor eventuale sancțiuni disciplinare, aplicate în această perioadă, pentru care nu a intervenit radierea;

c) adeverințe eliberate de primării și/sau, după caz, de administrațiile financiare de la domiciliile avute în ultimii 3 ani anterior datei susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din care să rezulte, dacă este cazul, natura și tipul contravențiilor comise și sancțiunile contravenționale aplicate în această perioadă;

d) orice alte înscrisuri pe care Ie consideră relevante pentru verificarea îndeplinirii condiției bunei reputații.

Totodată, candidații vor depune, tot în format letric, la CSM, până la data de 26 februarie 2024, actele anexate la cererea de înscriere la concurs.

Candidații care au obținut la proba interviului note sub 7,00 și au formulat contestații vor depune actele mai sus menționate, în cazul admiterii contestațiilor, în termen de 5 zile de la afișarea rezultatelor finale ale probei interviului.

Informații suplimentare se pot consulta la sursa informației.

Sursa informației


Update: Rezultate/Interviu

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat rezultatele obținute de candidați la reexaminarea psihologică din cadrul concursului de admitere în magistratură.

Tabelul cu rezultatele este disponibil aici.

Totodată, CSM informează cu privire la desfășurarea interviului din cadrul celei de-a doua probe a concursului de admitere în magistratură.

Interviul va fi susținut la sediul Institutului Național al Magistraturii, din București, în zilele de 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16 și 17 februarie 2024, în funcție de repartizare.

Accesul pentru susținerea interviului fiind permis pe baza unui act de identitate.

În vederea susținerii interviului, candidații vor descărca formularul „Fișa de prezentare” și se vor prezenta cu formularul completat în ziua în care sunt programați la interviu.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Repartizarea candidaților pentru susținerea interviului este disponibilă aici.

Sursa informației


Update: Repartizare candidați

Consiliul Superior al Magistraturii informează cu privire la repartizarea candidaților la reexaminarea psihologică din cadrul concursului de admitere în magistratură.

Publicăm, în continuare, repartizarea candidaților:

– Repartizarea candidaților pentru susținerea testării psihologice (reexaminare) – test scris.

– Repartizarea candidaților pentru susținerea testării psihologice (reexaminare) – interviu.

Sursa informației


Update: Reexaminarea psihologică

Consiliul Superior al Magistraturii informează cu privire la reexaminarea psihologică din cadrul concursului de admitere în magistratură, care constă în reevaluarea testului scris, aplicarea unui nou test scris și susținerea unui nou interviu.

Aplicarea testului scris va avea loc la data de 20 ianuarie 2024, în București.

Candidații vor susține testarea în câte două serii, începând cu ora 8.30, respectiv cu ora 13.00, conform repartizării ce va fi publicată.

Accesul candidaților în sălile de concurs este permis în intervalul orar 7.45-8.15, pentru prima serie, respectiv în intervalul orar 12.15-12.45 pentru a doua serie, pe baza actului de identitate (B.I./C.I. sau pașaport).

Pentru elaborarea lucrării scrise, candidații vor folosi numai pix cu pastă de culoare neagră.

Interviul psihologic va fi susținut în perioada 23-30 ianuarie 2024, începând cu ora 8.00, la sediul Institutului Național al Magistraturii.

Sursa informației


Update: Rezultate testare psihologică

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat rezultatele inițiale obținute de către candidați la testarea psihologică din cadrul concursului de admitere în magistratură.

Rezultatele sunt disponibile aici.

Sursa informației


Update: Testarea psihologică

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat programul de desfășurare a testării psihologice la concursul de admitere în magistratură.

Testarea constă în susținerea unui test scris și a unui interviu în fața unui psiholog.

Testarea scrisă

s-a desfășurat în zilele de 6 și 7 ianuarie 2024.

Pentru proba scrisă, candidații au fost repartizați în ordine alfabetică pentru susținerea testării scrise în câte două serii pe zi, începând cu ora 8.30, respectiv cu ora 13.00, conform repartizării.

Repartizarea candidaților pentru susținerea probei scrise la testarea psihologică se poate consulta aici.

Interviul

va avea loc în perioada 10-14 ianuarie 2024.

Repartizarea candidaților pentru susținerea interviului la testarea psihologică se poate consulta aici.

Interviul se va desfășura la sediul INM, respectiv la sediul CSM din București.

Sursa informației


Update: Erată rezultate

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat erata la tabelul privind rezultatele obținute de candidați la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, din cadrul concursului de admitere în magistratură.

Având în vedere eroarea materială survenită în cadrul procesării lucrărilor candidaților de la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice – materia drept penal și drept procesual penal, la concursul de admitere în magistratură, organizat în perioada iulie 2023-martie 2024, tabelul se rectifică cu privire la 2 candidați.

Rectificarea se poate consulta aici.

Sursa informației


Update: Rezultate

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat rezultatele obținute de candidați la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, teoretice și practice, din cadrul concursului de admitere în magistratură.

Rezultatele se pot consulta aici.

Candidații pot formula contestații în termen de 3 zile de la publicarea listei pe paginile de internet ale CSM și INM. Contestațiile se depun prin intermediul profilului candidatului.

Sursa informației


Update: Motivare contestații

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat procesele-verbale de motivare a soluțiilor pronunțate pentru contestațiile la barem formulate în legătură cu proba de verificare a cunoștințelor juridice teoretice și practice.

Motivarea soluțiilor la contestații se poate consulta după cum urmează:

Proces-verbal de motivare soluții contestații la barem proba scrisă – Drept Penal/Drept Procesual Penal;

Proces-verbal de motivare soluții contestații la barem proba scrisă Drept Civil/Drept Procesual Civil.

Sursa informației


Update: Barem definitiv

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat baremul definitiv – după soluționarea contestațiilor – aferent probei scrise de verificare a cunoștințelor juridice, din cadrul primei etape a concursului de admitere în magistratură, ce s-a desfășurat în 7-8 octombrie 2023.

Baremul definitiv este disponibil aici.

Publicăm, totodată, procesele-verbale de soluționare a contestațiilor formulate la baremele de evaluare și notare:

P-V de soluționare contestații la barem Drept Civil și Drept Procesual Civil;

P-V de soluționare contestații la barem Drept Penal și Drept Procesual Penal.

Sursa informației


Update: Subiecte/Barem

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat subiectele și baremul aferente probei scrise de verificare a cunoștințelor juridice, din cadrul primei etape a concursului de admitere în magistratură, ce s-a desfășurat în 7-8 octombrie 2023.

Publicăm, după cum urmează, subiectele și baremul:

Barem Drept Penal/Drept Procesual Penal;

Subiecte Drept Penal/Drept Procesual Penal;

Barem Drept Civil/Drept Procesual Civil;

Subiecte Drept Civil/Drept Procesual Civil.

Contestațiile la baremele de evaluare și notare se formulează și se transmit în format electronic accesând profilul candidatului, în termen de 3 zile de la afișare.

Sursa informației


Update: Proba scrisă

Consiliul Superior al Magistraturii informează că proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, din cadrul primei etape a concursului de admitere în magistratură, se va desfășura în 7 octombrie 2023 la disciplinele drept civil și drept procesual civil, respectiv în 8 octombrie 2023 la disciplinele drept penal și drept procesual penal.

Proba scrisă se va desfășura la Universitatea „Nicolae Titulescu”, din București.

Concursul va începe în ambele zile la ora 9.00. Accesul candidaților în sălile de concurs este permis în intervalul orar 7.30-8.30, pe baza actului de identitate (B.I./C.I. sau pașaport).

Pentru elaborarea lucrării scrise, candidații vor folosi numai pix cu pastă de culoare neagră.

Repartizarea în săli a candidaților se poate consulta aici.

Totodată, CSM a publicat listele candidaților admiși/respinși la proba eliminatorie de verificare a cunoștințelor juridice.

Sursa informației


Update: Rezultate

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat rezultatele obținute de candidați la proba eliminatorie de verificare a cunoștințelor juridice, din cadrul concursului de admitere în magistratură, ce s-a desfășurat în data de 10 septembrie 2023.

Rezultatele sunt disponibile aici.

Sursa informației


Update: Soluționare contestații

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat procesele-verbale de soluționare a contestațiilor formulate la baremul primei probe eliminatorii tip grilă de verificare a cunoștințelor juridice, din cadrul concursului de admitere în magistratură, ce s-a desfășurat în data de 10 septembrie 2023.

Atașăm, în continuare, procesele-verbale de soluționare a contestațiilor:

– Proces-verbal – Drept penal/Drept procesual penal;

– Proces-verbal – Drept civil/Drept procesual civil.

Sursa informației


Update: Subiecte/Barem

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat subiectele și baremul aferente primei probei eliminatorii tip grilă de verificare a cunoștințelor juridice, din cadrul concursului de admitere în magistratură, ce s-a desfășurat în data de 10 septembrie 2023.

Contestațiile la baremele de evaluare și notare se formulează în termen de 3 zile de la afișarea rezultatelor și se transmit în format electronic accesând profilul candidatului.

Baremul este disponibil aici.

Sursa informației


Update: Repartizarea în săli

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat repartizarea în săli a candidaților la concursul de admitere în magistratură, din perioada 7 iulie 2023-6 martie 2024.

Atașăm, în continuare, lista:

Repartizarea în săli a candidaților.

Sursa informației


Update: Prima probă

Consiliul Superior al Magistraturii informează cu privire la desfășurarea probei eliminatorii tip grilă de verificare a cunoștințelor juridice, ce constituie prima etapa a concursului de admitere în magistratură, în data de 10 septembrie 2023, la Universitatea Nicolae Titulescu, respectiv la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, cu sediul în București.

Concursul va începe la ora 10.00. Accesul candidaților în sălile de concurs este permis în intervalul orar 8.00-9.30, pe baza actului de identitate (B.I./C.I. sau pașaport).

Pentru elaborarea lucrării scrise, candidații vor folosi numai pix cu pastă de culoare neagră.

Repartizarea candidaților se va publica ulterior.

Sursa informației


Update: Rezultate înscriere

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat rezultatele finale de verificare a condițiilor de înscriere la concurs a candidaților, din cadrul concursului de admitere în magistratură, din perioada 7 iulie 2023-6 martie 2024.

Rezultatele finale pot fi consultate aici.

Sursa informației


Update: Rezultate înscriere

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat rezultatele verificării condițiilor de înscriere la concurs a candidaților, din cadrul concursului de admitere în magistratură, din perioada 7 iulie 2023-6 martie 2024.

Rezultatele pot fi consultate aici.

Sursa informației


Update: Calendar modificat

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat calendarul modificat de desfășurare a concursului de admitere în magistratură, din perioada 7 iulie 2023-6 martie 2024.

Calendarul este disponibil aici.

Sursa informației


Update: Baremul medical

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat Hotărârea Consiliului nr. 93/25 mai 2023 pentru aprobarea Baremului medical pentru verificarea îndeplinirii condiției de a fi apt din punct de vedere medical, în vederea ocupării funcției de judecător sau procuror.

Baremul medical este disponibil aici.

Sursa informației


Consiliul Superior al Magistraturii anunță organizarea concursului de admitere în magistratură, în perioada 7 iulie 2023-6 martie 2024.

Concursul se organizează pentru ocuparea unui număr de 250 de posturi de judecător la judecătorii și 147 posturi de procuror la parchetele de pe lângă judecătorii.

Candidații NU se pot înscrie concomitent si la concursul de admitere la INM.

Calendarul de desfășurare al concursului este următorul:

10 septembrie 2023test grilă de verificare a cunoștințelor juridice la materiile drept civil, drept procesual civil, drept penal și drept procesual penal;

7 octombrie 2023proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice la drept civil si drept procesual civil;

– 8 octombrie 2023 – proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice la drept penal si drept procesual penal;

– 6-14 ianuarie 2024 – testarea psihologică;

– 3-18 februarie 2024 – susținerea interviului.

Cererile de înscriere la concurs se depun în format online până la data de 21 iulie 2023, ora 23.59.

Taxa de înscriere la concurs în cuantum de 1.500 lei.

Atașăm, în continuare, documentele publicate de CSM:

Anunț privind organizarea concursului de admitere în magistratură din perioada 7 iulie 2023-6 martie 2024;

Calendar detaliat de desfășurare a concursului;

Tematica și bibliografia de concurs;

Cererea de înscriere la concurs.

Lista posturilor scoase la concurs, precum și informații suplimentare, se pot consulta la sursa informației.

Sursa informației

Vezi și Concursul de admitere la INM – 7 iulie 2023-28 martie 2024

 

[UPDATE: Rezultate interviu] Concurs de admitere în magistratură – 7 iulie 2023-6 martie 2024 was last modified: februarie 19th, 2024 by Universul Juridic

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: